24 mars, 2023

Uppskattat högtryck på Östra i veckan

I veckan har blivande dykläkare från hela landet samlats på Tryckkammaren på Östra sjukhuset. Joakim Trogen, sjuksköterska och sektionsledare på Tryckkammaren, vad är det som är på gång?

Tidigare bild från tryckkammaren. Bild: Paul Björkman.

– Det här är ett samarbete mellan Försvarsmakten och Östra sjukhuset, en grundutbildning för att säkra Sveriges nationella behov av läkare inom detta område. Försvaret behöver säkra att man har rätt beredskap och sjukvården behöver säkra att de kliniska tryckkamrarna har bemanning, säger Joakim Trogen.

Första utbildningsveckan hålls i Karlskrona. Då lär sig kursdeltagarna om dykare och dykarsjuka, som egentligen ska kallas tryckfallssjuka, eftersom det inte bara kan drabba dykare utan alla som utsätts för tryckfall.

Andra veckan av utbildningen hålls just på Östra sjukhuset. Då får deltagarna dels teoretisk kunskap om hur tryckkammaren används medicinskt, dels praktisk kunskap om hur man hanterar en tryckkammare. 

– De får manövrera kammaren, själva ta sig in och ut ur den och lära sig proceduren att slussa andra in och ut. Det blir en grundläggande orientering där de också lär sig att hantera medicinsk utrustning under tryck, säger Joakim Trogen.

Enda utbildningen av sin sort

Under två veckor grundutbildas ungefär 20 personer. Efter det behöver de göra praktik på ett tryckkammarcentrum för att få rätt behörighet.

Det här är den enda utbildningen av sin sort i landet och hålls en gång per år. Kombinationen Karlskrona och Östra sjukhuset har fungerat i 15 år nu.

– Den brukar vara väldigt uppskattad av deltagarna, säger Joakim Trogen.

Vi tar också tillfället i akt att i den här artikeln lugna alla som har sett Bondfilmen Tid för hämnd, där ett skräckscenario utspelas i en tryckkammare. Skurken har stängt in en person och skapar ett snabbt tryckfall genom att kapa en slang och släppa ut luft, med följden att personen i kammaren sväller upp och exploderar.

– Det går att släppa ut allt tryck, öppna ventilerna och dumpa all gas, men det som händer är bara att trycket ner till vanlig nivå. Man kan nog bli skadad av det, men man sväller inte upp och spricker, avslutar Joakim Trogen.

Mer om utbildningen

  • Förutom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns det tre sjukhus i Sverige med klinisk tryckkammare: Helsingborg, Karlskrona och Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
  • Två av sjukhusen, Karolinska och Sahlgrenska, kan utföra intensivvård i tryckkammaren.
  • I en tryckkammare utförs så kallade Hyperbar Oxygenbehandling, HBO-behandling, där tillförsel av syre under högt tryck stimulerar processer i kroppen som behandling av vissa tillstånd. Det handlar främst om planerade behandlingar av invärtes och utvärtes svårläkta sår, men även om akuta behandlingar av rökgasförgiftning och djupa allvarliga infektioner i mjukvävnad.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 24 mars 2023 09:16
Uppdaterad: 27 mars 2023 11:43
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.