25 maj, 2023

Innovationskluster för ATMP hamnar i Mölndal

Ett nationellt innovationskluster för att utveckla avancerade terapier har nu fått medel från Vinnova att utvecklas på GoCo i Mölndal.

"Detta ger Sahlgrenska Universitetssjukhuset möjligheten att bli ledande inom ATMP", säger Nils Crona som är Västra Götalandsregionens samordnare inom ATMP. Bilden är tagen i samband med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset för första gången gav en genterapi för en sällsynt ögonsjukdom. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Tidigare i år fick Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för cellterapier som ska fungera som nationell infrastruktur och kompetensnod för hela landet.

Nu är det klart att innovationsklustret kommer ligga på GoCo i Mölndal och drivas av CCRM Nordic (The Centre for Commercialization of Regenterative Medicin) som består av ett konsortium av flera ledande Life Science-företag, vilka medfinansierar satsningen. Laboratorier och kontor beräknas vara klara 2026 och GoCo kommer tillhandahålla tillfälliga lokaler till dess.

”En pusselbit har fallit på plats”

Kristina Levan.

– Det här är en väldigt positiv nyhet som kommer att stärka det nationella ekosystemet kring att utveckla den här typen av avancerade läkemedel så som  gen- och cellterapier, (ATMP, advanced therapy medicinal products). Det finns verkligen ett betydande behov av den här typen av infrastruktur, en pusselbit har fallit på plats. För västsvenska aktörer, och för övriga landet, kommer CCRM Nordic att ge stora möjligheter för samverkan, bland annat kring utveckling av nya produkter, kliniska prövningar samt olika utbildningsinitiativ, säger Kristina Levan, projektledare inom ATMP och precisionsmedicin på Gothia Forum och Sahlgrenska Universitetssjukhusets eget ATMP-centrum.

Klustret kommer fungera som länk mot andra nationella satsningar och här kommer näringsliv, akademi och sjukvården kunna mötas för att utnyttja kapaciteterna och utveckla avancerade genterapier och läkemedel. Dessa möjliggör en mer effektiv sjukvård samt nya och mer träffsäkra behandlingar som kan användas mot exempelvis cancer och diabetes.

– ATMP-läkemedel som baseras på gener, celler eller vävnader kan innebära en radikal förbättring för många patienter med svåra sjukdomstillstånd som vi i dag inte kan behandla eller har dåliga resultat på, säger Nils Crona, mångårig medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektledare för samordningen av ATMP inom Västra Götalandsregionen.  

– Det är oerhört viktigt att CCRM Nordic nu kan utveckla innovationsklustret. Genom att samla laboratorier, kompetens och investeringsmedel på samma ställe så ger det också möjlighet till att fler start-up företag stannar kvar i Sverige, säger Nils Crona.

”Nationell satsning som kommer stärka Göteborg”

Man som sitter framför fönstret på ett kontor.
Nils Crona.

Nils Crona och Kristina Levan har jobbat internt med att stärka och kartlägga Sahlgrenska Universitetssjukhusets och Västra Götalandsregionens roll i ATMP-utvecklingen. Det har bland annat handlat om att förbereda sjukhuset för att kunna ge bästa stöd för patientrelaterat arbete men också att säkra kompetensförsörjning.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets eget ATMP-centrum blir en viktig aktör för utökat samarbete med näringsliv och akademi och för möjligheten att delta i den nationella ATMP-utvecklingen.

– Det är viktigt att komma ihåg att CCRM är en nationell satsning, men naturligtvis kommer det stärka Göteborg, Mölndal och Västra Götaland som en life science-region. Detta ger Sahlgrenska Universitetssjukhuset möjligheten att bli ledande inom ATMP, säger Nils Crona.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 25 maj 2023 09:30
Uppdaterad: 29 maj 2023 15:38
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.