13 februari, 2023

Årsredovisning 2022: tillgängligheten ökar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset minskade vårdköerna och ökade tillgängligheten under 2022. Samtidigt präglades året av en hård belastning på medarbetarna då allt fler patienter söker sig till sjukhuset för vård.

Antalet besök på akutmottagningarna uppgick till drygt 243 000, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2021. Bild: Ines Sebalj.

Antalet vårdplatser påverkar både tillgängligheten till vård för patienterna och arbetsmiljön för medarbetarna. Därför har frågan högsta prioritet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhuset har fattat beslut om att öppna 100 nya vårdplatser under första halvåret 2023 och arbetar för att nå målet. Samtidigt pågår flera initiativ för att korta de vårdköer som bildats under pandemin då elektiv vård ställdes in. Ansträngningarna har gett resultat i flera verksamheter, vilket framgår av sjukhusets årsredovisning för 2022. Några exempel:

  • Handkirurgin lyckades under året minska antalet väntande på operation från cirka 1 600 patienter till 400, genom bland annat översyn av processer och arbetssätt.
  • Operation 4 på Sahlgrenska sjukhuset höll extraöppet under femton lördagar för att kunna hjälpa patienter som väntat länge på gynekologisk kirurgi. Läs mer här.
  • Hud- och könssjukvården och Öron-Näsa-Hals har arbetat med särskilda kökortningsdagar.
  • Redan 2021 startade ett mobilt operationsteam som även under 2022 har bidragit till att korta köer i olika verksamheter.

Totalt har andelen patienter som väntat längre än vårdgarantin på förstabesök och operation/behandling minskat under året. Men fortfarande är det många patienter som väntat alltför länge på vård. Det finns verksamheter som inom vissa områden har svårt att klara måluppfyllelsen, exempelvis ryggkirurgi och protesoperationer inom ortopedin.

Nästan en kvarts miljon remisser

Samtidigt söker sig fler patienter till sjukhuset. Antalet remisser ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Totalt inkom drygt 225 000 remisser under 2022. Antalet besök på akutmottagningarna uppgick till drygt 243 000, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2021.

– Bilden av den svenska sjukvården är delad. Vi levererar vård i världsklass på område efter område. Överlevnaden i cancer, hjärtkärlsjukdom och stroke ökar, och för varje år ser vi att vi kan göra alltmer för våra patienter. Den medicinska utvecklingen och vården i vårt land är i global framkant. Men när vi kan göra mer, så ökar förväntningarna och pressen på vårdens medarbetare. Det leder till långa väntetider och sämre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi behöver ge medarbetarna rätt förutsättningar att fortsätta utveckla vården – deras engagemang driver vården framåt, säger professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset redovisar ett ekonomiskt resultat om -268 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,3 procent av omsättningen. Det är en förbättring av resultatet med 109 miljoner kronor jämfört med år 2021. Samtidigt fortsätter personalkostnaderna att öka, bland annat på grund av regionens lönesatsningar på vissa yrkeskategorier, exempelvis medarbetare inom dygnetruntvården.

Viktiga händelser och medicinska framsteg under 2022

  • Sahlgrenska Universitetssjukhusets har utsetts till ett av Europas ledande cancersjukhus – ett Comprehensive Cancer Centre – kvalitetsstämpeln innebär bland annat att behandlingen, forskningen, samordningen och utvecklingsarbetet håller internationell toppklass.
  • Västra Götalandsregionen har nu tilldelats 25 tillstånd inom nationell högspecialiserad vård (NHV), där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är utförare. Kurativt syftande behandling av vulvacancer och svårbehandlat självskadebeteende är exempel på nya tillstånd.
  • AI-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset firade ett år och har under sitt första år bidragit till både forskning och verksamhetsutveckling. Exempelvis en AI-lösning för prognos av sjukskrivningstal och i arbetet med fallprevention på vårdavdelning med hjälp av AI.
  • Ögonsjukvården har under året genomfört Sveriges första genterapibehandling för en medfödd ögonsjukdom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset blev även först i Sverige med att operera lungcancer genom robotassisterad titthålsoperation. Under hösten började sjukhuset, även här som enda utförare i Sverige, att erbjuda svårt ryggmärgsskadade patienter en kirurgisk behandling där man sätter in en sorts pacemaker för diafragman som håller i gång andningen.
  • Uppgiftsväxling har varit en av flera riktade insatser i verksamheter för att förbättra arbetsmiljön. Inom radiologin har man kompetensutvecklat både undersköterskor och sjuksköterskor som numera kan utföra en del av röntgensjuksköterskornas uppgifter. Undersköterskor har kunnat ta över vissa läkaruppgifter, som frysbehandling av kondylom, inom Hud- och könssjukvården. Flera vårdavdelningar på sjukhuset har anställda farmaceuter som avlastar sjuksköterskor i arbetet med att göra i ordning läkemedel.
  • Under hösten påbörjades förberedande arbeten inför uppförandet av Sahlgrenska Life, en av Sveriges största satsningar på life science. Projektet planeras för att sammanlänka Sahlgrenskaområdet med verksamheterna på Medicinareberget och erbjuder unika möjligheter att samla akademi, universitetssjukvård och näringsliv på samma plats.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 13 februari 2023 09:27
Uppdaterad: 20 februari 2023 11:24
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.