22 juni, 2022

Digitala arbetssätt imponerade på utländska gäster

”Vi som lyssnade bara: wow!” Så uttryckte sig en av deltagarna på International Forum on Quality and Safety in Healthcare efter ett föredrag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under tisdagen. Digitalisering och innovation var temat för studiebesöket, och intresset var stort.

Sofi Andersson Stavridis, avdelningschef på Barnhjärtcentrum, berättade för mässdeltagarna om den personcentrerade vården som avdelningen bedriver. Bild: Viktoria Fimmerstad.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett internationellt sjukhus, så våra internationella kontakter är viktiga att vårda. Därför är en sådan här dag med besök från andra länder viktig för oss, sa professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg innan hon tog emot sextio delegater från den stora internationella vårdkonferensen på Drottning Silvias barnsjukhus under måndagsmorgonen.

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg talar för besökarna. Bild: Viktoria Fimmerstad.

Hon gav en kort introduktion till Sahlgrenska Universitetssjukhusets roll i Göteborg, regionen och Sverige innan hon blickade framåt, mot sjukhusets utveckling av sjukvården med hjälp av bland annat digitalisering och artificiell intelligens.
– Det går fort, framtiden är redan här, sa sjukhusdirektören och publiken nickade bekräftande. Kanske har vi i framtiden en ny yrkesroll som är både läkare och ingenjör eller ett mellanting av dem båda.

Besöket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjordes gemensamt med primärvården i Västra Götaland. Ann-Marie Wennberg och primärvårdsdirektör Jörgen Thorn planerar mer samarbeten framöver.
– Primärvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett jättefint samarbete, och det visar vi inte minst när vi gör en sådan här dag tillsammans, sa Jörgen Thorn.  Dessutom har vi börjat titta på fler konkreta exempel på hur vi kan samarbeta i det sammanhållna sjukvårdssystemet som vi verkar i.
– Och digitaliseringen möjliggör ju samarbeten ännu mer, lade Ann-Marie Wennberg till. Så temat på våra föredrag denna dag är så betydelsefullt.

Temat på konferensdeltagarnas studiebesök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset var Digitalisering och Innovation. Under förmiddagen bjöds gästerna på ett föredrag om Färgelandas vårdcentrals testbädd för innovation, ett föredrag om Barn- och ungdomspsykiatrins framgångsrika satsning på digitala kurser för föräldrar till patienter, samt en rundvandring i nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus.

Kuratorn Christina Karlssons föredrag om digitalisering inom BUP var uppskattat. Bild: Viktoria Fimmerstad.

Kunde inte någonting om digitala verktyg
Christina Karlsson, kurator på Barn- och ungdomspsykiatrin, berättade stolt om digitaliseringsresan som tog sin början när pandemin slog till våren 2020.
– Vi har snabbt gått ifrån ett, ibland ett och ett halvt, års väntetid, till idag när vi kan erbjuda en insats inom ramarna för tillgänglighetsuppdraget, alltså trettio dagar.

Freya Johansson.


Deltagarna skrattade roat när Christina Karlsson målade upp bilden av tre kuratorer som inte kunde någonting om digitala verktyg (hon använder själv varken Facebook eller Instagram) men som ändå lyckades genom att bestämma sig för att digitaliseringen det var det bästa för patienterna.
Freya Johansson, från Region Västerbotten, lyste när hon återberättade om Christina Karlssons föredrag.
– Det var fantastiskt. Hon var så engagerad, och hade sån humor, sa Freya som tyckte att mixen av föredragens innehåll och rundvandringen gav inspiration till hennes arbete i Västerbotten.


Fia Månsson i full färd med att visa leksjukhuset. Bild: Viktoria Fimmerstad.

Imponerade på dansk sjukhuschef

Rundvandringen i nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus imponerade på gästerna. Enhetschef för Lekterapin, Fia Månsson, visade bland annat ”leksjukhuset” dit barn får komma och leka fram den behandling de ska genomgå, för att göra både barnet och föräldrarna tryggare. Sofi Andersson Stavridis, avdelningschef på Barnhjärtcentrum, visade teamstationerna och enkelrummen och pratade om den familjecentrerade, patientnära vård som miljöerna möjliggör.

Charlotte Bøll Larsen.

På Intensivvårdsavdelning barn berättade Monica Johansson om tanken bakom enhetens utformning. Monica Johansson är före detta intensivvårdssjuksköterska på BIVA men har de senaste tio åren arbetat med planering av det nya barnsjukhuset.
– Jag tycker rundvandringen i nya barnsjukhuset var mycket intressant. Särskilt om hur de involverade patienterna i utformningen av sjukhuset, sa Charlotte Bøll Larsen, vicedirektör för Naestved, Slagelse och Ringsted sjukhus i Danmark som var en av deltagarna på besöket.

Egenmonitorering och 1177
På eftermiddagen kom gruppen över till Sahlgrenska. Där fick de dels lyssna på Gudrun Greim från Närhälsan som pratade om egenmonitorering och första linjens digitala vård, dels på verksamhet Neurosjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Verksamhetschef Åsa Lundgren Nilsson välkomnade gruppen och presenterade verksamheten och de framsteg som har gjorts inom olika avdelningar. Sedan tog Johan Zelano, överläkare i neurologi och pratade om arbetet med Stöd och behandling i 1177 och andra digitaliseringsprojekt inom epilepsiområdet.

Johan Zelano talade om neurologi. Bild: Patrik Centerwall.

Johan Zelano tog bland annat upp att en utmaning för dem är att det är ganska få yrkesverksamma neurologer och hur de har hanterar detta med hjälp av innovation, som i kommunikation med patienter via appar och i distansmöten.

– Ett exempel är ett verktyg vi har utvecklat för att kommunicera med gravida epilepsipatienter, berättade Johan Zelano. Det kan ge oss inom vården automatisk återkoppling och påminna patienterna om när det är dags att ta medicin eller komma in för nya prover.

Maaike Veenvliet.

Han pratade också om den forskning som bedrivs, till exempel genom att bygga upp databas över mediciner där man kan studera statistik på olika patientgrupper och bedöma vilken medicin som är effektivast.

”Gör patienterna mer självständiga”

I fikapausen mellan föreläsningarna fick deltagarna en möjlighet att prata med varandra om olika erfarenheter och vad de tar med sig från dagen.

– När man inte har så mycket personal så får man vara kreativ och innovativ, vilket Johan Zelano pratade om, sa Maaike Veenvliet som konsult på CC Zorgadviseurs i Nederländerna. Vi fick också se hur de system som har utvecklats kan få stort genomslag och gör patienterna mer självständiga.

Tanja Østergaard Gram.

– Jag är själv sjuksköterska inom neurologi, så det här var mycket intressant, sa Tanja Østergaard Gram, från Slagelse sjukhus på Själland i Danmark. Sjukhuset jag jobbar på har inga epilepsipatienter i nuläget, men vi håller på att expandera och kommer troligen få det inom kort.

– Det var också spännande att höra hur ni kommunicerar med patienterna, fortsatte Tanja Østergaard Gram. I det verktyg vi använder i region Själland så kan patienterna endast ta del av sin journal. Men jag tror det skulle vara bra om vi kunde få ett liknande system som ni har där patienten kan ställa frågor till läkaren genom verktyget.

Åsa Lundgren Nilsson var nöjd med möjligheten att presentera verksamheten på Quality and Safety in Healthcare-mässan.

– Det känns viktigt att visa att Sahlgrenska Universitetssjukhuset jobbar med att forma framtidens sjukvård med god kvalitet och hög patientsäkerhet.

Hon ska själv passa på att gå på några föreläsningar under mässans övriga dagar.

– Jag ser fram emot att få nya tankar och ny inspiration från andra delar av världen, sade Åsa Lundgren Nilsson. Vi har sett under pandemin hur mycket vi kan lära oss av varandra.

Mer om Quality and Safety in Healthcare

Mässan är en av världens största inom sitt fält, och hålls 20-22 juni  i Göteborg.

Förutom besöken på Sahlgrenska och Drottning Silvias barnsjukhus har Sahlgrenska Universitetssjukhuset flera programpunkter och posters på mässan. Bland annat pratar Christian Colldén, enhetschef på ePsykiatrienheten, och Britt-Marie Zaman, chef på Digital Utvecklingsavdelning och utvecklingschef på Medicinsk Information, om Digitaliseringslyftet med särskilt fokus på DigITSU och vikten av att höja medarbetarnas digitala kompetens.

Magnus Kristiansson och Lina Strand Backman på Innovationsplattformen VGR pratar om hur innovationer kan hjälpa till att möta utmaningar i hälso- och sjukvården. Läs gärna artikeln i Sahlgrenskaliv där Magnus Kristiansson pratar om framtiden för drönare i sjukvården.

 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 22 juni 2022 11:36
Uppdaterad: 23 juni 2022 06:53
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.