10 mars, 2022

Yngreforum lyfter fram det stöd som finns kring psykisk hälsa

I spåren av pandemin har många enskilda medarbetare upplevt påfrestningar i sin arbetsmiljö. Därför gjorde Yngreforum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset en genomgång av sjukhusets arbetsmiljöarbete – och upptäckte att det fanns jättemycket bra material att tillgå. De har nu tagit fram en text att bifoga till APT-agenda som beskriver vart man kan vända sig för att få stöd.

Fortfarande är rekommendationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att inte samlas för stora möten. Så här kan det se ut när Yngreforum träffas digitalt.

– Hösten 2020 började vi i Yngreforum diskutera hur sjukhusets medarbetare mådde under pandemin. Vår upplevelse var att många hade behov av återhämtning och stöttning. Framför allt de som arbetade i den patientnära vården, men också de som plötsligt skulle arbeta hemma och kanske möta patienter virtuellt i sitt vardagsrum, säger Linda Sandin, kurator inom palliativ vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon är en av tolv medlemmar i Yngreforum, som är sjukhusledningens råd för medarbetare under 35 år. I gruppen finns såväl medarbetare inom vårdnära yrken och stödfunktioner. Gruppens syfte är att lyfta de yngre medarbetarnas röster och jobba på uppdrag av sjukhusledningen. Sjukhusledningen brukar ge Yngreforum konkreta frågor att spåna kring, men gruppen kan också föreslå egna frågor. Så var det den här gången.

– Många pratade om etisk stress, otillräcklighet, brist på återhämtning och kraven på att ständigt ”ställa upp”, både ute i samhället och på jobbet, säger Simon Hermansson, som är utvecklingsledare på Analys- och projektenheten och gör sitt femte år i Yngreforum.

Han fortsätter:

– Vi bestämde oss för att titta närmare på vilka sätt det finns för medarbetare att få hjälp. Vad kan man göra själv? När ska man prata med chefen? Hur kan facket hjälpa till? Vem får prata med Hälsan och arbetslivet?

Läs mer: Återhämtning mitt under brinnande pandemi – hur löser man det?

Hittade strukturer och information

Yngreforums arbete har inte handlat om att uppfinna något nytt – tvärtom.

– Ju mer vi tittade på arbetsmiljöarbetet som redan har gjorts, desto mer insåg vi att det fanns bra stödstrukturer och information. Vårt jobb har varit att presentera det som finns och göra det lättillgängligt. Knappt någon av oss i Yngreforum kände till att man kan hitta jättemycket material om hållbart arbetsliv och återhämtning på intranätet, säger Linda Sandin.

I slutet av 2021 presenterade Yngreforum en rapport om arbetsmiljöarbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rapporten beskriver vilka roller olika aktörer spelar – chefen, facket genom skyddsombuden,  företagshälsovården med mera.

– En slutsats som vi drog var att alla dessa aktörer ofta kopplas in för sent, kanske när medarbetaren redan är sjukskriven. Vi vill att medarbetare på sjukhuset får upp ögonen för förebyggande arbete med psykisk hälsa, snarare än att dra i handbromsen när medarbetaren redan har utvecklat psykisk ohälsa, säger Simon Hermansson.

Rapporten avslutas därför med en konkret, genomarbetad text som är tänkt att bifogas på baksidan av arbetsplatsträffs-agenda (APT) på sjukhuset.

– Alla medarbetare blir kallade till APT, som ju är det formella tillfället att lyfta arbetsmiljöfrågor. Med en mall som den vi har gjort blir det förhoppningsvis tydligare för alla på APT vilka vägar som finns att gå, säger Simon Hermansson.

Detta är texten som kan bifogas på APT-agendan

Så fungerar arbetsmiljöarbetet och APT:

Arbetsplatsträffar (APT) är medarbetarnas eget möte och formella tillfälle att lyfta viktiga frågor och diskutera dessa sinsemellan och med sin chef. APT är det bästa tillfället att lyfta arbetsmiljöfrågor gällande både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Som medarbetare kan man också vända sig direkt till sin chef som kan erbjuda stöd och hjälp bland annat via företagshälsovården: Hälsan och arbetslivet.

Medarbetare kan också vända sig till skyddsombudet på enheten med arbetsmiljöfrågor som kan tas upp i den lokala samverkansgruppen (LSG) eller till Skyddskommittén. Ifall det inte finns något skyddsombud på enheten finns det ett huvudskyddsombud med ansvar för enheten. Skyddsombud har ansvar för alla medarbetare, även de som inte är fackligt anslutna.

HR-avdelningen har mycket tillgängligt material kring arbetsmiljöarbete, också för den enskilda medarbetaren. Material om både hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbete finner du på intranätet under ’Min anställning’, ’Arbetsmiljö och hälsa’ och ’Guider för hälso- och arbetsmiljöarbete’.

Detta är Yngreforum

Yngreforum har funnits sedan 2009 och har genom åren diskuterat och skrivit rapporter om allt från ett grönare sjukhus till vad som kan locka unga medarbetare att bli chefer. Efter arbetsmiljöarbetet som presenterades i höstas har gruppen framför allt fokuserat på att bygga vidare på känslan av ett samlat sjukhus, men också att skapa gemensamma utrymmen för medarbetare på sjukhuset. Gruppen träffas tre gånger per termin. Dessutom viger sjukhusledningen en timme 1-2 gånger per år åt att lyssna på vad Yngreforum har kommit fram till under sina möten. Yngreforums arbeten läggs också upp på deras intranätsida.

Sök till Yngreforum

Vad krävs för att få vara med i Yngreforum?

För att vara med i Yngreforum ska du ha jobbat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i minst ett år och vara yngre än 35 år. Du ska även ha en vilja att förbättra och ha lätt för att hitta kreativa och nytänkande lösningar. Tänk på att din chef bör ha godkänt ditt deltagande, då mötena sker på arbetstid.

Hur ofta träffas Yngreforum?

Gruppen har tre heldagsmöten per termin och ett tvådagarsmöte i september.

Så ansöker du till Yngreforum:

Skicka ett personligt brev till yngreforum@vgregion.se där du beskriver varför du vill vara med i Yngreforum, vilka frågor du skulle vilja jobba med och några rader om dig själv.

Din intresseanmälan ska vara inne senast 18 april 2022.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 10 mars 2022 07:57
Uppdaterad: 18 mars 2022 11:36
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.