1 juni, 2022

Modern teknik ska förhindra fallolyckor

Kan digital AI-övervakning minska risken för allvarliga fallskador i slutenvården? Det ska ett innovationsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ta reda på. "Cirka fem procent av alla fallolyckor sker inom slutenvården och man tror att ungefär hälften av dem hade kunnat undvikas", säger projektledare Sofia Dehre.

Två tekniker ska testas. En bygger på radar, den andra har en krypterad kamera som kan läsa av ett upp till 30 kvadratmeter stort rum. Bild: Ines Sebalj.

Terese Dalåsen.

Fallolyckor är ett växande hälsoproblem. Det är främst de sköra och äldre som drabbas av skador som påverkar dödlighet och sjuklighet och försämrar livskvaliteten. Även samhället påverkas av längre vårdtider och stora kostnader. Inom slutenvården är fall och fallskador en utmaning då sjukvårdpersonalen inte har möjlighet att ständigt vara närvarande och finnas vid patienternas sida. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått 1 miljon kronor i medel från Innovationsfonden för att genomföra ett innovationsprojekt inom fallskadeprevention där man ska utveckla AI-teknik som minskar risken för allvarliga fallskador i slutenvården. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS. Projektgruppen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset består bland annat av Terese Dalåsen som är biträdande verksamhetschef på Akutmedicin och projektägare. Hon håller i trådarna tillsammans med Sofia Dehre som är projektledare.

– Om vi kan förhindra fallolyckor är det en vinst för både patienten och samhället. Fallskadorna leder till mycket onödigt lidande och höga kostnader för operationer och förlängd vårdtid. Idag finns teknik som larmar när en person redan har ramlat, men vitsen är att utveckla en teknik som larmar innan fallet sker. Det skulle bli ett bra komplement till de befintliga hjälpmedel som vi har idag, säger Sofia Dehre.

Sofia Dehre.

Hur långt har ni kommit i projektet?
– Just nu är vi i startgroparna med att testa lämpliga medicintekniska AI-produkter i sjukhusmiljö. Under våren har vi skannat av marknaden för att se om det finns företag som erbjuder det vi söker och om de är intresserade av att inleda ett samarbete. Vi valt ut två produkter som vi planerar att testa i höst – en på Sahlgrenskas medicinavdelning 19/32 och en på Södra Älvsborgs sjukhus. Därefter ska vi utvärdera vilken teknik som fungerar bäst.

Kan du beskriva tekniken?
– Produkterna är båda sensorer som läser av rörelser fast med olika teknik. Den ena med radar och den andra med en krypterad kamera som kan läsa av ett upp till 30 kvadratmeter stort rum. Sensorn lär sig att läsa av huvud- och kroppsrörelser och om en patient vänder sig i sängen eller sätter sig upp skickar sensorn en varningssignal. Sköterskan kan då se på en värmebild om patienten är på väg upp och via en högtalare säga till patienten att ligga kvar och att vi strax kommer och hjälper till. Siffor visar att den här typen av utrustning förebygger 75 procent av fallen.

Vad hoppas ni att testen ska resultera i?
– Syftet är naturligtvis att minska antalet fallskador i slutenvården och på så sätt minska kostnader och onödigt lidande, men också att minska stressen hos personalen och öka patientens trygghet.

Läs också: 11 miljoner kronor till innovativa projekt på sjukhuset | Sahlgrenskaliv

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 juni 2022 10:05
Uppdaterad: 01 juni 2022 10:05
Kategori: ARTIFICIELL INTELLIGENS

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.