21 december, 2022

Bättre, roligare och lättare – alla rätt när hud skiftat arbetsuppgifter

Ökad tillgänglighet, roligare arbetsuppgifter och minskad arbetsbelastning. På verksamhet Hud- och könssjukvård har flera års satsning på att växla uppgifter gett goda effekter – och mersmak.

öre 2019 gjorde brist på besökstider till läkare att man oftare valde operation. Genom att låta undersköterskor hantera kontrollerna på en fotomottagning, behöver läkaren bara göra själva bedömningen av bilden, vilket resulterat i att fler patienter får möjlighet att undvika operation. Det är bara ett exempel på uppgiftsväxling inom hud- och könssjukvården. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Uppgiftsväxling är inget nytt inom Hud- och könssjukvård. Det började redan 2015, när undersköterskor på könsmottagningen klev in och tog över uppgifter som tidigare legat på läkarna.

– Många unga patienter kommer till oss för att de vill testa sig för säkerhets skull. De har inga symptom men är oroliga för att de kan ha fått någon sexuell smitta. Tidigare träffade alla läkare, men i dag tar undersköterskor emot den här patientgruppen, berättar Romi Danar, vårdenhetschef inom Hud och Könssjukvård.

Undersköterskorna träffar patienten, tar prover, övervakar prover och delar ut medicin när det behövs utifrån delegering. Vid behov går sjuksköterskorna in.

– Undersköterskorna kan göra allt, utom att ge injektioner. Det här frigör tid för sjuksköterskor och läkare, som då kan fokusera på patienter med svårare åkommor, säger Romi Danar.

För patienterna har det här inneburit att det alltid är gott om tider, så att de lätt kan få hjälp med oro och besvär.

– Ett prov brukar ta 1-2 dagar. Tiden är inte längre beroende av vilken doktor som är på plats. Det blir även mer kontinuitet, säger Romi Danar.

Bland medarbetare har förändringen varit uppskattad.

– Man assisterar inte bara längre, utan har självständiga mottagningar. Vi använder verkligen den kompetens som finns.

Sjuksköterskor tar bort basaliom

2017 togs ett nytt kliv framåt, nu på hudmottagningen. Då hade verksamheten fortfarande slutenvård och det var svårt att få till läkartider.

– Vi började fundera på vilka arbetsuppgifter vi kunde uppgiftsväxla; vad kunde tas över av sjuksköterskorna och vad ville de ta över? Det handlar om både engagemang och kompetens, säger Romi Danar.

Resultatet är att sjuksköterskorna i dag, efter utbildningsinsatser och bredvidgång, sköter kryo-behandling som är borttagning av basaliom, en hudtumör. Läkaren ställer diagnosen, men sjuksköterskor sköter resten, behandlar och informerar.

– Det flyter på ganska bra. Just nu har vi en pågående mottagning i veckan. Många medarbetare har gått i pension, så vi håller på att lära upp nya, berättar Romi Danar.

Även här uppfattar hon att personal och patienter är nöjda med resultatet.

– Patienterna har fått träffa läkare och om de är oroliga för något nytt kan sjuksköterskan alltid stämma av med bakjouren.

Läs mer: Undersköterskor tog över läkaruppgifter

– Tidigare fick patienter vars behandling för kondylom inte hjälpt vänta 3-4 månader på en ny läkartid. Nu, när man kommer till oss, får man ny tid inom en vecka, berättar Birgitta Stare Merelaid, undersköterska på verksamhet Hud- och könssjukvård.

Läs mer i Sahlgrenskaliv:

Kortare väntetid när undersköterskorna klev in

Fler kan undvika operation

Strax före pandemin öppnade diagnosticering av födelsemärken via foto för nya arbetssätt.

Om en patient kommer med ett födelsemärke som ser godartat ut, men där det inte är helt glasklart, finns två val. Operation för säkerhets skull, eller uppföljande kontroll efter viss tid. Före 2019 gjorde brist på besökstider till läkare att man oftare valde operation. Genom att låta undersköterskor hantera kontrollerna på en fotomottagning, behöver läkaren bara göra själva bedömningen av bilden, vilket resulterat i att fler patienter får möjlighet att undvika operation.

– Vi sparar patientlidande och läkartid, säger Romi Danar.

Medicinska sekreterare gör canceranmälan

Det är inte bara vårdprofessionerna som klivit fram. Eva Stals, chef på administrativa avdelningen på Verksamhet Hud- och kön, berättar att hennes medarbetare har lyft uppgifter från såväl läkarnas som sjuksköterskornas axlar.

Alla cancerdiagnoser ska anmälas till Regionalt cancercentrum. Tidigare var det läkare som dikterade och sedan skrev en särskild blankett, som skulle skannas in och skrivas under innan den skickades in till RCC, som i sin tur skrev in den i sitt system.

– Av en slump fick vi veta att vi kunde skriva in direkt i deras program. 2021 ansökte vi om behörighet för våra medicinska sekreterare och efter det behöver läkaren bara meddela att canceranmälan ska göras, så tar våra medarbetare det därifrån, berättar Eva Stals.

Tidigare var det över 500 anmälningar per år som missades och sekreterarna fick påminna läkare som redan hade mycket att göra. Kontroll på verktyget och ansvar för helheten gör att de medicinska sekreterarna både kan hålla koll på missade anmälningar, och lösa problemet.

– Det här är väldigt lyckat och väldigt underlättande för läkarna, samtidigt som inga anmälningar missas.

Även sjuksköterskornas arbetsbörda har lättats genom insatser från både de medicinska sekreterarna och administratörerna på Eva Stals enhet.

Sekreterarna har tagit över all diagnosregistrering i Elvis, så kallad DRG-registrering. Det var ett moment som lätt glömdes bort eftersom patienten tog fokus. Registreringen hamnade i andra hand, samtidigt som den är central för den totala administrationen.

Administratörerna har tagit över loggning av patologiska svar. Det kan komma in upp till 30 sådana svar på en dag. Med behörighet till programmet kan de även gå in och eftersöka svar som dröjer.

De har också tagit över arbetsmoment kring kvalitetsregistret för psoriasis, Psoreg.

– Sköterskan tar alla uppgifter som lämnas till administrationen, som fyller i. Det är oerhört viktigt att kvalitetsregisterna fylls i, säger Eva Stals, som berättar att fler skiften är på gång.

– Vi håller hela tiden på att leta uppgifter att ta över. Det frigör patient-tid för sjuksköterskor. Administratörerna och sekreterarna tycker det är jätteroligt och kvaliteten förbättras. De är ju proffs på administration. 

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 21 december 2022 09:43
Uppdaterad: 18 januari 2023 11:21
Kategori: Uppgiftsväxling

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.