25 oktober, 2021

”Forskning tillsammans med gravida är helt nödvändig”

Vi måste sluta "skydda" gravida från forskning, skriver tre förlossningsläkare på Östra sjukhuset. Den som väntar barn just nu kan bidra till framtidens vård inom bland annat graviditetsdiabetes, förlossningsskador och förlossningsdepression.

Verena Sengpiel, Lina Bergman och Ylva Carlsson, alla forskare och förlossningsläkare, vill få fler gravida att delta i forskning.

I början av 2021 tyckte man inte att gravida skulle vaccineras mot covid-19. De uteslöts ur de stora vaccinationsstudierna, men räknades senare som en riskgrupp. Eftersom gravida då inte fått vara med i de kliniska studierna fick man istället förlita sig på hur det gått i den kliniska verkligheten när de började vaccineras. Baserat på den information vi nu har, från ett stort antal gravida som vaccinerat sig, verkar det vara helt säkert för dem.

Arbetsgången är inte ovanlig. Historiskt sett har man gärna velat ”skydda” gravida mot klinisk forskning. Gravida är en sårbar grupp. De kan vara extra utsatta för olika sjukdomar, och läkemedel kan ha oönskade effekter på foster. Gravida utesluts ofta ur studier av just dessa anledningar. Men utan klinisk forskning kan vi inte förbättra vården för patienterna. Genom studier och forskning kan vi göra det bättre för de som drabbas eller riskerar att drabbas av olika sjukdomar under graviditeten. Att som gravid ingå i forskning behöver inte vara så stort – det kan ofta vara integrerat i ett besök du redan är bokad för. När du till exempel kommer för att göra ett tidigt ultraljud på ultraljudsmottagningen, så kan du också vara med i någon av våra studier när du ändå är här. Det kan till exempel innebära att du lämnar ett extra blodprov, svarar på en enkät och/eller samtycker till att data från din journal används i en studie. På ganska enkla sätt kan du vara med och bidra till ett bättre kunskapsläge för framtiden. Inom obstetriken, alltså förlossningsvården, på Östra sjukhuset har vi flera studier igång just nu där gravida kan delta.

Gravid och covid-19:

  • COPE-studien är en studie om graviditet och covid-19. Det är en nationell studie där vi samlar in prover till en biobank och/eller följer den gravida och dennes partners upplevelse av graviditet under pandemin samt barnets utveckling under de första levnadsåren. www.copestudien.se

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning:

  • GO PROVE är en observationsstudie, där vi samlar in biologiska prover och gör undersökningar i syfte att förstå preeklampsi (havandeskapsförgiftning) bättre. Bland annat vi veta hur tillståndet kan påverka den gravidas organ, speciellt hjärta och hjärna. Mer information finns på www.preeclampsiaresearch.com.
  • Vi har också IMPACT-studien, där vi försöker hitta en modell för att upptäcka vilka gravida som löper hög risk att drabbas av preeklampsi redan i tidig graviditet, för att kunna sätta in förebyggande behandling innan sjukdomen bryter ut. Där lämnar du blodprov och svarar på några frågor. Mer information: www.impactstudien.se

Förlossningsdepression och för tidig födsel:

  • Mom2B är en forskningsstudie om förlossningsdepression och för tidig födsel, som undersöker möjligheten att använda data insamlad via en app i telefonen för att i tidigt skede upptäcka kvinnor med hög risk att drabbas av komplikationer under graviditeten och efter förlossningen. https://mom2b.se/

Graviditetsdiabetes:

  • Att få diagnosen graviditetsdiabetes innebär ökad övervakning av graviditet och foster. Eventuellt behöver man sättas in på medicinering och det kan bli aktuellt att bli igångsatt. Inom ramen för CDC4G-studien erbjuder vi gravida som gör en glukosbelastning att gå med i en enkätbaserad studie om sina upplevelser av att få graviditetsdiabetes – fråga din barnmorska.

Igångsättning hemma:

  • Idag sätts allt fler förlossningar igång av olika anledningar. Vid spontan start av förlossningen tillbringas tiden då livmodertappen mognar ut hemma, men vid en igångsättning görs detta på sjukhus, vilket oftast innebär en ganska långtråkig och mödosam process som kan ta flera dagar. Det finns en del mindre studier som tyder på att man istället skulle kunna göra detta hemma även vid en igångsättning och att patienterna då kanske är mer nöjda med hela processen. OPTION-studien undersöker både den födandes, partners och medarbetares upplevelse av igångsättning hemma, samt hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser av att kunna påbörja sitt förlossningsarbete i hemmet. Läs mer på www.optionstudien.se

Svår graviditetskolestas (ICP):

  • Svår graviditetskolestas (ICP) är en sällsynt komplikation där den gravida kvinnans blodgallsyrenivåer ökar och leverproverna kan vara påverkade. Det vanligaste symtomet är klåda i handflator och fotsulor. ICP kan bland annat leda till att barnet föds för tidigt. En multicenter-studie, som utgår från Australien, pågår nu och Kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av tre svenska center som deltar i studien. Har du svår ICP och är intresserad av att vara med i studien – hör av dig till Ultraljudsmottagningen Kvinnokliniken Östra via 1177. Läs mer här.

Sfinkterskador:

  • EVA-studien ska ta reda på om risken för en sfinkterskada i samband med en sugklocka under förlossning är mindre när man alltid lägger ett klipp i mellangården som rutin eller endast när förlösande läkare bedömer att ett klipp behövs. Läs mer här eller i denna artikel i Sahlgrenskaliv.

I Sverige är det väldigt tryggt att vara gravid. Så ser det tyvärr inte ut överallt i världen. Genom forskning och studier kan vi hjälpas åt att nå ett förbättrat kunskapsläge för alla. Utan forskning skulle vi fortfarande inte veta när det är bäst att sätta igång en förlossning vid preeklampsi eller att man ska behandla gravida kvinnor med magnesiumsulfat både för att undvika kramper (eklampsi) och neurologiska handikapp hos barnet vid hotande förtidsbörd före 32 graviditetsveckor. Forskning tillsammans med gravida är helt nödvändig för att förbättra vården för både den nyförlösta och den nyfödda, så ta tillfället i akt att vara med. För din egen skull, men också för alla gravida och kommande generationers skull.

Lina Bergman, Specialistläkare, Docent
Ylva Carlsson, Överläkare, Sektionschef, Med.Dr
Verena Sengpiel, Överläkare, Docent

Samtliga vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Berättat för Deborah Jacobsson

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 25 oktober 2021 11:32
Uppdaterad: 25 oktober 2021 11:34
Kategori: Krönika

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.