22 april, 2021

Sverigeunik röntgenutrustning tar vården hem till sköra äldre

Just nu testar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mobil röntgenutrustning som gör att sköra äldre kan slippa påfrestande resor till akuten. I stället kan patienter röntgas hemma.

Ambulanssjuksköterska Thomas Bergén med den mobila röntgenutrustning som inte väger mer än 3,5 kilo. Foto: Paul Björkman.

Fallskador är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusbesök bland sköra äldre. I bedömningen av en misstänkt skadad person krävs ofta en röntgenundersökning. Projektet Personcentrerad mobil röntgen syftar till att genomföra en bedömning samt röntgenundersökning i personens hemmiljö. Fördelarna är många för den enskilda. En vistelse på sjukhus kan bidra till ökad oro, risk för trycksår och orsaka akuta förvirringstillstånd. Inte sällan med påfrestande väntetider för den sköra äldre innan besked på undersökning.  

– Tanken är att vi gör en fullgod undersökning, röntgar och skickar bilder till sjukhus för diagnos och därefter tar beslut om patienten kan fortsätta vårdas i hemmet eller om hen behöver få specialistvård, säger Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare Personcentrerad mobil röntgen.

Från vänster: Tony Jurkiewicz, projektledare, Carl Magnusson, ambulanssjuksköterska och Robert Höglind, verksamhetsutvecklare. Foto: Paul Björkman.

Den röntgenutrustning projektet använder väger 3,5 kilo. Mer etablerade utrustningar väger mellan 100 och 400 kilo. Med den mobila utrustningen behövs inga specialbyggda bilar för transporter. Samtidigt skapas en bra arbetsmiljö för personalen.

– I projektet lägger vi stor vikt vid att belysa och koppla vårdaktörernas insatser till patientens resa vid höftfraktur, eller om ingen fraktur föreligger och personen kvarstannar i det egna boendet. För att forma en värdeskapande patientresa medverkar patienter och anhöriga, kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialistsjukvård, säger Robert Höglind, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsledning ambulans.

Ambitionen är att komma igång med undersökningar i patientens boende under våren. Inom projekttiden finns förutsättningar och förhoppningar att artificiell intelligens (AI) ska kunna anslutas till utrustningen, för att ge en första indikation om förändring på lungor eller om en höftfraktur föreligger. Detta bli ett komplement till radiologen.

– Vi vill själva se att den fungerar på lungor, höfter och småskelett som den är tänkt att användas för i projektet och vi håller just nu på med de sista utvärderingarna tillsammans med vår radiolog för att bedöma och säkerställa bildkvalitén. Tidigare tester som vi har gjort har varit positiva, säger Tony Jurkiewicz.

Fakta: Personcentrerad mobil röntgen

Projektet personcentrerad mobil röntgen drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med primärvården och kommunal hälso- och sjukvård i Härryda kommun, Mölndals stad och Göteborgs Stad.

Projektet, som erhåller medel via Innovationsfonden VGR, har bland annat som syfte att testa och utveckla digital informationsöverföring från första linjens sjukvård (ambulanssjukvård, primärvård, kommunal hälso-och sjukvård) in till specialistsjukvården.

Den mobila röntgenutrustningen är CE-godkänd för användning i EU och har testats på Lindholmen Science Park på en så kallad fantom. I efterföljande tester har patienter undersökts på Mölndals sjukhus röntgen.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 22 april 2021 17:02
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:38
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.