25 januari, 2021

Det livsnödvändiga mötet mellan människa och maskin

Digitaliseringssamordnare Åse Blomqvist blickar framåt mot ett nytt år i digitaliseringens tecken i ett samtal om digitaliseringens motor och den egna drivkraften att förändra och förbättra.

Åse Blomqvist är kvalitetssamordnare på Område 2 och har flera roller inom digitaliseringsorganisationen.

Mötet med Åse Blomqvist sker över Skype precis när skolorna börjat efter jullovet och arbetsron lagt sig över hemmet. Det nya året fortsätter i det gamla årets tecken, med pandemi, digitala träffar och hemarbete när så är möjligt. Nytt för 2021 är att digitaliseringsarbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar ett stort språng, något som glädjer Åse Blomqvist, kvalitetssamordnare Område 2 med en viktig roll i digitaliseringsorganisationen.  

Digitaliseringen har inte alltid varit högst upp på hennes agenda. Åse Blomqvist började sin yrkesbana inom vården som fysioterapeut på Östra sjukhuset, men har framför allt jobbat inom primärvården där hälsofrämjande och förebyggande arbete varit det stora intresset.

– Det som lockade med hälso- och sjukvården var att göra skillnad och jobba med något jag tycker är viktigt och spelar roll. Och så ville jag jobba med människor – inte maskiner, säger hon och skrattar. 

”Mycket av det förbättringsarbete och förändringsarbete som görs inom vården idag är nära kopplat till digitalisering”

Åse Blomqvist, kvalitetssamordnare

I dag ser Åse Blomqvist ingen motsättning mellan människa och maskin, och det är intresset för människor och drivkraften att förändra som lett henne till sin roll inom digitaliseringen. Innan hon började sin nuvarande tjänst kom hon från en tjänst som enhetschef på Centrum för fysisk aktivitet, och var under en period också projektansvarig för den digitala tjänsten Hälsocoach online.

– Mycket av det förbättringsarbete och förändringsarbete som görs inom vården idag är nära kopplat till digitalisering. Det blir allt svårare att lyfta ut digitaliseringen som ett eget spår. Mycket av det vi gör har, eller borde ha, en koppling till digitala verktyg och lösningar och vi måste hitta verktyg som underlättar det vi gör.

Med en fot i nuet och en annan i framtiden har Åse Blomqvist många och långa titlar inom digitaliseringsorganisationen – förändringsledare inom FVM och digitaliseringssamordnare för DigITSU. I rollen som förändringsledare är hon områdets länk till sjukhusets implementeringsprojekt för Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM, den nya informationsmiljö som planeras att införas 2023. Som digitaliseringssamordnare arbetar Åse Blomqvist på områdesnivå med att förbereda sjukhusets medarbetare inför digitaliseringen och ger stöd till de digitaliseringskoordinatorer som arbetar på verksamhetsnivå.

– Styrkan med DigITSU är att det tar ett helhetsgrepp genom att visa digitaliseringen som helhet och involvera alla medarbetare på sjukhuset. Jag tror verkligen på projektet.

Hon fortsätter:

– DigITSU ökar förståelsen för vad digitalisering är och varför vi behöver den. Nu har vi möjlighet att skapa en förståelse för vilka verktyg som finns på sjukhuset, vad vi kan använda och på vilket sätt de kan underlätta. Och på det sättet utveckla vården.

Julen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har präglats av höga inläggningstal och hårt arbete inom många av sjukhusets verksamheter. Pandemin har gjort att fler verksamheter har blivit mer digitala för att skydda både medarbetare och patienter från smitta.

– Pandemin har ofrivilligt blivit en motor i det digitala och många av oss har sett nyttan med digitala verktyg. Vanans makt är stark – och jag hoppas att vi behåller de positiva bitarna av digitaliseringen när vi återgår till en normal vardag.

När samtalet avslutas och bilden slocknar på datorskärmen gör sig Åse Blomqvist redo för att starta det nya året på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med DigITSU:s första digitala nätverksträff. Ett nytt år och ett år närmare den framtid som för med sig digitala lösningar och en ny vårdinformationsmiljö.

Om DigITSU

DigITSU lägger grunden för digitaliseringen på sjukhuset genom att öka medarbetarnas digitala kompetens och underlättar införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM. FVM är ett nytt och modernt vårdinformationssystem som alla vårdgivare i regionen kommer att använda och som införs på sjukhuset i april 2023.

DigITSU medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 25 januari 2021 09:00
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:34
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.