9 november, 2023

Ledande på klinisk forskning – så satsar Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför 2024

Den kliniska forskningen i Västra Götaland hamnade tidigare i år på en topplacering i en utvärdering från Vetenskapsrådet. För att ytterligare stärka positionen görs flera satsningar på Sahlgrenska Universitetssjukhusets forskning inför kommande år.

"Satsningar på de yngre forskarna leder också till att sjukhuset kan få ännu fler docenter, tjänster som är mycket viktiga för vårt forsknings- och utbildningsuppdrag", säger Caterina Finizia.

I mars 2023 fick ALF-region Västra Götaland, alltså Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs Universitet, högsta betyg i en nationell utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. Bakom placeringen ligger en rad strategiska satsningar från ledningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

LÄS MER: Ny utvärdering: Topplacering för klinisk forskning i Västra Götaland | Sahlgrenskaliv

Caterina Finizia
Caterina Finizia.

– För att skapa en forskningsmiljö där våra medarbetare slipper välja mellan forskning och klinik krävs strategiska satsningar på ledningsnivå från såväl sjukhus- som verksamhetsledning. En attraktiv arbetsmiljö skapar förutsättningar för forskande medarbetare att forma morgondagens rutinsjukvård, säger Caterina Finizia, professor, överläkare och FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

För att ytterligare stärka arbetet med den kliniska forskningen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset under hösten genomfört dialogmöten med forskare på sjukhuset och Göteborgs universitet och tagit in synpunkter på hur forskarna vill gå vidare. Bland annat finns önskemål om stärkt infrastruktur runt translationell forskning och mer tvärprofessionell forskning.

”Målet Europas ledande universitetssjukhus 2032”

Sjukhusledningen har också beslutat om ett antal satsningar på den kliniska forskningen inför kommande år.

Boubou Hallberg.
Boubou Hallberg.

– Att utveckla och stödja den kliniska forskningen är en viktig del av vårt arbete för målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Vi är tydliga med hur viktig forskning och innovation är för vår verksamhet, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I ALF-budgeten för 2024, det vill säga de statliga medel som ALF-regionen Västra Götaland får för att bland annat bedriva klinisk forskning, finns mer pengar till prova-på-forskningsmånader för BT-läkare (bastjänstgöring kommer på sikt att ersätta allmäntjänstgöring) och forskar-BT, men även en satsning på en digital tjänst där forskare kan se hur forskningen implementerats både nationellt och internationellt. Medel skjuts också till för att fler ska göra sin postdoc-vistelse utomlands.

– Satsningar på de yngre forskarna leder också till att sjukhuset kan få ännu fler docenter, tjänster som är mycket viktiga för vårt forsknings- och utbildningsuppdrag, säger Caterina Finizia.

I ALF-budget 2024 kommer satsningen på registerforskning fortsätta, ett område som tidigare fått extra fokus för att öka forskarnas möjlighet att använda registerdata. Man kommer också att införa möjligheten till ALF-tjänster med tjugo procents forskningstid.

– Vi har sett att läkare inte alltid kunnat prioritera att ta ut sin forskningstid när man samtidigt ska meritera sig kliniskt och kunna kombinera dessa delar med ett familjeliv. Därför inrättar vi ALF-tjänster där du forskar på tjugo procent för att underlätta vägen mot docentur, säger Caterina Finizia.

Tidigare satsningar på forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i landet med nya karriärvägar för alla forskande medarbetare, så kallade överprofessioner och universitetssjukhusöverprofessioner. Ledningen har också satsat på bland annat tid till forskning, lönepåslag för medarbetare som disputerat och blivit docenter, prova på-forskning för alla hälsoprofessioner och ALF-tjänster. Sedan 2015 har ALF-tjänster som innebär en möjlighet att kombinera femtio procent forskning med kliniskt arbete tredubblats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och antalet nya docenter på sjukhuset har ökat sedan 2021.

Det nationella ALF-avtalet är det avtal som finns mellan svenska staten och sju av Sveriges regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. ALF-avtalet reglerar den ersättning som staten ger regionerna för att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 09 november 2023 10:17
Uppdaterad: 09 november 2023 10:17
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.