21 mars, 2023

Vill förbättra vården för personer med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom

Nio av tio personer med Downs syndrom utvecklar Alzheimers sjukdom, ofta redan i medelåldern. Nu inleder Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet en studie som ska förbättra vården för patienterna genom ökad kunskap och bättre förutsättningar till korrekt diagnos och behandling.

"Bättre diagnostisk är en nyckel i arbetet med att ta fram bättre läkemedel och förbättra vården och omsorgen", säger universitetssjukhusöverläkare och professor Silke Kern. Bild: Anders Bryngel.

– Det finns en risk för att personer med Downs syndrom inte får samma tillgång till demensutredningar och att utredningarna inte heller är tillräckligt väl anpassade till den här gruppen, vilket kan leda till sämre vård. Det är därför mycket angeläget att förbättra den kognitiva och kliniska bedömningen av Alzheimers sjukdom vid Downs syndrom.

Det säger Silke Kern, universitetssjukhusöverläkare i neuropsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor vid Göteborgs universitet.

Medicinska framsteg och god livskvalitet har lett till en dramatisk ökning av den förväntade livslängden för personer med Downs syndrom. Den positiva utvecklingen medför dock ökad risk för sjukdomar som uppstår senare i livet. Enligt vissa studier utvecklar uppemot 90 procent Alzheimers sjukdom, ofta redan i medelåldern, och Alzheimers sjukdom är också den vanligaste dödsorsaken för personer med Downs syndrom.

– Personer med Downs syndrom har ofta kognitiva funktionsvariationer som gör att det är svårare att fastställa diagnosen Alzheimers sjukdom. Genom att förbättra den kognitiva och kliniska bedömningen av Alzheimers sjukdom vid Downs syndrom hoppas vi bidra till att fler får en tidig och korrekt diagnos och med det förbättrad vård och behandling, säger Silke Kern.

Växande behov av demensutredningar

Anledningen bakom den höga risken tros bero på att den genetiska avvikelsen i kromosom 21 hos personer med Downs syndrom kan orsaka att amyloida plack byggs upp i hjärnan, vilket kan leda till Alzheimers sjukdom.

– I takt med att personer med Downs syndrom blir allt äldre växer behovet av ändamålsenliga demensutredningar. En tidig diagnos ökar möjligheterna till att sätta in adekvat behandling och omsorgsinsatser, säger Fredrik Öhman, studiekoordinator och neuropsykolog, Psykiatri Kognition och äldrepsykiatri.  

Personer med Downs syndrom har ofta en medfödd kognitiv funktionsnedsättning vilket gör det svårare att dels upptäcka Alzheimers sjukdom, dels mer komplicerat att ställa korrekt diagnos.

– Det finns en risk att personer med Downs syndrom inte får samma tillgång till demensutredningar och att demensutredningar inte heller är tillräckligt väl anpassade till den här gruppen. Det i sin tur kan leda till sämre vård. Det är därför mycket angeläget att förbättra den kognitiva och kliniska bedömningen av Alzheimers sjukdom vid Downs syndrom, säger Fredrik Öhman.

Studien, som är på planeringsstadiet, ska titta närmare på hur man kan validera och identifiera Alzheimers sjukdom vid Downs syndrom. Den genomförs som ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Omsorgspsykiatriska mottagningen, Minnesmottagningen och FoU-enheten, inom Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Bättre diagnostisk är en nyckel i arbetet med att ta fram bättre läkemedel och förbättra vården och omsorgen, säger Silke Kern.

Mer om studien

Studien ”SweDown-Väst” ska utveckla och validera instrument för att identifiera Alzheimers sjukdom hos personer med Downs syndrom.

Några exempel på dessa instrument är kognitiva tester och kliniska intervjuverktyg anpassade för  målgruppen. Studien ska också undersöka användningen av vätskebaserade biomarkörer som tas framför allt via blod men också om möjligt via ryggvätska, och för vissa patienter även PET-kameraundersökning och magnetkameraundersökning av hjärnan.

Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Omsorgspsykiatriska mottagningen, Minnesmottagningen och FoU-enheten, inom Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mer om Alzheimers sjukdom och Downs syndrom

Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste demenssjukdomarna. Sjukdomen påverkar flera kognitiva (intellektuella) funktioner, till exempel minne, tankeförmåga, orienteringsförmåga och språk.

I genomsnitt föds det 153 barn per år med Downs syndrom i Sverige och medellivslängden är nu närmare 60 år.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 21 mars 2023 10:29
Uppdaterad: 29 mars 2023 10:34
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.