27 januari, 2022

Bemanning – ett pussel utan like

Färre blir svårt sjuka av den senaste coronavarianten, men den kraftiga smittspridningen skapar nya utmaningar för vården. – Vi hanterar patienterna, men bemanningen är ett pussel utan dess like, säger Erika Backlund Jansson som har en av bemanningsfunktionerna i pandemigruppen.

En starkt bidragande orsak till det ansträngda läget på sjukhuset just nu är den höga smittspridningen i samhället. Medarbetare över hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset är hemma på grund av sjukdom. Samtidigt finns det ett behov av att hålla vårdplatser öppna, och öppna nya, för att klara av inläggningsfrekvensen.

– Man vänder på alla stenar för att hitta lösningar kring bemanning men den höga frånvaron just nu gör att det svårt att fördela om personal då man i första hand behöver lösa egna luckor. Det pågår ett intensivt, dagligt arbete av framför allt chefer, som tillsammans med sina medarbetare gör allt de kan för att få ihop bemanningen, säger Mathias Malm som jobbar med slutenvårdsbemanning i Pandemigruppen. 

Erika Backlund Jansson som arbetar med IVA-bemanningen säger att det inte handlar så mycket om antalet covidpatienter, utan mer om antalet sjuka på schemat och jobbet att fördela krafterna.

– När barnintensiven hade kris hittades en med barnkompetens på centralintensiven som kunde lånas ut eftersom de fick tag på någon från neurointensiven, som i sin tur precis hade en patient som kunde skrivas ut. Det är ett ständigt pussel.

Bemanningsgrupperna inom både slutenvården och IVA-vården har regelbundna avstämningar för att få en sjukhusövergripande bild av bemanningsläget och vilka behov som finns. Där har man kunnat göra vissa insatser för att avlasta.

– Förutom våra interna möjligheter till resurstillskott via bemanningsservice har vi i viss mån kunnat utöka bemanningen med hjälp utifrån och via rekrytering. Jämfört med tidigare vågor får vi inte lika stort gensvar nu, säger Mathias Malm.

Sjukhuset och alla dess verksamheter har just nu stort fokus på att lösa bemanningsfrågan. HR och administrationen söker hela tiden nya kreativa lösningar samtidigt som man arbetar med de verktyg som redan finns till hands. Förutom att annonsera efter mer personal, finns även ett samarbete med Beredskapslyftet, samt pågående insatser för att administrativ personal med vårdkompetens ska avlasta.

Denna text är en del av en covid-19-special som publicerades 27 januari 2022. Läs de övriga delarna här:

”Vi kommer att klara av den här vågen också”

– Den fjärde vågen har ställt oss inför nya utmaningar. Men genom att stötta varandra och arbeta tillsammans ska vi ta oss igenom även den, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör och professor.

De hoppar in i vården under pandemin

Under pandemin har utvecklingschef Lena Danemo och planeringsledare Cecilia Stenberg Håkansson i perioder pausat sina administrativa tjänster för att avlasta kollegorna inom vården. – Så här behöver vi jobba i framtiden också, säger Lena Danemo som kommer att fortsätta arbeta kliniskt när det behövs.

Återhämtning mitt under brinnande kris – hur löser man det?

Under pandemin har medarbetare inom vården tagit ett stort ansvar vilket har skapat ett stort behov av återhämtning. Att medarbetare får den återhämtning de behöver ger stor effekt både för den enskilda individen och för organisationen i sin helhet.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 27 januari 2022 09:51
Uppdaterad: 24 mars 2022 15:55
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.