10 mars, 2022

Mobil röntgen expanderar – regionalt och nationellt

Sahlgrenska Universitetssjukhusets projekt med mobil röntgen växer. Nu har alla kommunala äldreboenden i Härryda kommun anslutit och modellen väcker intresse i hela Västra Götalandsregionen och nationellt. En tjänst där modern teknik och bilddiagnostik banar vägen för effektivare sjukvård.

Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare samt Sofia Sundberg, röntgensjuksköterska, visar den 3,5 kilo lätta röntgenkameran som det mobila röntgenteamet använder sig av. Fotograf/Källa: Johanna Ewalds St Michaels

Vid misstänkt höftfraktur behöver en patient röntgas, vilket kan innebära både transporter och lång väntan. Så varför inte ta röntgen till patienten? Den idén har nu prövats sedan september 2021 i Sahlgrenska Universitetssjukhusets regi, och i början av februari anslöt sig samtliga sju kommunala äldreboenden i Härryda kommun till projektet som kallas ”Personcentrerad mobil röntgen”.

– Vi började med att ansluta våra demensboenden och där ser vi jättevinster. För dementa är det otryggt att träffa många olika personer. När röntgen sker i hemmet kan van personal vara med och även följa med patienten in till sjukhus om det skulle behövas, säger Lars-Göran Lind, enhetschef vid Sjuksköterskeenheten på Härryda kommun.   

Han ser även vinster på bemanningssidan. I de fall patienten har en fraktur, löser ambulanssjukvården en direktinläggning på vårdavdelning. Personal från boendet behöver då inte följa med in, vilket behövdes tidigare.

– Jag hoppas att den här modellen ska bli standard i vår kommun, säger han.

Varje år drabbas cirka 18 000 personer av höftfraktur i Sverige. De drabbade är generellt äldre, en åldersgrupp som på sikt växer. Det gör även intresset för mobil röntgen och möjligheten att röntga på plats för att upptäcka eventuell fraktur.

– Det finns en stor efterfrågan och ett tryck på att få igång den här tjänsten på fler ställen. I projektet vill vi att det skall finnas en tydlig samverkan mellan samordningsansvarig vårdcentral och boendet. Det är för att säkerställa en god och nära vård för de personer som fortsatt vårdas hemma om de inte fått en fraktur. Hittills har vi, förutom med Härryda, samarbeten med både Göteborgs Stad och Mölndals stad, berättar Robert Höglind, verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av initiativtagarna till projektet.

Intressant i glesbygd

I dagsläget är totalt 21 vård- och omsorgsboenden inkluderade i projektet. Flera regioner med stora ytor av glesbygd har också visat intresse för den mobila röntgenmodellen. Projektet, som i dagsläget finansieras med medel från Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen, drivs i samarbete mellan vårdcentraler, kommunal hälso- och sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, FujiFilm, Västra Götalandsregionens IT-avdelning, PICTA vid Lindholmen Science Park och Högskolan i Borås.

FujiFilm bidrar med en högteknologisk och, i sammanhanget, lätt kamera på 3,5 kilo mot tidigare utrustning som vägde mellan 100 och 400 kilo. Den lätta kameran används tillsammans med en detektor som läser av bilden.

– När utrustningen är så lätt ser vi stora vinster i arbetsmiljön och möjligheter till ett bredare användningsområde. Tester av utrustningen har genomförts på Mölndals röntgenavdelning och på Lindholmen Science Park. Tester av kameran har visat vad den kan klara av och vi har kommit fram till att den är optimal för röntgen av höfter, bäcken, småskelett och lungor, säger Tony Jurkiewicz, projektledare och röntgensjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

På sikt arbetar man för att kunna implementera AI, artificiell intelligens, för att ställa diagnos i samband med mobil röntgen. Ytterligare ett sätt att ge patienten effektiv vård på plats. 

Ett pilotprojekt mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kriminalvården Region Väst har också startats.

– Skador som uppstår där kan ofta vara olika typer av idrottsskador. Där ser vi ett stort värde i att kunna undersöka den drabbade personen på plats för att minimera transporter och kunna planera den fortsatta vården, säger Robert Höglind.

Så funkar mobil röntgen

När en person ramlar och skadar sig, larmar personalen på äldreboendet ambulans. Om det aktuella boendet ingår i projektet, tillkallar ambulans det mobila röntgenteamet. Där ingår en röntgensjuksköterska och ytterligare en person, och båda enheterna åker till boendet.

Patienten röntgas på plats i sitt hem. Bilderna skickas med hjälp av mobilt bredband till radiolog på Mölndals sjukhus för konsultation. När en fraktur konstateras, skickas patienten direkt in till vårdavdelningen på sjukhuset. Om patienten däremot inte har en fraktur, kan hen stanna kvar i eget boende med en fortsatt god och nära vård.

Läs mer: Personcentrerad mobil röntgen – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 mars 2022 07:21
Uppdaterad: 11 mars 2022 08:27
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.