30 augusti, 2021

Centrum för spjutspetsforskning inom bionik och fantomsmärta invigs på Mölndals sjukhus

Ska hjälpa patienter att få högre livskvalitet genom teknik och behandlingar som återskapar känsel- och rörelsefunktioner som gått förlorade genom till exempel amputationer och nervskador.

Från vänster: Anders Palmqvist, professor och vicerektor för forskning och styrkeområden, Chalmers tekniska högskola, Eva Larsson, kanslichef stiftelsen Promobilia, Dr. Max Ortiz Catalan, chef, CBPR, Christina Backman, ordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under måndagen invigdes det tvärvetenskapliga Center for Bionics and Pain Research (CBPR) med ett unikt symposium med några av världens ledande forskare inom tankestyrda och känselförsedda proteser, samt fantomsmärtor.

Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, invigningstalade.

Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet är de tre ingående parterna i CBPR, och i sitt invigningstal lyfte Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, upp det stora värdet av samarbete mellan ingenjörer och kliniker. Forskningen inom CBPR hjälper patienter att få högre livskvalitet genom teknik och behandlingar som återskapar känsel- och rörelsefunktioner som gått förlorade genom till exempel amputationer och nervskador.

Världens första tankestyrda och känselförsedda armprotes

CBPR är en samarbetsplattform för experter inom teknik och medicin, och möjliggörs tack vare forskningsanslag från Stiftelsen Promobilia och IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Centrumet ligger på Mölndals sjukhus och leds av docent Max Ortiz Catalan. Han har lett utvecklingen av världens första tankestyrda och känselförsedda armprotes, som nu används av ett flertal patienter i vardagslivet.

– Denna etablering är en välkommen utveckling av det framgångsrika forskningssamarbete vi har bedrivit inom Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (Care), som resulterat i bland annat utvecklingen av världsunika tankesstyrda armproteser och uppmärksammad forskning om fantomsmärta, säger Carina Reinholdt, verksamhetschef Handkirurgi och chef för Care, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i en tidigare artikel om CBPR.

Centrumet CBPR kommer att arbeta inom fyra områden: armproteser, benproteser, rehabilitering och smärtlindring. Det övergripande målet är att utveckla medicinteknik och behandlingsmetoder för att återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner, exempelvis hos människor som amputerat en kroppsdel eller drabbats av nervskador, samt att lindra smärta som kan uppstå på grund av sensomotorisk funktionsnedsättning. Sensomotorik handlar om människans sinnen i kombination med kroppens förmåga till rörelse. Även forskning om effekterna av sådana tekniker och metoder kommer att bedrivas samt hur säkerhetsaspekter och hälsoekonomiska faktorer inverkar. Att öka kunskapen om orsakerna till sensomotorisk smärta, såsom fantomsmärta, blir en viktig del av forskningen vid centrumet.

”Nu kommer många spännande projekt kunna påbörjas”

Max Ortiz Catalans forskargrupp har i flera år samarbetat med forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhet och Göteborgs universitet. Det nya centrumet är en plattform som gör det möjligt för forskargruppen att arbeta ännu närmare de medicinska kollegorna, och kunna fortsätta att utveckla ännu effektivare tekniker för att övervinna funktionsnedsättningar och smärta.

– När nu CBPR öppnar i det nybyggda R-huset på Mölndals sjukhus kommer många spännande projekt att kunna påbörjas; projekt med stor nytta för patienter med amputationer och behov av proteser, patienter med nervskador, smärta i rörelseorganen, ryggmärgsskador, stroke, förlamningar och spasticitet, fortsätter Carina Reinholdt.

– Vi har en hel del att lära av varandra i mötet mellan människa och teknik, mellan Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det här samarbetet är väldigt positivt för alla inblandande, framför allt för patienterna i slutändan, säger Anna Nilsdotter, verksamhetschef Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

I början av september anordnades en internationell konferens om fantomsmärtor på CBPR, där bland andra Max Ortiz Catalan berättade om nya behandlingsmetoder. Läs mer om konferensen här. 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 30 augusti 2021 15:23
Uppdaterad: 24 mars 2022 15:56
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.