1 mars, 2021

Att inleda dialogmöten under en pandemi

Christian Colldén har trådlösa hörlurar, smart klocka och digital kalender. Det är tydligt att han är en tidig användare av ny teknik. Men Christian Colldén är inte bara digital i sin egen vardag utan arbetar just nu med att göra digitaliseringen till en självklar resurs i vardagen på sjukhuset. I rollen som projektledare för DigITSU driver han den satsning som ska lägga grunden för digitaliseringen på sjukhuset genom att öka medarbetarnas digitala kompetens.

Christian Colldén, projektledare för DigITSU.

Christian Colldén har testat Sahlgrenska Universitetssjukhusets karriärvägar och gått från sjukhusvaktmästare till specialistläkare i psykiatri och vidare till sin nuvarande roll som enhetschef för e-psykiatrienheten och projektledare för DigITSU.  

– Jag är ett verk av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Christian Colldén och skrattar.

Tack vare sina många år på sjukhuset har Christian Colldén varit en del av sjukhusets digitala resa i flera olika roller. Vid frågan om hur den digitaliseringen påverkat det egna arbetet är det patientdokumentationen under tiden som läkare på Psykiatri Psykos som först dyker upp i minnet:

– För egen del noterade jag framförallt i arbetet med patienter hur tidskrävande dokumentationen var. Den nya intygsmodulen var ett stort lyft eftersom vi då kunde kopiera gamla sjukintyg när de skulle förnyas istället för att skriva av dem. Det sparade mycket tid.

”Omvärldens utveckling väntar inte”

Parallellt med den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården pågår spridningen av covid-19-viruset. Digitala vårdmöten och egenmonitorering har ökat markant i svallvågorna av pandemin och gjort sjukhuset tillgängligare för patienterna. Men DigITSU lyfter också arbetsmiljön och medarbetarnas perspektiv i digitaliseringen:

– Digitaliseringen går allt snabbare samtidigt som kompetensen är varierande och det påverkar arbetsmiljön. DigITSU guidar oss i de digitala verktyg vi har på sjukhuset och genom att föra dialog med varandra kan vi utveckla våra arbetssätt och göra arbetet med digitala verktyg enklare. Satsningar motsvarande DigITSU genomförs redan på många håll och det är fantastiskt att vi fått möjlighet att göra detta, säger Christian Colldén.

”Vården konfronteras med digitaliseringen oavsett pandemin och vi behöver digital kompetens för att dra nytta av den”

DigITSU riktar sig till alla medarbetare på sjukhuset – en utmaning för Christian Colldéns uppdrag, inte minst under en pandemi. Under hösten har Christian Colldén tillsammans med projektgruppen arbetat intensivt med att anpassa upplägget i dialog med digitaliseringssamordnare som representerar sjukhusets områden.

– Pandemin slår hårt mot hälso-och sjukvården men drabbar också olika verksamheter på olika sätt. Vissa verksamheter är hårt belastade och får genomföra dialogmötena senare. Andra är inte lika hårt belastade och har utrymme att göra det nu. Vården konfronteras med digitaliseringen oavsett pandemin och vi behöver digital kompetens för att dra nytta av den. Omvärldens utveckling väntar inte.

”Värdet vi kan skapa för gruppen är mycket större när vi arbetar digitalt”

Christian Colldéns trådlösa hörlurar vittnar om att framtiden redan är här, men det gör också hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter. Att det finns ett värde i att träffas fysiskt är det ingen tvekan om, men den digitala utvecklingen rymmer också ett samhällsperspektiv:

– Det finns såklart ett värde i att träffas fysiskt – man kan genomföra andra typer av undersökningar och det är lättare att skapa kontakt. Men genom att komplettera den fysiska vården med den digitala kan vi skapa ett mycket större värde för gruppen. En utmaning hälso- och sjukvården står inför är just en växande befolkning – digitaliseringen gör att vi kan hjälpa fler.  

Om DigITSU

DigITSU lägger grunden för digitaliseringen på sjukhuset genom att öka medarbetarnas digitala kompetens. Kompetensutvecklingen sker i form av dialogmöten som skapar delaktighet i att forma nya, digitala arbetssätt. Dialogmötet ger också en djupare kompetens än en vanlig utbildning.

DigITSU medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 mars 2021 14:02
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.