12 januari, 2024

”ATMP ska vara lika självklar som bilindustrin”

Avancerade terapier, ATMP, är något som håller på att revolutionera möjligheterna att behandla allvarliga sjukdomar. ATMP bidrar till att längre behandlingar kan ersättas av engångsbehandlingar samt möjligheten att bota sjukdomar som vi idag inte kan bota. Göteborg ligger redan i framkant, men satsar nu ännu mer när sjukvården och akademin stärker sitt samarbete.

"I Västsverige är vi starkt rustade att jobba med ATMP", säger Peter Gjertsson, avdelningschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bilden är tagen i samband med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset för första gången gav en genterapi för en sällsynt ögonsjukdom. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

ATMP, eller läkemedel för avancerade terapier, är gen-, cell- och vävnadsterapier som kan innebära en radikal förbättring för många patienter med svåra sjukdomstillstånd som vi i dag inte kan behandla.

Peter Gjertsson

– I Västsverige är vi starkt rustade att jobba med ATMP-läkemedel, inte minst på grund av det starka samarbetet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg universitet och Sahlgrenska akademin. Ett samarbete som har stärkts genom en avsiktsförklaring att jobba tillsammans med utvecklingen av ATMP, säger Peter Gjertsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Målsättningen är att parterna ska verka för att Västsverige bidrar till den nationella satsningen och att Sverige blir ledande på ATMP till 2030.

– Närheten mellan verksamheter i Göteborg och Västsverige är en styrka, menar Bo Norrman, doktor i medicinsk kemi, och innovationsrådgivare på Chalmers tekniska högskola.

– Vi har lätt att lära känna varandra och att kan därför skapa en gemensam målbild, nämligen att utveckla framtidens läkemedel. Vi har olika kompetenser och jobbar med olika saker, men vi vet vart vi ska och då kommer vi att lyckas.

Gemensam utbildningssatsning

Jan Holgersson

Jan Holgersson, professor i transplantationsimmunologi på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet instämmer och understryker hur viktigt det är att skapa möjligheter för att jobba tillsammans.

– Det här fältet är väldigt brett och forskning i allmänhet gynnas av att vi samverkar och hittar nya parter att samarbeta med, säger Jan Holgersson. Diskussionerna med de man inte träffar i vardagen ger upphov till nya idéer och eftersom ATMP handlar om allt från tekniska lösningar på produktionsproblem till biologiska och kliniska frågor behöver olika sorters kompetenser mötas.

En konkret följd av avsiktsförklaringen är att gemensamt satsa på nya kurser på avancerad nivå inom biomedicinska analytikerprogrammet, apotekarprogrammet och i utbildningen i bioteknik på Chalmers.

– Kurserna ska kunna läsas separat eller som ett block och ska vara tillgängliga oavsett vilket program du går, säger Jan Holgersson.

Agneta Holmäng

– Utvecklingen inom Life science går nu oerhört snabbt. Det är en spännande tid, där det inte bara gäller att hänga med och hänga på, utan också för oss att inta en ledande position. Satsningarna inom ATMP kommer få stor betydelse för både vår forskning och utbildning, säger Agneta Holmäng, tidigare dekan på Sahlgrenska akademin.

– I den här utvecklingen har vi på Sahlgrenska akademin en viktig uppgift att se till att våra studenter får den kompetens som framtiden kräver. Apotekarprogrammet visar vägen genom valbara kurser förlagda till AstraZeneca, fortsätter Agneta Holmäng som lämnade över tjänsten som dekan vid årsskiftet till Jenny Nyström.

Betydelsefullt för läkemedelsindustrin i Västsverige

Att stärka akademin och sjukvården i de här frågorna är ju också betydelsefullt för läkemedelsindustrins utveckling i Västsverige och de satsningar som görs. Som till exempel att innovationsklustret CCRM Nordic etablerar sig i Västsverige.

Bo Norrman

­– Målet ska vara att om tio – tolv år säger folk ”jaha, gör de bilar också i Göteborg”, säger Bo Norrman och fortsätter:

– Skämt å sido, Life science-sektorn och utvecklingen av ATMP ska vara lika självklar som bilindustrin är för Göteborg och det kan bli möjligt när vi gör gemensamma ansträngningar.

Men redan i dag ligger sjukvården i Västsverige i framkant. Till exempel har Sahlgrenska Universitetssjukhuset kompetens att utföra de allra mest avancerade behandlingarna som dagens medicin tillåter.

– Framgångsrika behandlingar med ATMP bedrivs inom flera områden redan i dag. Här finns flera exempel i barnsjukvården där vi jobbar med såväl godkända rekommenderade läkemedel samt behandlingar som sker inom kliniska prövningar. Andra verksamheter som har behandlingar med ATMP är till exempel hematologen, onkologen, ögonkliniken och hudkliniken, säger Peter Gjertsson.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett ATMP-centrum som samordnar de verksamheter som krävs för att sjukhuset ska vara rustat för att ta sig an kliniska prövningar och registrerade ATMP.

– Centrumet samlar kompetens och erfarenhet och fungerar som stöd för SU:s verksamheter för att tillgängliggöra ATMP för patienter. – Det är också en väg in för industrin som tillgängliggör sjukvården och gör Sahlgrenska Universitetssjukhuset intressant för den internationella läkemedelsindustrin. Vi vill ju att regionens patienter ska få tillgång till nya behandlingar, och då behöver vi vara kända för industrin och ha ett gott rykte, säger Jan Holgersson.

Nordens första och enda barncentrum för ATMP

Thorsteinn Gunnarsson

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också en unik position då sjukhuset har Nordens enda Centrum för cell- och genterapi för barn. På Drottning Silvias barnsjukhus har barn behandlats med ATMP, genterapi, cellterapi och CAR-T under flera år. Det är en stor fördel med ett barncentrum för ATMP på barnsjukhuset där hela omvårdnadsperspektivet är anpassat för barn och ungdomar.

– Det är naturligt att Drottning Silvias barnsjukhus har Nordens första och enda barncentrum för ATMP. Vi har lång erfarenhet av stamcellstransplantation, vi är ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center och vi har Sveriges största prövningsenhet för nya läkemedel och behandlingar för barn. Vi har expertisen att både behandla barn och driva utvecklingen av ATMP för barn framåt, säger Thorsteinn Gunnarsson, verksamhetschef för Barncancercentrum och Prövningsenhet barn på Drottning Silvias barnsjukhus.

En officiell invigning av Centrum för cell- och genterapi för barn kommer att ske under våren 2024.

ATMP i Västsverige

Avsiktsförklaringen har undertecknats av regiondirektören, rektorerna för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, dekanen för Sahlgrenska Akademin och sjukhusdirektören på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

CCRM Nordic (The Centre for Commercialization of Regenterative Medicin) är ett innovationskluster med stöd från Vinnova, som består av ett konsortium av flera ledande Life Science-företag, vilka medfinansierar satsningen. Laboratorier och kontor ska byggas på GoCo i Mölndal och beräknas vara klara 2026.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ATMP-centrum etablerades redan i maj 2020 och är numera ett av flera i landet. Centrat ska ge ökade förutsättningar för patienters tillgång till behandling och samtidigt ge möjlighet till utveckling av produkter inom ATMP.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 12 januari 2024 08:24
Uppdaterad: 12 januari 2024 10:13
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.