1 december, 2020

Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19

Hallå där Lars-Magnus Andersson, infektionsläkare som är med och håller i mötet ”State of the Art Covid-19” som äger rum den 15 - 16 december.

Hej Lars-Magnus Andersson! Du är med och ansvarar för mötet ”State of the Art Covid-19” som äger rum den 15 – 16 december. Berätta – vad är State of the Art Covid-19? 

– State of the Art Covid-19 är Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19. Det är tänkt som ett forum för kunskapsutbyte med nationella och internationella experter som alla på ett eller annat sätt arbetat i frontlinjen i kampen mot viruset. Det blir två heldagar med key-noteföreläsningar, seminarier, föredrag, postpresentationer och diskussioner för att ge en samlad bild av vad vi vet om covid-19 och vad vi har lärt oss så här långt. 

Hur kommer det sig att ni arrangerar den här konferensen? 

– Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, Svenska Hygienläkarföreningen och Svenska Infektionsläkarföreningen såg ett behov av att sammanfatta det vetenskapliga kunskapsläget om covid-19 ur ett svenskt perspektiv och vi diskuterade möjligheten att arrangera ett möte som samlar professionen över specialitetsgränserna. Vi efterlyste samtidigt en arena där alla svenska forskargrupper som startat studier om covid-19 skulle ha möjlighet att presentera och diskutera sina resultat och det blev startskottet för mötet som arrangeras av Svenska Läkaresällskapet. 

Varför är den viktig? 

– ”State of the Art Covid-19” ger en fantastisk möjlighet att skapa en sammanfattande bild av kunskapsläget. De som medverkar kommer också få chans att presentera sina egna forskningsresultat och diskutera dem med professionskollegor. Ju fler som har en djup kunskap om covid-19 och dess följdeffekter, desto bättre behandling kommer varje patient att få under det kommande året. Alla specialiteter har varit berörda på något sätt och vi hoppas kunna belysa så många vinklar som möjligt. 

Hur är programmet upplagt? 

– Mötet är helt webbaserat. Det vetenskapliga huvudprogrammet består av keynote-föreläsningar med internationella experter, fördjupande seminarier som täcker in de viktigaste aspekterna vid vård av patienter med covid-19 och åtgärder för att förhindra spridning. 

Varje dag avslutas med en paneldiskussion. Första dagen är temat vetenskapsjournalistik med företrädare för professionen och media som resonerar kring hur man bäst sprider kunskap om en ny sjukdom och hur professionen bör kommunicera i media. Och andra dagen är temat kunskapsspridning mellan professionen och företrädare för myndigheter och politiker.

Vem kan få ta del av konferensen? 

– Mötet vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården och som vill hålla sig uppdaterade om covid-19. Vi erbjuder en unik möjlighet att ta del av kunskapsläget och eftersom mötet är digitalt och spelas in så kommer alla som anmäler sig till mötet att kunna välja om man är med live eller tar del av innehållet i efterhand.

Tack så mycket, Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef vid infektion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen och medlem i Svenska Läkaresällskapets covid-19-grupp. 

Här kan du anmäla dig till State of the Art covid-19

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 december 2020 09:54
Uppdaterad: 01 december 2020 09:58
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.