11 november, 2020

”Vi rekryterade närmare 10 ingenjörer”

Ingenjörerna på Medicinsk fysik och teknik flyttade över tusen medicintekniska produkter under våren och sommaren. Inlånade bilar, nyrekryteringar och ett vanligt excelblad var några av faktorerna som fick allt att funka. Det berättar verksamhetschefen Annette Löwefors Daun.

Annette Lövefors Daun, verksamhetschef Medicinsk fysik och teknik. Bild: Jenny Haagman

Utmaningen

– När behovet av IVA-platser ökade fick Medicinsk fysik och teknik (MFT) en större efterfrågan på medicintekniska produkter (MTP). Flera nya IVA-avdelningar skapades och när även IVA Kronan och VÅRD-Kronan skulle utrustas med MTP och tas i drift blev det ett intensivt arbete. Förfrågningarna blev så många att vi såg ett behov av medicintekniska prioriteringar, något som inte kan utföras av medarbetare på MFT. Samtidigt hade vi vår normala verksamhet att förhålla oss till med bland annat underhållsarbete, reparationer och installationer.

Lösningen

– En medarbetare utsågs att hålla samman arbetet med fördelning av MTP. Vi tog kontakt med Gemensam särskild sjukvårdsledning (GSSL) och chefläkare om behovet av att göra medicinska prioriteringar. En funktionsbrevlåda skapades dit verksamheter i behov av utrustning kunde skicka e-post. MFT:s representant deltog i dagliga möten med IVA-ansvarig och slutenvårdssansvarig i GSSL, där man gick igenom alla förfrågningar och sedan beslutade chefläkare i GSSL om vilka som skulle få vilken utrustning.

Vi gjorde också en omprioritering av vår verksamhet. Medparten av våra medicintekniska ingenjörer på MFT fick arbeta med att ta fram MT-utrustning för covid-19-patienter och flytta mellan sjukhustomterna. Med hjälp av en excellista höll vi ordning på den utrustning som har flyttats runt, och en sammanställning av den visar att vi flyttade över tusen medicintekniska produkter under våren och sommaren. I det arbetet har bilarna som vi fick låna från Volvo varit ovärderliga.

För att kunna öka vår kapacitet rekryterades närmare 10 ingenjörer, som fick hjälpa till i arbetet med att omfördela utrustning, men även med ordinarie verksamhet.

Vi använde oss av MFT:s kompetensmatris för de kompetenser som vi har inom medicinsk teknik inom MFT och värderade var vi behövde förstärka ifall vi skulle få en större sjukfrånvaro bland våra egna medarbetare. Både ordinarie personal och de nyrekryterade ingenjörerna utbildades inom nya kompetensområden. Vi införde beredskap så att verksamheterna hade möjlighet att kontakta oss även efter ordinarie arbetstid om det blev akuta behov eller utrustning fallerade. Vi började också ha regelbundna möten för att gå igenom saker som personalläge och utrustning.

Lärdomarna

– Listorna vi tog fram för att ha ordning på flytt av utrustning var väldigt bra och det hade underlättat om vi haft den strukturen redan från början. Att ha en medarbetare som håller samman arbetet med fördelning av MTP och som också är med vid avstämningar i GSSL har varit mycket bra. Men vi behöver arbeta mer med att förstärka funktionen inom MFT och ta fram tydligare rutiner.

Arbetet över tomtgränserna inom MT har förstärkts och det tar vi med i det fortsätta arbetet när vi utvecklar verksamheten inom medicinsk teknik.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 november 2020 21:00
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:30
Kategori: KVALITETSDAGEN 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.