17 december, 2021

Utbildningen som möter framtidens behov – nu går första kullen ut

I veckan var det avslutning för de nio ST-läkare som var först ut att gå den Göteborgsunika utbildningen ST Innovation och teknik.

16 december hölls en avslutning för deltagarna. Fotograf: Lina Strand Backman.

Utbildningen är ett led i Sahlgrenska Universitetssjukhusets arbete för att möta framtidens utmaningar inom sjukvården. Satsningen initierades av professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg, tillsammans med resten av sjukhusledningen. Den påbörjades 2019 och erbjuds som en valbar kurs för ST-läkare. Den tvååriga utbildningen är på 20 procent, innehåller såväl teoretiska som praktiska moment och inte minst ska deltagarna under utbildningens gång själva börja jobba med ett innovationsprojekt. 

– Den här utbildningen och satsningen är unik för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och jag är stolt över att vi utbildar läkare som driver innovation i sjukvården. Nu är den första gruppen som har gått utbildningen klar och det ska bli väldigt spännande att fortsätta följa medarbetarna och deras innovationsprojekt framöver, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Utvecklar kö-app för vårdens medarbetare

Tre av deltagarna som har gått den första omgången är Helena Andreasson, Maria Strandberg och Jakob Hermodsson.

Maria Strandberg och Helena Andreasson.

Helena Andreasson är numera specialistläkare i anestesi och intensivvård och i sitt innovationsprojekt har hon jobbat med Maria Strandberg som är ST-läkare i akutmedicin på Östra sjukhuset. Tillsammans har de tittat på en smartkö-app som till en början ska utformas efter behoven på akuten och kvinnokliniken.

– På kvinnokliniken såg vi det här behovet vid beställning av epiduralbedövning och på akuten kan det bli en kö som tar mycket tid och låser resurser när yngre läkare behöver tala med rådgivande läkare, säger Helena Andreasson.

Lösningen blev en köapplikation, och till våren ska två studenter från Chalmers arbeta med utvecklingen som sitt exjobb. Tanken är att appen ska finnas såväl i telefon som i dator.

– På kvinnokliniken är det narkosläkaren som behöver vara rörlig och använder appen i telefonen. Barnmorskorna har verktyget i datorn, säger Maria Strandberg. Målet är att vårdpersonalen ska kunna prioritera sitt arbete rätt och då känna en trygghet så de inte behöver stressa när en kösituation uppstår.

Helena Andreasson och Maria Strandberg fick också medel från Område 2:s innovationsfond för att jobba med projektet under 2021 och tanken är att utveckla en prototyp under 2022, testa den och göra en ordentlig utvärdering där det är viktigt att få med medarbetarnas synpunkter.

– Vi vill ju att det ska vara en app som verkligen är efterfrågad, säger Helena Andreasson.

Hon har fått med sig många bra saker från utbildningen Innovation och teknik.

– Jag har fått ett större nätverk och man får så mycket stöd från övriga kursdeltagare. Det är likasinnade som också vill förändra och vi har kunnat stötta varandra. Jag har också fått förståelse för Sahlgrenska Universitetssjukhusets struktur och lärt mig till exempel mer om hur man söker medel för ett innovationsprojekt, säger hon.

– Det har också varit enormt viktigt att genom den här kursen få tid att jobba med projektet. Vi som jobbar kliniskt har inte så mycket tid över som det är redan nu och kommer inte få mycket tid över i framtiden. Så för att driva ett projekt behövs det verkligen att man får en möjlighet att avsätta tid för det.

Hennes uppmaning till ST-läkare är helt enkelt: sök utbildningen.

– Vill du påverka framtidens sjukvård och göra den bättre är det här rätt väg att gå!

Innovation tar tid

Jakob Hermodsson är ST-läkare i ortopedi och har under utbildningens gång jobbat med ett innovationsprojekt kring robotassisterad proteskirurgi för knä- och höftproteser. Det är alltså robotarmar som med hjälp av sensorteknik kan ge feedback till kirurgen under operationen och kan arbeta med mycket stor procession.  

Jakob Hermodsson.

– Robotarmar har visserligen funnits sedan 1990-talet, säger Jakob Hermodsson, men det är först nu som tekniken har mognat och verkar ge riktigt stora fördelar.  

Tekniken används redan i flera länder, dock ännu inte i Sverige. Det hoppas Jakob Hermodsson att det ska bli ändring på, men det är fortfarande mycket kvar att göra. Inte minst en ordentlig studie för att få en vetenskaplig grund.  

Nu arbetar de med en HTA-analys, vilket står för Health Technology Assessment och är ett globalt använt begrepp för utvärdering av metoder, vård- och teknikrelaterade processer. 

– Vi tittar systematiskt på det vetenskapliga underlaget som är insamlat från hela världen, och efter den här analysen vet vi om vi kan börja arbeta med ett rutinmässigt införande, eller om det behövs en vetenskaplig studie först. Ett strukturerat införande är viktigt för att skapa nytta och minimera risker, säger Jakob Hermodsson.

Han understryker att det nog inte hade funnits tid att arbeta med det här projektet om det inte varit för utbildningen och nämner också hur inspirerande det har varit att så många av föreläsarna verkligen har kunnat kommunicera drivkraften i att jobba med innovation.  

– Dessutom ska kursledningen ha en stor eloge för att de har lyckats vara så drivande och inspirerande när vi under pandemin har gått en kurs som är väldigt svårt att genomföra på distans.  

Han kan tycka att mycket fokus i projektet har blivit på finansiering och hade kanske velat arbeta mer med projektet ute i verksamheten. Men han kan verkligen rekommendera andra att söka och gå utbildningen.  

– Det här något som berikar och borde nästan vara obligatoriskt under ST-tjänstgöringen!  

här är de samlade efter att ha fått sina diplom tillsammans med kursledarna Peter Kelly och Carolina Damgaard samt sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg. Foto: Lina Strand Backman.

Betydelsefullt med innovationsprojekt inom sjukhuset

Lina Strand Backman är chef för Innovationsplattformen i VGR och ingår i utbildningens styrgrupp.

– Det är jätteroligt att den första gruppen som har gått utbildningen är klara nu, säger hon. Jag har haft förmånen att få vara med dem från början och hoppas kunna stötta dem i deras fortsatta jobb med innovation.

Lina Strand Backman vill ge en eloge till Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledning för att de har valt att satsa på den här utbildningen, och inte minst sett till att genomföra den även under pandemin. Att utbildningen vänder sig till just läkare är dessutom något Lina trycker på och menar är extra viktigt.

– Min känsla är att det är vanligt att läkare uppmuntras till antingen en forskningskarriär, eller att driva innovation utanför sjukvården, dvs som entreprenörer. Forskning är absolut jätteviktigt, här finns väldigt många kopplingar till innovationsarbete. Men för vårdens skull är det också betydelsefullt att fler läkare utbildas till att driva innovationsprojekt inom sjukhuset, tillsammans med andra vårdprofessioner.

En annan styrka är samarbetet med Chalmers tekniska högskola.

– Mycket innovation handlar om att införliva teknik och tekniska lösningar i sjukvården, så det är något som verkligen känns rätt i tiden.

Nu hoppas hon att fler ska gå utbildningen när den fortsätter.

– Du som är nyfiken på innovation och teknik och vill vara lite pionjär inom din yrkesgrupp, du ska absolut söka nästa gång antagningen öppnar, avslutar Lina Strand Backman.

Läs gärna mer om ST Innovation och teknik.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 december 2021 11:02
Uppdaterad: 17 december 2021 11:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.