18 april, 2023

Mobil röntgen är här för att stanna

Personcentrerad mobil röntgen har snabbt gått från idé till verklighet. Det nya arbetssättet innebär att teamet på mobil röntgen åker hem till personer på vård- och omsorgsboenden, som i akuta skeden behöver röntgas. ”60 procent av patienterna har ingen fraktur och kan stanna kvar i hemmet”, berättar projektledaren Tony Jurkiewicz.

"Vi effektiviserar vården, vi gör nytta och det är väldigt givande", säger projektledaren Tony Jurkiewicz. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Projektet Personcentrerad mobil röntgen, som startade 2021 med medel från Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen, har nu avvecklats. Teamet på mobil röntgen börjar nu i stället att ta emot larm på riktigt, när patienter på vård- och omsorgsboenden behöver röntgas i akuta skeden.
– Ungefär 60 procent av patienterna har ingen fraktur och behöver då inte ambulanstransport till akuten. I stället kan de stanna kvar, och vårdas, i hemmet, berättar Tony Jurkiewicz, som varit en av projektledarna.

Tony Jurkiewicz.

Tony Jurkiewicz kommer att bistå verksamheten med sin kunskap och sina erfarenheter från projektet, under övergången från projekt till drift av mobil röntgen.

– Projektet gav oss möjlighet att prova mobil röntgen i liten skala. Nu har vi förberett verksamheten på Radiologi för att kunna börja arbeta på riktigt med mobil röntgen. Man röntgar på en annan arena, men det ska vara lika säkert som på sjukhuset; alla saker måste vara med och vi har tagit fram tydliga lathundar och manualer, berättar Tony Jurkiewicz.

Fått pengar för att kunna rekrytera

En bil anpassad för uppdraget är beställd, med en liten lift i bagaget för att underlätta för personalen. En larmplan håller också på att tas fram; hur larm ska komma in från vård- och omsorgsboenden till teamet på mobil röntgen.
– Beslut om larmplanen kommer i april och kommer sedan att finjusteras så att det blir en smidig och enkel hantering av larmfunktionen för alla involverade, berättar Tony Jurkiewicz.

Politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att avsätta medel till driften i vårdöverenskommelsen, för att möjliggöra anställning av personal till mobil röntgen.
– Vi ser det som ett erkännande från politikerna – de ser alla fördelar som verksamheten för med sig, säger Robert Höglind, verksamhetsutvecklare, som har drivit projektet med mobil röntgen tillsammans med Tony Jurkiewicz.

Robert Höglind.

Fler undersköterskor ska utbildas

Tack vare uppgiftsväxling, där två undersköterskor utbildats, kan teamet bemannas och planen är att utbilda fler undersköterskor på Radiologi. En utbildning inom strålskydd och strålfysik har tagits fram och utbildningsplanen kommer fungera som modell för resten av Västra Götalandsregionen.

– Det finns många regler att förhålla sig till när det gäller strålskydd, hur bilder hanteras och hur de skickas till en radiolog för granskning, menar Tony Jurkiewicz.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också satsat resurser på mobil röntgen, så att utrustning kan köpas in och för att kunna fortsätta utveckla det nya arbetssättet.
– Tillsammans med leverantören av utrustningen driver vi ett utvecklingsarbete där vi tar fram tillbehör som gagnar personalen ur arbetsmiljösynpunkt. Vi har köpt in AI till röntgenkameran som kan granska bilder och underlätta på vård- och omsorgsboenden, berättar Robert Höglind.

Idrottsevenemang har visat intresse

Många regioner i Sverige och andra aktörer har följt projektet Personcentrerad mobil röntgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och det finns stor efterfrågan på mobil röntgen. Bland annat har närsjukvårdsteamen, kriminalvården, palliativa vården och olika idrottsevenemang, som Gothia Cup och O-ringen, visat intresse.
– Vi har fått resurser från Innovationsfonden i VGR även i år, för att vi ska arbeta med implementeringen i Göteborgsområdet och bistå fortsatt arbete med mobil röntgen i hela Västra Götalandsregionen. Andra verksamheter kan dra nytta av det arbete vi gjort från grunden och all den kunskap vi samlat på oss, så att de kan starta upp utifrån sina förutsättningar, förklarar Robert Höglind.

– Det finns stora möjligheter med mobil röntgen, som skapar värde för många. Vi effektiviserar vården, vi gör nytta och det är väldigt givande, säger Tony Jurkiewicz.

LÄS MER:

Läs artikeln om Personcentrerad mobil röntgen i Sahlgrenskaliv

Sverigeunik röntgenutrustning tar vården hem till sköra äldre

Du som är medarbetare i regionen har också möjlighet att lära dig mer om Personcentrerad mobil röntgen, vid en träff den 7 mars på Mölndals sjukhus. Läs mer på intranätet.

Text: Jenny Haagman
Publicerad: 18 april 2023 08:00
Uppdaterad: 18 april 2023 10:57
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.