5 januari, 2023

Uppgiftsväxling inom mammografin bidrar till kökortning

Sjuksköterskor och undersköterskor utbildades för att kunna ta över en del av röntgensjuksköterskornas arbetsuppgifter. På så sätt kortades väntetiderna för patienter till mammografiscreening.

Mammografi pågår. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Remissinflödet till mammografienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ökat kraftigt de senaste åren. Samtidigt har det varit brist på röntgensjuksköterskor – delvis beroende på stora pensionsavgångar. Då inleddes ett strukturerat och målinriktat arbete med uppgiftsväxling inom Radiologi.

Till att börja med fick sjuksköterskor och undersköterskor gå en specialutformad utbildning för att kunna utföra mammografi. Utbildningen innehöll strålningsfysik och strålsäkerhet med både teori, praktik och examination. Efter den teoretiska delen följde praktisk upplärning i patientnära arbete. Förmågan att ta diagnostiska mammografibilder granskades och godkändes av bröstradiologer.

Sjuksköterskorna blev mammografisjuksköterskor

Erfarna röntgensjuksköterskor godkände den praktiska hanteringen av inställningsteknik och röntgenutrustning. Därefter kunde sjuksköterskorna börja arbeta som mammografisjuksköterskor och undersköterskorna som screeningundersköterskor.

– Det blir lättare att planera vid kortare och längre frånvaro eftersom vi kan göra varandras arbete och vi undviker monotona arbetsuppgifter. Men vi har också kunnat utöka våra öppettider. I dagsläget genomförs 63 fler screeningkontroller – vilket motsvarar en extra screeningdag per vecka, berättar Anlil Youash, sjuksköterska på mammografienheten, Radiologi.

– Ökade öppettider bidrar till kortare väntetider för kliniska remisser och hälsokontroller, vilket gör att fler patienter kommer snabbare till sin undersökning och slipper den extra oro som en lång väntan kan innebära, säger Marie Lönnestål, distriktssköterska på mammografienheten, Radiologi.

Radiologi har genomfört flera utbildningar senaste åren i syfte att kunna uppgiftsväxla, där röntgensjuksköterskor har tagit över läkararbetsuppgifter och sjuksköterskor och undersköterskor arbetar med kompetensökning för att arbeta mer självständigt med sådant som tidigare utförts av andra yrkesgrupper.

Text: Jenny Haagman
Publicerad: 05 januari 2023 10:57
Uppdaterad: 05 januari 2023 10:57
Kategori: Uppgiftsväxling

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.