27 juli, 2022

”Vi ska göra det vi är bäst på”

1 maj slutade sjukhusets ”postcovidmottagning” ta emot remisser och började förbereda sin egen avveckling. Mottagningen var en tillfällig lösning för att hantera en ny sjukdom där man visste väldigt lite. Nu har vården tillräcklig kunskap för att hantera postcovid-patienter i ordinarie struktur.

Sofia Ekdahl, verksamhetschef för Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra, som har hyst postcovid-mottagningen.

Vi har lärt oss så mycket de senaste åren, säger Sofia Ekdahl. Hon är chef för verksamhet Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra, som har hyst postcovid-mottagningen sedan starten för drygt två år sedan.

Den kom till efter ett regionalt beslut våren 2020 och redan från början var tanken att det skulle vara en tillfällig organisation, ett lärandecentrum, med stort kontaktnät nationellt och internationellt. I början av pandemin var dessutom vårdcentralerna i princip stängda och alla med covid kom till sjukhuset, därav att uppföljningar gjordes här.

Just eftersom vi visste väldigt lite om sjukdomen, kunde man inte sätta en tidsgräns för den nya organisationen. Vi hade ingen aning om hur stort behovet var eller hur länge vi skulle behöva finnas.

Nu har sjukvården i Västra Götalandsregionen nått en punkt där den ordinarie organisationen är redo att ta över stafettpinnen.

Under de här dryga två åren med covid-19 har vi lärt oss oerhört mycket om sjukdomen och dess efterverkningar. Vi har lärt oss vilka patienter som söker, vilka remisser som kommer. Och även primärvården har lärt sig om de olika symptomen, så regionen har beslutat att vi kan ha en annan organisation för att ta hand om de patienter som behöver vård.

– Det är viktigt att understryka att det är en mycket liten grupp personer som har haft behov av vår specialistgrupp.  De allra flesta som får covid-19 blir helt friska, även om det kan bli en längre konvalescens för vissa.

Vad blir det för organisation nu?
– Nu har vårdcentralerna god kunskap om covid och har egna evidensgrupper och samarbeten inom hela vårdkedjan, och eftersom kunskaperna nu finns i hela organisationen kommer patienterna införlivas i ordinarie struktur. Det vill säga: man söker som vanligt vård på sin vårdcentral. Därifrån kan remiss skickas vidare till rätt specialistenhet inom sjukhuset, om det finns sådant behov. Det blir mer ”som vanligt” helt enkelt.

Smittspridningen har ökat något under början av sommaren, men det är färre som blir sjuka och mycket färre som blir svårt sjuka. Då blir det också färre personer med postcovid.

– Vi har sett att antalet remisser till oss har minskat. Att då ha en expertgrupp med specialister från olika delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset särskilt avsatta för att hantera allt färre patienter, det är inte bästa sättet att hantera sjukhusets resurser.

När vården i stället går över till ordinarie struktur kan den som har haft covid och till exempel har problem med lungorna, remitteras direkt till en lungspecialist – utan att behöva gå omvägen via postcovidgruppen.

Är vårdcentralerna verkligen redo att ta över vården?
– Ja, det är de. Det är ju faktiskt det som vårdcentralerna är allra bäst på, att hålla ihop utredningar, sortera om det behövs specialistvård, remittera vid behov. Primärvården är fullt kompetent att remittera till rätt instans, även när det handlar om covid.

Sofia Ekdahl tror att den här organisationen blir bättre för både patienterna och vården, eftersom var och en gör det de är bäst på, primärvården och specialistsjukvården.

– Det är den ordinarie strukturen. Den kan vi, vi vet exakt hur den fungerar och det är tryggt och bra.

Förutom medicinska specialister kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätta stötta primärvården med fysioterapeuter med specialkunskap inom andning, samt neuropsykologer, två yrkesgrupper som primärvården inte har.

Vad händer nu med patienter med långvarig covidsymtom?
– Det är viktigt att säga att vår specialistgrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset aldrig har haft långvarig omvårdnad av patienterna. Vi har fungerat som en utredningsinstans, precis som vi är för primärvården vid andra sjukdomar, vi utför röntgen eller gör andningsfysiologiska utredningar till exempel.

De allra flesta patienter som kommit till mottagningen har kunnat remitteras tillbaka till primärvården. Endast sex till åtta procent av patienterna har behövt kallas in för ytterligare utredning i postcovidgruppen. Så samma sätt kommer man, även utan postcovid-mottagningen, fortsätta följa och behandla de som är covidsjuka eller postcovidsjuka och har behov av specialistvård.

Det finns en oro att helhetsgreppet ska gå förlorat när postcovidmottagningen försvinner. Sofia Ekdahl ser inte någon risk för det.

– Vi kommer kunna fortsätta ha ett helhetsgrepp om detta. Vi kommer fortsätta följa patienter som har och har haft covid. Behövs det att vi samlar specialister och samtalar om symptom och behandlingar så kommer det att hända.

Hon säger samtidigt att de flesta patienter som individer inte är hjälpta av helhetsgreppet.
– De behöver rätt specialist till sitt specifika symptom.

Stämmer det att postcovidmottagningen endast tagit sig an patienter i Göteborg, inte hela Västra Götalandsregionen?
Regionen gav alla förvaltningar i Västra Götalandsregionen i uppdrag att starta postcovid-mottagningar. Vi har följt principen ”nära vård” vilket är VGR’s normala arbetssätt. Därför är vårt upptagningsområde Storgöteborg, enligt sjukhusets uppdrag.

Det finns kritik för att mottagningen varit lite osynlig, att ni inte marknadsfört den mer, och att det nu inte basuneras ut att den läggs ner?
– Vi har velat marknadsföra oss till sjukvården, inte till patienterna. Eftersom det finns så många huvudmän inom primärvården har det varit svårt att förvissa sig om att alla nåtts av informationen. Men jag hoppas att alla vårdcentraler har vetat om att vi finns.

Att mottagningen inte marknadsförts direkt till patienterna beror på att det visat sig vara svårt med egenremisser i samband med covid-symptom.

– Den som själv ställer diagnos kan ha rätt, men oftast behöver vi fler objektiva fynd för att se digniteten i problemet. Därför har vi svarat alla som skickat egenremisser att de först behöver uppsöka en vårdcentral, så att vi får en objektiv bedömning och vissa provsvar innan vi tar oss an patienten.

Hon säger att det är olyckligt om förväntningarna varit att man ska kunna ringa till mottagningen och komma in, för så har det aldrig varit. Patienter i behov av specialistvård har fått remisser via sina vårdcentraler.

– Jag kan förstå att patientgruppen kanske skulle velat ha en tydligare väg in, men så fungerar vården – att vi behöver objektiva fynd och då behöver man gå via en vårdinstans först.

Hon hoppas – och tror – att det ska gå att förstå, kanske genom att läsa den här artikeln, varför specialistmottagningen läggs ner.

– Jag tror att man som invånare har förståelse för att vi inte kan ha vårdenheter på specialistnivå när vi ser att vår vanliga ordinarie vård klarar av patienterna lika bra. För de som känner sig osäkra på om de kommer få hjälp vill jag säga att de som är sjuka kommer fortsatt att få stöd och behandling.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 27 juli 2022 10:11
Uppdaterad: 09 augusti 2022 12:03
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.