21 juli, 2020

”Våra medarbetare fyller en essentiell funktion i den här pandemin”

Biomedicinska analytiker på Klinisk mikrobiologi har under ett oerhört krävande halvår analyserat tusentals patientprover för pågående infektion av covid-19, så kallade PCR-analyser. I maj började även antikroppstester analyseras, samtidigt som den ordinarie verksamheten skulle upprätthållas.

Marliesa Wahlberg är biomedicinsk analytiker och sektionsledare för Serologi på Klinisk mikrobiologi. Foto: Jenny Haagman

Sara Hagstedt, biomedicinsk analytiker, är tf. sektionsledare på enheten för Viruskvantifiering på Klinisk mikrobiologi. Hon berättar att våren har varit oerhört tuff med en enormt hög arbetsbelastning – och att de fortfarande har väldigt mycket att göra.

– Vi arbetar fortfarande i skift, från tidig morgon till sen kväll, för att kunna upprätthålla kapaciteten och möta behovet av snabba och tillförlitliga provsvar. Det är otroligt tufft, men vi har försökt göra ett så bra schema som möjligt för att alla ska få tid för återhämtning, säger hon.

I början av sommaren ökade trycket ytterligare, när primärvården började testa allmänheten, och arbetsbelastningen blev extremt hög. Vid det laget hade medarbetarna på Klinisk mikrobiologi hunnit analysera fler prover än vad de annars brukar göra på ett helt år.

– Vi hade redan ökat bemanningen under de kritiska timmarna på eftermiddagen, utifrån den dåvarande provmängd vi fick från sluten- och öppenvård. Men det blev för mycket när primärvården började testa allmänheten. Vi hade inte en ärlig chans att förbereda oss med reagens, personal och material för att kunna analysera proverna som vällde in, eftersom vi inte blivit informerade om att det skulle ske just då, förklarar Sara.

Lärt upp ny personal  

Sara Hagstedt, biomedicinsk analytiker och tf. sektionsledare på enheten för Viruskvantifiering på Klinisk mikrobiologi

Tidigt i våras, när det stod klart att den ordinarie bemanningen inte skulle klara av analysbehovet, började annan personal att läras upp för att utföra covid-19-diagnostik. Men flera av dem har nu fått gå tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter, så att deras enhet ska klara av sommarbemanningen.

– Detta har inneburit att vi har fått anställa och lära upp ny personal i omgångar, berättar Sara.

Hon beskriver hur komplex och tidskrävande PCR-analysen av patientprover är och hur provsvaret måste tolkas av en biomedicinsk analytiker tillsammans med en läkare.

– En biomedicinsk analytiker har flera års utbildning bakom sig och det krävs erfarenhet för att kunna analysera och kvalitetssäkra resultaten.

De få som har kompetens att göra covid-19-analyser har alltså samtidigt behövt lägga tid på att lära upp ny personal. Och nu under sommaren ska även ekvationen med semester gå ihop. Medarbetarna ska få sin välbehövliga semester och samtidigt ska kapaciteten upprätthållas.

– Vi har fått använda oss av en form av blocksemester. Efter denna tuffa tid behövs vila inför en troligtvis lika tuff, eller eventuellt tuffare, höst. Vi har haft duktiga sommarvikarier som har kunnat stötta och hjälpa till med väldigt mycket för att vi ska kunna få vår efterlängtade semester, säger Sara.

Oro inför hösten

Sara och hennes kollegor räknar med att fortsätta med covid-19-diagnostiken ett bra tag framöver.

– Många är oroliga för hur det ska bli i höst. Våra sommarvikarier går tillbaka till studier och en del av oss har fortfarande semester i september, förklarar Sara och fortsätter:
– Vi är ju inte bara ett laboratorium som utför covid-19-analyser utan alla våra rutinanalyser ska ju samtidigt analyseras i samma tempo och prioritering som tidigare.

Hedvig Engström Jakobsson, enhetschef, bekräftar att det har varit, och är fortfarande, en oerhört krävande period och hon vill gärna uppmärksamma alla de som har kämpat så hårt för att klara av alla analyser under pandemin.

– Vår verksamhet är kanske lätt att glömma bort men fyller en essentiell funktion i den här pandemin, framhåller Hedvig.

Hedvig berättar att det nu gäller att fortsätta anpassa verksamheten på ett bra sätt, där fokus ska ligga på en hög patientsäkerhet och samtidigt vidhålla en tillfredsställande arbetsmiljö på arbetsplatsen.

– Nu ligger utmaningen i att se till att vår ordinarie verksamhet kan pågå samtidigt som vi behåller kapacitet att snabbt hantera ett stort inflöde av prover för analys av covid-19, så länge som det behövs.

Antikroppstester pågår

På enheten Serologi på Klinisk mikrobiologi analyseras även de omtalade antikroppstesterna. Marliesa Wahlberg är biomedicinsk analytiker och sektionsledare för Serologi på Klinisk mikrobiologi. Hon har arbetat som biomedicinsk analytiker i tio år. Intresset för biomedicin har alltid funnits men hon visste inte att det fanns som yrke, utan hamnade rätt av en slump.

– Det är lätt att tänka att det bara är sjuksköterskor och läkare som arbetar på sjukhus, men det är ju för att man inte så ofta träffar biomedicinska analytiker – vi arbetar ju lite bakom kulisserna, säger hon och fortsätter:

– Det kan kännas tråkigt ibland att vara lite bortglömd, provresultaten trollas ju inte fram. Det som vi svarar ut är kvalitetssäkrat och kontrollerat, det är inte bara att stoppa in ett prov i en maskin och få ut ett svar.

Spännande yrke

Marliesa tycker att hennes yrke är spännande och hon gillar att det är såpass specialiserat.

– Det är kul att jobba här på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för vi har analyser som inte görs någon annanstans i hela regionen. Dessutom är resultatet värdefullt – det finns en människa på andra sidan som får ett viktigt provsvar eller en diagnos.

Marliesa berättar om hur de använt hela våren till att validera fram pålitliga metoder för att kunna analysera antikroppar för covid-19. I mitten av maj startade de upp två validerade analyser.

– Vi ska testa ytterligare två analyser och sedan besluta om vilket flöde som fungerar bäst, utifrån flera olika aspekter, säger hon.

Blodproven som kommer in centrifugeras och analyseras ur samma rör och man kan ladda maskinen kontinuerligt, till skillnad från PCR som både tar längre tid att analysera och där utrustningen bara kan laddas en gång per körning.

– Efterfrågan på PCR-analyser har ju varit betydligt högre, men det beror ju också på att de är mer akuta, man behöver svar snabbt. Det är oftast inte lika akut med serologi och dessutom tar det bara ca 30 minuter att analysera ett prov, vilket ger helt andra förutsättningar att kunna hantera ett större inflöde, förklarar Marliesa.

Planer på utökad testning

Hittills testas bara personal och patienter för antikroppar och inflödet av prover har varit hanterbart. Men Västra Götalandsregionen planerar för att erbjuda antikroppstester till allmänheten. Exakt datum för när dessa provtagningar kan komma igång är dock inte beslutat ännu.

Hur man ska hantera en utökad analys av antikroppar är inte heller klart. Den utrustning som just nu används för analysen var på väg att kasseras eftersom den egentligen gjort sitt och man precis övergått till att använda en helt ny automatiserad bana.

– Det var bara att starta upp de gamla maskinerna igen, skrattar Marliesa och fortsätter sedan mer allvarligt: Men de kommer inte kunna användas för alltid, de behöver bytas ut inom något år eller så.

Beredda på fler analyser

På den nya automatiserade utrustningen körs just nu prover från blodgivare som ska testas för HIV, hepatit, syfilis samt graviditetsscreening och kravet från början var ju inte att den samtidigt skulle klara av att hantera corona-analyser.

– Om antikroppsproverna ska köras tillsammans med andra prover på den automatiserade banan behövs kraftigt utökade öppettider – precis som för PCR-analyserna. Vilket kräver mycket mer personal, menar Marliesa.

Just nu analyseras ca 1000 prover om dagen men Marliesa berättar att om allmänheten ska testas blir det betydligt fler analyser om dagen.

 – Det kommer bli några jobbiga veckor, men vi är beredda på det, säger hon.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 21 juli 2020 13:36
Uppdaterad: 24 juli 2020 11:33
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.