23 februari, 2021

Rullande IVA-avdelningar tar patienterna till vårdplatserna

Från en IVA-avdelning till en annan – utan att ge avkall på den medicinska kvaliteten på vägen. Det är målet för det IVA-transportsystem som skapats inom Västra Götalandsregionen under pandemin och som varit en förutsättning för att klara det stora trycket av IVA-patienter.

Jerker Sandgren, narkosläkare och ambulansöverläkare inom ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Paul Björkman.

En IVA-patient måste flyttas från en IVA-avdelning till en annan. Det tillhör det normala och beror oftast på att patienten behöver en sorts vård som den IVA-avdelning patienten ursprungligen vårdas på inte kan ge.  

Men under året med covid-19 var inte mycket normalt. När mängden svårt sjuka patienter som behövde intensivvård ökade i hög takt blev också behovet av att transportera dem vidare på ett medicinsk säkert sätt till andra IVA-avdelningar påtagligt.

– Vi blev ju överrumplade och skapade då ett tillfälligt system, berättar Jerker Sandgren.

Han är narkosläkare och ambulansöverläkare inom ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är också den som sedan fick koncernkontorets formella uppdrag att se till att IVA-transporterna i Västra Götalandsregionen kunde ske på ett så effektivt och medicinskt säkert sätt som möjligt. Det resulterade i ett IVA-transportsystem som i dag täcker veckans alla dagar och transporterar patienter i hela regionen.

– Det är en komplex medicinsk verksamhet med svårt sjuka patienter och mycket logistik. Det ställer särskilda krav på bemanningen, säger han.

Att kunna hålla samma medicinska kvalitet på IVA-vården också under transporten förutsätter att fordonen är fullt medicinskt utrustade. Foto: Paul Björkman.

Systemet bygger på läkare och sjuksköterskor som är utsedda just för detta uppdrag, narkosläkare och narkossjuksköterskor med prehospital erfarenhet, utvalda av Jerker Sandgren för uppdraget.

– Det är handplockade för sin kompetens, merparten kommer från SU, några från övriga regionen.

Att kunna hålla samma medicinska kvalitet på IVA-vården också under transporten från en IVA-avdelning till en annan förutsätter också att fordonen är utrustade med den fulla tekniska utrustningen som respirator, läkemedelspumpar och övervakningsskåp, beskriver Jerker Sandgren.

– Det blir som en rullande IVA-avdelning med omedelbar tillgång till personal med rätt kvalifikationer.

Sedan det nya systemet togs i fullt bruk den 1 november har 179 transporter genomförts, i genomsnitt 2,5 – 3 transporter per dag. Systemet har också anpassat så att det ska vara enkelt att beställa transport för den medicinskt ansvariga läkaren på IVA-avdelningen som sköter logistiken och har mycket att stå i.

”Regionen hade inte klarat IVA-uppdraget under pandemin utan det här systemet”

Jerker Sandgren

Varje dag klockan tio, sju dagar i veckan, har IVA-samordnarna i regionen ett möte där man räknar på aktuell belastning. Hur många IVA-platser finns tillgängliga? Var behöver man lösa platser för patienter? Och vart ska man skicka de patienterna? 

– I Göteborg har vi byggt ett system där alla svårt sjuka i covid-19 först tas emot på Infektion på Östra. De patienter som inte IVA på Östra kan ta hand om transporteras till Sahlgrenska, Mölndal eller något av sjukhusen i regionen för fortsatt intensivvård, berättar Jerker Sandgren. Dessa transporter sker nu inom ramen av IVA-transportsystemet, som visat sig vara en framgångsfaktor. Regionen hade inte klarat IVA-uppdraget under pandemin utan det här systemet och att bemanna det har högsta prioritet, menar Jerker Sandgren. Det innebär ett nytänk och är något som fått uppmärksamhet, även nationellt.

Transportsystemet har inneburit ett nytänk och är något som fått uppmärksamhet, även nationellt. ”Att bemanna det har högsta prioritet”, menar Jerker Sandgren. Foto: Paul Björkman.


– Det är också i linje med vad flera utredningar tidigare kommit fram till, utan att det hänt så mycket. Pandemin har påskyndat arbetet. Nu har alla insett att ett genomarbetat IVA-transportsystemet är så mycket bättre än de ad hoc-lösningar vi hade tidigare och vi hoppas det får bli kvar i någon form även när det lugnat ner sig med pandemin. Att det är på plats underlättar oerhört både i vardagen och nästa gång något händer, avslutar Jerker.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 23 februari 2021 09:14
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:46
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.