16 december, 2020

Flera SU-forskare deltar på Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19

Flera experter och forskare medverkar när Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19 nu arrangeras. En av dem är Sofia Myhrman, läkare vid Vårdhygien som med en forskargrupp på Sahlgrenska Akademin undersökt spridningsmönstret av covid-19 på en geriatrisk avdelning.

– Jag blev inkopplad som läkare på Vårdhygien när en geriatrisk avdelning fick ett stort utbrott i våras. Det gick så otroligt snabbt, från att utbrottet upptäcktes till att många patienter hade insjuknat. Personalen och verksamheten jobbade hårt för att få stopp på det, men vid den tidpunkten var mycket av den kunskap vi har idag om smittspridningen ännu inte känd, berättar Sofia Myhrman.

15-16 december är hon en av Sahlgrenska Universitetssjukhusets medverkande experter när ”State of the Art Covid-19” arrangeras, Sveriges första vetenskapliga möte om sjukdomen med experter och forskare från hela landet samt internationella gäster. 

Ett helt digitalt möte där professionen samlas för att utbyta kunskap och erfarenheter från det ovanliga år som snart passerat. 

– På kort tid har vi lärt oss väldigt mycket. Att utbyta kunskap över specialistgränserna har varit särskilt viktigt nu under pandemin, sa Tobias Alfvén docent, barnläkare och ordförande i Svenska Läkarsällskapet som anordnar konferensen vid dess öppnande på tisdagen. 

Läs mer: Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19

Samlade in material under vårens topp

Pandemin som genomsyrat hela 2020 har inneburit stora och snabba kliv för sjukvården. Kunskap har omsatts till praktik på nolltid och råden har ständigt uppdaterats. Nya forskningsstudier om covid-19 har påbörjats löpande och på ”State of the Art Covid-19” finns en stor mängd discipliner representerade, exempelvis diagnostik, virologi, IVA-vård och radiologi.

Sofia Myhrman, läkare vid Vårdhygien.

Det var under toppen av vårens smittspridning, i april och maj, som Sofia Myhrman och hennes kollegor samlade in materialet till sin studie om spridningen av covid-19 på en geriatrisk avdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Något som nu resulterat i en poster som hon presenterat under konferensen. 

– Vi kartlade virusets arvsmassa genom så kallad helgenomsekvensering av patientprover och anonyma personalprover. Därefter jämförde vi hur nära besläktade dessa virus var jämfört med prover från samhället under samma period. För att kunna bedriva prevention av smitta måsta man veta hur den beter sig och var den kommer ifrån, säger hon.

State of the art covid-19

State of the Art covid-19 är ett webbaserat vetenskaplig möte som samlar experter och forskare från hela landet, Sveriges första om sjukdomen. Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef och ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen har lett arbetet med programmets vetenskapliga innehåll.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin finns representerade under flera programpunkter.

I genomgången kunde forskargruppen konstatera att två olika virusstammar fanns på avdelningen samtidigt, hos både personal och patienter. Det visade sig vid en provtagning av samtliga inlagda att flera av dem testat positivt innan symtom, vilket enligt Sofia Myhrman talar för en risk att missa smittspridning från tidiga fall av covid-19. Resultaten kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel, troligtvis under nästa år. 

– Vi har kunnat konstatera att metoden som sådan, helgenomsekvensering är användbar för utbrottsanalys av det här viruset. Det andra stora fyndet är att det inte verkar vara tillräckligt med endast symtombaserad provtagning när man hanterar ett sådan här utbrott, säger hon. 

 Vad tar ni med er från detta in i framtida arbete med smittutbrott?

– Personligen, som läkare, har jag tagit med mig vikten av att använda sig av bred provtagning vid utbrottshantering av Sars-CoV2. Det är såklart en resursfråga och måste kombineras med kloka avvägningar, men alla stora utbrott börjar som små och där är det viktigt att inte missa de tidiga fallen, säger Sofia Myhrman. 

Läs mer: Han samlar experterna till Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 16 december 2020 14:22
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:36
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.