25 november, 2020

Underlätta återhämtningen genom reflektion

Nya arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning och oro för att bli smittad. Trots hög belastning och en stressig vardag är det viktigt att avsätta tid för reflektion.

"Reflektionerna gör att det blir mer tillåtet att känna de känslor som många har haft och höra att man inte är ensam. Vi skrattar mycket tillsammans också, det skapar samhörighet", säger Emelie Andersson. Bilden visar inte medarbetare på avdelning 303.

Reflektion innebär att arbetsgruppen sätter sig tillsammans i slutet av varje dagpass och reflekterar en stund gemensamt – alla får prata av sig och kan gå hem med större lugn. Syftet är att minska stress, öka gruppsammanhållningen och fånga upp medarbetare som behöver mer stöd.

Avsatt tid varje vecka

På avdelning 303 verksamhet infektion har en längre tid haft en stund för reflektion varje vecka där de lyft olika händelser och kollat på vad de kunnat göra annorlunda. Under pandemin såg de tidigt ett stort behov om att prata mer om allt som hände.

– Det blev mycket nytt för oss i våras, många dödsfall, nya rutiner, snabbt tempo, allt som hände i samhället och som rapporterades i media. På våra dagliga informationsmöten märkte vi tydligt ett behov av att prata om det som hände och det blev en stund för oss i arbetsgruppen att sitta ner och prata, säger Emelie Andersson, vårdenhetschef avdelning 303 verksamhet Infektion.

Den nuvarande situationen kring covid-19 har medfört nya arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning och oro för att bli smittad. Under dessa omständigheter har det varit särskilt viktigt att ha en stund för reflektion. Det minskar stress, underlättar återhämtning och ökar förmågan att stå emot påfrestningar, genom att lyssna på varandra och stötta varandra i grupp.

Andra reflektionsmöjligheter som finns är att ha enskilda stödsamtal. Det kan vara med chef, personalstödjare från psykiatrin, Sjukhuskyrkan, etiskt forum eller krisstödssamordnare.  

– Men det är en utmaning att få loss tid, för när behovet av att prata är störst så är det också då det är mest stressigt, vi har fått bra hjälp från Cecilia Lundmark på Etiskt forum och Johannes Nordholm, krisstödssamordnare på sjukhuset. Det är mycket fokus på stresshantering och att få medarbetarna att släppa jobbet när de går hem för dagen, säger Emelie Andersson.

Gruppsamtal är uppskattade

I ett bearbetande gruppsamtal är det just att fånga och få prata om tankar och känslor som är viktigt. Arbetsmetoder, rutiner och liknande bör man inte prata om under reflektionen, utan istället ta upp vid pulsmöten eller andra forum som har med det direkta vårdarbetet att göra. I gruppsamtalet finns inga rätt och fel, bara olika upplevelser.

– Det har varit mycket uppskattat från medarbetarna, de tycker att det är skönt att få prata av sig och dela upplevelser med varandra. Då blir det mer tillåtet att känna de känslor som många har haft och höra att man inte är ensam. Vi skrattar mycket tillsammans också, det skapar samhörighet, säger Emelie Andersson.

Tips för dig som jobbar på sjukhuset

På intranätet finns mer information om reflektion och hur enheten kan gå tillväga. Där finns också fler verktyg som kan underlätta för chefer.

Verktyg för dig som chef

På intranätet finns också länkar och kontaktuppgifter till olika stöd som chefer kan ta hjälp av:

Psykosocialt stöd och krisstöd

Läs också Cecilia Lundmarks krönika i Sahlgrenskaliv ”Jag är så fylld av berättelser, de lägger sig under huden”

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 25 november 2020 13:02
Uppdaterad: 25 november 2020 13:02
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.