28 oktober, 2021

Unik matchmaking parar ihop vårdens behov med rätt forskare

Rätt forskare till rätt utmaning i vården - det var målet när flera aktörer tidigare i veckan samlades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att diskutera lösningar på rehabiliteringvårdens utmaningar. Förhoppningen är att nya forskningssamarbeten ska underlätta vardagen för patienter med komplexa funktionsnedsättningar.

Handtransplantation - en tekniskt komplicerad behandling som inte hade varit möjlig utan samarbete med Chalmers.

27 oktober samlades forskare från tekniska och medicinska fakulteter och kliniska experter i Sahlgrenskas stora aula. Initiativet togs av Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Innovationsplattformen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, Sahlgrenska akademin GU och MedTech West.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en uttalad ambition att stärka samarbetet med akademi och näringsliv för gemensam utveckling. I detta arbete är det viktigt att beakta hela patientens väg genom vården och nu fokuserar vi på rehabilitering. Många patienter har komplexa funktionsnedsättningar och där vi behöver hjälpas åt med att hitta nya lösningar för att underlätta deras vardagsliv. Det är även viktigt att involvera fler av alla de yrkeskategorier som arbetar och forskar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilket görs på denna workshop, säger Åsa Sand, områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tidigare verksamhetschef Arbetsterapi och Fysioterapi, och en av initiativtagarna till mötet.

åsa sand, henrik mindedal och åsa lundgren nilsson ler mot kameran,
Åsa Sand (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Henrik Mindedal (MedTech West) och Åsa Lundgren Nilsson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Workshopen, som samlade runt 30 deltagare, arrangerades med förhoppningen om att nya tvärdisciplinära grupperingar och forskningsprojekt skulle uppstå.
– För Chalmers forskare är det helt avgörande att hitta nära samarbetspartners som förstår patienternas behov. Samtidigt hoppas vi från Chalmers kunna förmedla vilka teknologiska möjligheter och metoder som finns att tillgå för att åstadkomma en snabbare och bättre rehabilitering. Förhoppningen är att identifiera ytterligare behov, samt skapa ännu fler kontaktytor mellan våra organisationer till förmån för både vården och forskningen, säger Martin Fagerström, vice styrkeområdesledare för styrkeområdet Hälsa och Teknik, Chalmers.

Kliniska behov ska guida teknikforskarna
 
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och ingenjörsvetenskap blir allt viktigare. Cecilia Hahn Berg, life science-strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, understryker att samverkan är nyckeln framåt.
Den här workshopen är ett exempel på när vi på sjukhuset tillsammans med Sahlgrenska akademin, Chalmers och Högskolan i Borås tar oss an utmaningar som vi inte klarar på egen hand utan behöver samverka för att lösa. Vi försöker ordna gemensamma workshops kring olika aktuella ämnen ett par gånger per år och det har fallit väl ut. Senast, i september, handlade det om bildbehandling, diagnostik och AI. Syftet med samtliga workshops är att bidra till en ännu bättre vård och förhöjd livskvalitet för våra patienter.

Anders Hyltander, life science-strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, pekar på vikten av att vården beskriver patienternas behov så att tekniska lösningar kan adressera rätt utmaningar.

– Inför rehabworkshopen har vi samlat kliniska och forskningsmässiga behov som sjukhuset skulle vilja få tillgodosedda för att vidareutveckla och förbättra arbetet med rehabilitering av våra patienter. Från Sahlgrenska Universitetssjukhusets sida har det varit mycket värdefullt att få beskriva konkreta och viktiga kliniska behov och därigenom förhoppningsvis kunna guida teknikforskarna i de riktningarna.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 oktober 2021 09:54
Uppdaterad: 28 oktober 2021 14:49
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.