28 mars, 2023

Vårdomfattningsmätningar ska kvalitetssäkras

Intresset för vårdomfattningsmätningar inom slutenvården är stort. Nu har vårdplatsgruppen bjudit in kvalitetsorganisationen för att försäkra sig om att man är på rätt spår.

Under ett verksamhetsbesök på avdelning 16/29 visar Anette Milkovic sjukhusdirektör Anne-Marie Wennberg hur avdelningen registrerar vårdomfattning med hjälp av en app.

– Det är en styrka i arbetet att de som har tagit fram modellen överlåter åt någon annan att utvärdera den, säger tf förste chefläkare Per-Olof Hansson

Vårdomfattning är ett av verktygen i arbetet med att få fram de vårdplatser som behövs inom den vuxensomatiska slutenvården. Det är ett sjukhusövergripande mått på patienternas vårdbehov och används för att enheter ska kunna avgöra vilka förändringar som är möjliga hos just dem. På några ställen har verktyget varit i bruk sedan länge men nu pågår ett breddinförande över hela sjukhuset.

Är detta då rätt tidpunkt att koppla på kvalitetsorganisationen?

– När man gör verksamhetsförändringar lägger man ofta ner mycket tid på att förbereda, vilket kan leda till att man inte har tillräckligt med tid och energi för utvärdering. Då kan det vara bättre att starta i liten skala, snabbt utvärdera och revidera utifrån de erfarenheter man. Inget system är perfekt från början, säger Per-Olof Hansson och får medhåll av Fredrik Hansson, utvecklingschef på Kvalitetsstrategiska avdelningen.

– Skulle vi vänta på det perfekta systemet skulle vi inte komma någon vart. Samtidigt är det viktigt att inte slänga sig in utan göra det just så här, kontrollerat, säger han.

Per-Olof Hansson minns när man införde föregångaren ”Vårdtyngd”.

– Metoden, som breddinfördes i stora delar av landet, var ganska resurskrävande och det var svårt för enskilda medarbetare att se nyttan med systemet. Efter ett tag lades det ner och försvann. 

– I det här fallet tar man inte bara in en extern part för att utvärdera, man har också haft med berörda i arbetet med att ta fram metoden. De har varit smarta från början, säger Fredrik Hansson.

– En framgångsfaktor tror vi är att såväl lokala chefer som medarbetare, HR och universitetet har varit med och tagit fram detta, fyller Per-Olof Hansson i.

– Sedan kan vi förstås ändå inte garantera att det kommer att fungera som vi hoppas. Det får tiden utvisa. 

Kvalitetsorganisationen har ett brett arbetsfält

– Som universitetssjukhus jobbar vi utifrån vetenskap. Stora studier är bra, men ibland kan man inte säkra kvalitet proaktivt genom studier. Om det då ändå ställs höga krav på att processen är kvalitetssäkrad är validering och strukturerad uppföljning en  bra metod för att få kontroll på att utfallet blir som det är tänkt. I det här fallet är det viktigt både ur patient- och medarbetarperspektiv, säger Fredrik Hansson.

För att se hur väl de inrapporterade vårdomfattningsmätningarna stämmer överens med verkligheten kommer det göras jämförelser med information i ett slumpmässigt urval av journaler, som sen tittas igenom på ett strukturerat sätt. På det sättet kan man jämföra och finjustera metoden så att inrapporteringarna når enhetlighet. Arbetet kommer ske löpande.

– Vi kommer att påbörjat våra granskningar inom kort och så fort v ser något kommer vi återkoppla. Chefläkarna kommer att vara inblandade. 

Och återkopplingar kommer det att bli. 

– Det är oundvikligt, vi kommer hitta grejer att skruva på, säger Fredrik Hansson. 

– Det är ytterst sällan man hittar ett system som är perfekt från början, säger Per-Olof Hansson.

Det är inte helt klart hur mycket resurser som kommer behöva sättas in i detta, men både Per-Olof Hansson och Fredrik Hansson ser det här som ett prioriterat arbete.

– Alla har begränsad tid, men både jag och Fredrik tycker det här är spännande och ett bra tänk. 

– Vi är glada att de kom till oss, och det är bra att de kom så tidigt i processen. Ofta kopplas kvalitetsorganisationen på först senare, ibland för sent, säger Fredrik Hansson.

Per-Olof Hansson ser framför sig att det här arbetet kommer att pågå länge och att många kommer att vara inblandade. 

– Det här är ett väldigt viktigt arbete. Vårdomfattning är en metod som kan hjälpa oss att hitta rätt både när det gäller arbetsmiljö och patientsäkerhet. Det finns stor möjlighet till en win-win. 

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 28 mars 2023 11:20
Uppdaterad: 30 mars 2023 07:50
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.