10 november, 2021

Vanliga frågor och svar om organdonation

Kan alla donera organ, hur fungerar organdonation för barn och behöver man dö på ett visst sätt för att kunna donera? Ingrid Sandgren, intensivvårdssjuksköterska och regionalt donationsansvarig sjuksköterska, svarar på de vanligaste frågorna om organdonation.

Kan alla donera organ?
Alla kan säga ja till organdonation, oavsett ålder och hälsa. Vården avgör sedan om organen kan hjälpa någon annan. Många kan donera något, även de som donerar efter ett mycket långt liv! Det är aldrig för sent att göra sin vilja känd!

Behöver man dö på ett särskilt sätt?
Man måste avlida på en särskild plats, nämligen en intensivvårdsavdelning. Där vårdas man med respirator och ofta blodtryckshöjande dropp. 

Det finns bara en död, men två sätt att konstatera döden. 

Antingen donerar man organ då döden inträffat till följd av total hjärninfarkt. Det kallas för DBD, (donation after Brain Death). Vid DBD konstateras man avliden med så kallade direkta kriterier under tiden respiratorn fortsätter arbeta med att syresätta organen. Man kan på ett säkert sätt konstatera att hjärnans samtliga funktioner, totalt och oåterkalleligt har upphört, genom en särskild klinisk undersökning.

Ingrid Sandgren, intensivvårdssjuksköterska och regionalt donationsansvarig sjuksköterska i Västra Götalandsregionen.

Det andra sättet att donera är när döden inträffar till följd av cirkulationsstillestånd, DCD. (Donation after Circulatory death) Man vårdas även då på en intensivvårdsavdelning och får livsuppehållande behandling, inklusive respiratorbehandling. När minst två läkare kommit fram till att livet inte går att rädda trots att man gjort allt, kan man istället för att avsluta behandlingen direkt, utreda om viljan och möjligheten att hjälpa någon annan genom donation finns. Finns där en positiv vilja och medicinsk lämplighet så avslutas behandlingen vid en planerad tidpunkt, i samråd med familjen och i samarbete med transplantation. Mottagarna av organen måste vara på plats på sjukhuset. Det tar några timmar att organisera.

Vid den givna tidpunkten avslutar man den livsuppehållande behandlingen, som inte längre gagnar patienten och fortsätter enbart med lindrande vård. När cirkulationen upphör väntar man i 5 minuter, konstaterar döden på ”vanligt vis” genom att lyssna på hjärta och lungor, och kontrollera pupiller, sen förflyttar vi den avlidne till operationsavdelningen där organen  kyls och opereras ut för att sedan transplanteras till mottagarna. Sammanfattningsvis så finns två tillvägagångssätt för donation efter döden, DBD och DCD, och man måste alltid avlida på en intensivvårdsavdelning för att kunna donera.

Visa din vilja

Behovet av organ och vävnader är stort. Majoriteten av svenskarna är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men fortfarande har många inte aktivt tagit ställning. 

Visa din vilja i donationsregistret.

Varför är det så få som donerar organ?
Det är en bra fråga då Sveriges befolkning är den mest donationspositiva i världen!  Men det är svårt att bli donator. Man måste vårdas på en intensivvårdsavdelning, och uppfylla särskilda kriterier i samband med döden, det är ytterst få av alla människor som dör i Sverige varje år som vårdas på IVA. Man ska dessutom vara medicinskt lämplig. Därför är det så viktigt att alla som kan och vill donera får den möjligheten. Att intensivvården inte missar att identifiera donatorer.

Och vill man hjälpa någon annan efter sin död så är det bra att uttrycka detta tydligt till sin familj och gärna anmäla sig i donationsregistret. 

Varför är det viktigt att prata med sina anhöriga om det?
Av omtanke om de närstående! Det är du själv som bestämmer om du vill donera eller ej. När vi utreder viljan frågar vi inte de närstående vad de tycker, utan vad den döende eller avlidne hade tyckt om han/hon kunnat svara för sig själv. Det blir så mycket enklare för familjen om de vet! Annars uppmanas de tolka viljan, och om de inte kan eller vill göra det så gäller ”förmodat samtycke”. Det innebär att man antas vara positiv om det inte framkommit något annat. Det kan vara en lättnad för dem som inte vet, men det bästa är att man pratat om det innan.

Hur fungerar organdonation för barn?
Rent medicinskt precis som för vuxna. Föräldrar beslutar dock om de vill att barnet ska donera eller inte. Beroende på barnets ålder och mognad tar man mer eller mindre hänsyn till eventuella egna viljeyttringar hos barnet. När man är 15 år kan man anmäla sig själv till donationsregistret

Är det mer personalkrävande att arbeta med DCD? 
I stort sett är det nog samma antal människor som är inblandade oavsett om det är en DBD, eller DCD-process. Några fler på IVA vid DCD, men eftersom det inte behövs någon anestesipersonal på OP vid DCD så är det ungefär samma antal personer som arbetar i bägge processerna.

Borde det inte vara dags nu att organdonation blir obligatorisk från födsel? 
I Sverige har vi redan den typen av regelverk. Dvs: Om det inte framkommit att man är negativ till donation på något vis gäller förmodat samtycke. Man antas vara positiv. 

Om man är anmäld i donationsregistret, ser ni i vården detta på något sätt?
När och under vilka omständigheter man får söka i donationsregister är tydligt reglerat.  

Förutom att transplantationskoordinatorn får gå in i registret efter döden är konstaterad och dokumenterad i patientjournalen så får han/hon söka i registret efter den så kallade brytpunkten. Med brytpunkt menas den tidpunkt då man inser att en patients liv inte går att rädda, och ställningstagande gjorts, av minst två leg läkare, om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling. Detta ska vara dokumenterat i patientjournalen enligt särskilt regelverk. 

Räknas synliga kroppsdelar (så som händer) som organ?
Nej, händer är inte organ. Handtransplantation är sällsynt, det har bara gjorts vid ett tillfälle i hittills i Sverige. Om det skulle vara aktuellt så ställs den frågan separat, efter att viljan först utretts som positiv till organdonation.

Hur stor andel av möjliga donatorer (efter hjärndöd) donerar sina organ? 
Det du syftar på är enligt svensk donationsterminologi aktuella kontra faktiska donatorer

En aktuell donator är en donator som har förts till donationsoperationen, oavsett om något organ har kunnat transplanteras eller ej. För att räknas som faktisk donator ska ett eller flera organ ha tillvaratagits vid donationsoperationen.

År 2020 Uppgick antalet aktuella donatorer i Sverige till 181, och faktiska till 174. Av de 181 aktuella var 11 DCD-donatorer.

Hur kan man registrera sitt namn att donera sina organ vid olycksfall eller liknande?

I donationsregistret.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 november 2021 13:44
Uppdaterad: 08 november 2022 09:33
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.