26 augusti, 2020

Se upp i svampskogen

En del giftiga svampar ger kräkningar och magont. Andra angriper lever och njurar - i värsta fall är transplantation enda räddningen. IVA-läkaren och toxikologen Kai Knudsen har sett det mesta. Hans budskap är tydligt: var försiktig när du plockar svamp.

Trattkantarell, skogschampinjon och stolt fjällskivling. Allesammans är de goda matsvampar. Men de har också något annat gemensamt: de kan lätt förväxlas med ordentligt giftiga svampar. Den mycket giftiga toppiga giftspindlingen är till utseendet ganska lik trattkantarell – och de växer dessutom ofta nära varandra. Det räcker med en liten, liten bit av den toppiga giftspindlingen för att man ska bli rejält sjuk och giftet tål både kokning och frysning.

– Det finns många goda svampar, som dessutom kan vara näringsrika. Men man ska vara väldigt försiktig med vad man plockar och äter, säger Kai Knudsen.

Kai Knudsen, universitetslektor
vid Sahlgrenska akademin
och överläkare, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Bild: Magnus Gotander

Han är överläkare i anestesiologi och intensivvård, verksam på IVA Sahlgrenska, och dessutom universitetslektor vid Sahlgrenska akademin. Ett av hans specialområden är toxikologi, läran om gifter, och han kan mycket om svampförgiftningar – något som 100-200 personer årligen söker vård för i Sverige.

– Det vanligaste är måttlig förgiftning som ger mag-tarmirritation som kräkningar, diarré och buksmärtor. Men allvarliga förgiftningar ser vi kanske vartannat år, och dödsfall som orsakats av svampförgiftning har vi haft 2010, 2008, 2002, 1996 och 1994.

Olika gifter påverkar olika delar av kroppen

Giftsvampar kan delas in i tre grupper, där varje grupp innehåller gifter som angriper olika delas av kroppen. En grupp innehåller cytotoxiner, cellskadande gifter. Hit hör de allra giftigaste svamparna, som vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och toppig giftspindling.

– De som dör av svampförgiftning har oftast fått i sig vit eller lömsk flugsvamp. Giftet i de här svamparna angriper och skadar celler i kroppen, framför allt njurar och lever. I värsta fall leder förgiftningen till nekros, alltså att organet dör, säger Kai Knudsen.

Symtomen kan komma efter bara några timmar, men ibland inte förrän efter flera dygn.

– Då är det inte alltid patienten själv drar slutsatsen att det är svamp som har orsakat symtomen.

Andra svampar innehåller neurotoxiner, gifter som orsakar centralnervösa och sensoriska symtom. Till den här gruppen hör till exempel flera sorters skivlingar samt röd, brun och panterfläckig flugsvamp.

– Man blir tokig av dem, förklarar Kai Knudsen. De har snabb effekt och kan i värsta fall leda till akut psykos. Patienterna kan löpa amok fullständigt.

En tredje grupp svampar (till exempel bolmörtskivling, kastanjemusseron och giftkremla) innehåller mag-tarmirriterande gifter. Personer som får i sig sådana svampar kan må illa, få magkramper, kräkningar och diarré. Symtomen kommer oftast inom några timmar och avklingar inom ett dygn.

Dessutom finns det svampar som är giftiga men inte riktigt passar in i någon av grupperna. Grå bläcksvamp innehåller giftet koprin som kan orsaka en antabusliknande reaktion med blodtrycksfall, svettningar och rodnad, särskilt om man äter dem och dricker alkohol till. Och en del asiatiska svampar kan ge utslag på kroppen.

5 tips från Kai Knudsen

 • Var väldigt försiktig med vilka svampar du plockar och ät ingenting du inte är säker på vad det är.
 • En tumregel, som dock inte täcker in alla giftiga svampar, är att inte äta några bruna svampar med bruna skivor.
 • Plocka inte svamp i skymningen när det är svårt att se ordentligt.
 • Om du kommer från ett annat land och hittar svampar som liknar sådana man brukar äta i ditt hemland – var extra försiktig. Det kan vara helt andra svampar du har hittat i Sverige och de kan vara giftiga.
 • Om du har ätit svamp och börjar må dåligt, ring i första hand Giftinformationscentralen och rådgör med dem. Numret är 010-456 67 00.

Behandling – allt från aktivt kol till transplantation

Behandlingen ser olika ut beroende på vilken typ av gift patienten fått i sig. Personer med lindriga symtom behöver oftast inte vårdas på sjukhus, medan rejält sjuka läggs in på intensivvårdsavdelning. Aktivt kol är något de allra flesta förgiftade patienter får, eftersom det har en bra förmåga att binda ämnen innan de absorberas av kroppen.

– Sedan finns det beprövade antidoter man kan ge, och som vi alltid har på IVA. Ett exempel är Silibinin som man kan ge vid förgiftning av vit och lömsk flugsvamp. Det är ett extrakt från en växt som heter mjölktistel och det minskar risken för leverskada, berättar Kai Knudsen.

Men ibland är det för sent för antidoter. Kai Knudsen har både vårdat patienter som avlidit av svampförgiftning och patienter vars organ varit så illa däran att de fått transplanteras.

– Jag minns en pojke som var riktigt sjuk. Hans mamma hade sparat rester av maten i frysen så vi kunde säkerställa vilken svamp det rörde sig om. I det fallet krävdes det en njurtransplantation.

Det låter som att ett misstag i svampskogen kan få ganska dyra konsekvenser?

– Ja. Behövs en transplantation brukar det gå att ordna, men det får ju konsekvenser för hela livet.

Några giftiga svampsorter

Klicka på varje svampnamn för att se bilder och läsa mer.

 • Lömsk flugsvamp.
  Kan förväxlas med grönkremla. Kan vara dödligt giftig och har orsakat många dödsfall i Europa. Symtomen kommer efter 4-24 timmar och kan vara illamående, yrsel, magont, kräkningar, intensiva vattentunna diarréer, lever- och njurskada, allmän sjukdomskänsla, matthet, feber, elektrolytrubbningar, takykardi, medvetandesänkning och grumlat medvetande, förvirring, oro, högt blodsocker, lågt blodtryck, blödningar i tarm och hud.
 • Vit flugsvamp.
  Kan förväxlas med skogschampinjon. Samma symtom som lömsk flugsvamp.
 • Gifthätting.
  Kan förväxlas med tofsskivling. Samma symtom som lömsk och vit flugsvamp.
 • Toppig giftspindling.
  Kan förväxlas med trattkantarell. Symtomen kommer efter 2-14 dygn och kan vara: törst, trötthet, huvudvärk, frossa, magont, njursmärtor, muskelvärk (ryggsmärtor), låg urinproduktion, njursvikt, uremi, illamående, kräkningar. Kan ge bestående njurskada.
 • Stenmurkla.
  Kan förväxlas med toppmurkla. Symtomen kommer efter 5-8 timmar och kan vara: illamående, magont, kräkningar, yrsel, utmattning, dubbelseende, diarré, lever- och njurskada, hemolys, kramper.
 • Röd, brun och panterflugsvamp.
  Symtomen kommer efter 30 minuter-2 timmar och kan vara: förvirring, medvetandesänkning, oro, yrsel, påverkad tids- och rumsuppfattning, hallucinationer, utvidgade pupiller, torra slemhinnor, agitation, hjärtklappning, i sällsynta fall kramper, illamående, kräkningar, diarré.

Läs mer om giftiga svampar på Svampguiden.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns massor av experter på olika områden. Under vinjetten Experten berättar folkbildar de på aktuella områden.

Tidigare Experten berättar:

Sommarexperten – Sophia Hertram, sektionsledare på Barnakuten, berättar vad som behövs i familjens sommarapotek.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 26 augusti 2020 11:23
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:49
Kategori: Experten berättar

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.