13 maj, 2022

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres organisation förstärks

För att säkra Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres förvaltning, utveckling och hållbarhet över tid skapas en särskild organisation under ledning av en centrumföreståndare. – Det här är ett avgörande steg framåt, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg

Karin Mellgren, verksamhetschef Barncancercentrum, möter en liten patient. Bild: Paul Björkman.

Cancervården på Sahlgrenska universitetssjukhuset flyttar ständigt fram positionerna. Men sedan Sahlgrenska Cancer Center, som bildades med ambitionen att skapa världsledande vård och forskning för och med patienten, 2020 påbörjade en ackrediteringsprocess för att bli ett av Europas Comprehensive Cancer Centres (en process som nådde sitt mål den 13 maj 2022) har utvecklingen gått snabbt framåt.

För att nå en ackreditering upprättades handlingsplaner för utveckling och framtida kvalitetsförbättringar inom tio områden. Det är var allt ifrån styrning och strategisk planering till forskning och möjligheten för patienter att delta i tidiga studier.

Processen gav en strukturerad och kvalitetssäkrad genomgång av cancervården inom SU, något som gett goda underlag för styrning av resurser och möjligheter att upptäcka svagheter som behöver åtgärdas.

LÄS MER: Cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får internationell kvalitetsstämpel

Under båda de två så kallade auditar, besök för att bedöma vårdens och forskningens kvaliteter, har återkopplingen från OECI, den organisation som avgör om ett sjukhus uppfyller kriterierna för en ackreditering, varit övervägande positiv. Delegationen pekade särskilt på det stora engagemang som finns bland medarbetarna, på alla nivåer i organisationen.

Däremot väckte organisationsstrukturen vissa frågor hos OECI. Majoriteten av de redan ackrediterade sjukhusen utgörs av särskilda cancersjukhus, medan SCC är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med en struktur som bygger på den befintliga organisationen.

OECI:s frågor och en rapport gjord inom SCC, som visade på ett stort behov av ökad samordning, har sammantaget fått ledningen att agera.

För att ge ytterligare ge kraft åt SCC:s arbete framåt beslutade sjukhusledningen i början av maj att SCC ska få en särskild organisation ledd av en centrumföreståndare. Bara några dagar senare kom beskedet från OECI att Sahlgrenska Cancer Center blivit Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 13 maj 2022 14:18
Uppdaterad: 13 maj 2022 15:23
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.