14 mars, 2023

Tretton år av gott samarbete mellan Island och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I början av mars fick Sahlgrenska Universitetssjukhuset besök av sjukhusledningen från Landspitali, Islands universitetssjukhus, Båda sjukhusen ser ett behov av gränsöverskridande samarbete, inte minst för att utveckla specialistvården.

Runolfur Palsson, sjukhusdirektör Landspital, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kate Abrahamsson, områdeschef Område 1 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Claes Jönsson, områdeschef Område 5 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Besöket och samarbetet hålls samman av Sahlgrenska International Care (SIC) som är ett centrum för internationella samarbeten som ska bidra till utveckling av vård lokalt och globalt. SIC säljer specialistvård och specialistutbildningar samt förmedlar bistånd och öppnar vägar till internationella utbyten.

– Både Sverige och Island är små länder. För att upprätthålla och utveckla den högspecialiserade sjukvården och de nya vårdbehov vi möter, krävs samarbete över gränserna. När vi tar emot internationella patienter så kommer vi upp i den kritiska massa som bidrar till att vi fortsatt kan bibehålla och utveckla vården till gagn för regionens patienter, säger Hanna Axelsson, chef för Sahlgrenska International Care.

Särskilt samarbete kring transplantation och donation

Det är nu tretton år sedan som ett samarbetsavtal undertecknades med Island om transplantationssjukvård och organdonationer.

– Det gör att fler patienter i Sverige kan transplanteras samtidigt som det ger isländska patienter tillgång till transplantationsvård av högsta kvalitet. Fram till 2023 hade 289 organ donerats från Island, och 180 isländska patienter har transplanterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Hanna Axelsson.

Med åren har samarbetet utvecklats och Landspitali har remitterat patienter till Göteborg inom fler medicinska områden. Under förra året behandlades totalt 31 patienter från Island. I början av mars 2023 var Landspitalis sjukhusledning samt medarbetare från deras transplantationsteam på besök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Barnsjukhuset imponerade

Den första dagen under det två dagar långa besöket visades sjukhusledningen från Island den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus och berömmet haglade.

– Fantastic! Impressive! Incredible!

Vidar Edvardsson, biträdande chef för barnsjukvården på Landspitali, höll mobiltelefonen framför sig under hela rundvandringen och fotograferade varje vrå.

Rundvandringen gick till Kirurgi barn, operationssalar och BIVA samt lekterapin och lekterapins trädgård.

– Så öppet och ljust, färgrikt och samtidigt lugnt. Väl genomtänkt, säger Sigrun Asgeirsdottir, chef för anestesi på Islands universitetssjukhus, som också understryker varför det är så viktigt att se miljöerna på Drottning Silvias barnsjukhus.

– För oss som hänvisar patienter är det bra att ha sett sjukhuset med egna ögon. Föräldrarna är oroliga, det är en svår tid för dem, och då är det bra att ha sett de här miljöerna, för att kunna berätta för föräldrarna vad de kommer att möta när de kommer hit från Island.

”Så toppmodernt”

Runolfur Palsson, VD på Islands universitetssjukhus, Landspitali, var mycket imponerad över det nybyggda barnsjukhuset.

– Det är helt fantastiskt, verkligen toppmodernt. Miljöerna, atmosfären, och att det är så rymligt. Även möjligheten för familjerna att vara nära, sade han och kunde också utveckla varför samarbetet mellan Island och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är så viktigt.

– Island har en liten befolkning och därför har vi inte möjlighet att erbjuda de mest högspecialiserade behandlingarna. För att kunna ge våra patienter vissa nya och komplexa behandlingar, så behöver vi ta hjälp från andra länder. Vi letar efter fler samarbetsmöjligheter.

Under dag två besökte delegationen Sahlgrenska sjukhuset och representanter för verksamheterna thoraxkirurigi, plastikkirurgi, neurokirurgi/epilepsikirurgi, handkirurgin samt Transplantationscentrum.  De fick också en inblick i arbetet med certifieringen av Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

Inga väntetider för kranofaciala missbildningar

Peter Apelgren, verksamhetschef för plastikkirurgin, berättade bland annat om kraniofaciala enhetens arbete, som är ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag inom nationell högspecialiserad vård.

– Avseende kraniofaciala missbildningar har vi inga väntetider för dessa högprioriterade patienter, eftersom varje patient har ett individuellt tidsfönster för optimalt resultat av den kirurgiska behandlingen. De yngsta patienterna är 3 till 4 månader gamla.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår i ett så kallat ERN (europeiska referensnätverk) för kraniofaciala diagnoser. ERN arbetar för att hantera komplicerade eller sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad behandling. Barn från Island har redan många år tillbaka behandlats av det kraniofaciala teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samarbetar kring utbildning

Carina Reinholdt, verksamhetschef inom handkirurgin, visade exempel på det utbyte inom tetrahandkirurgi med isländska kirurger som redan pågår inom verksamheten. Personal från Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utbildat kollegor på Island, men isländska patienter har även remitterats till Göteborg. Allt handlar om att återskapa funktioner i arm och/eller hand hos patienter med ryggmärgsskador och därmed möjliggöra en högre livskvalitet. Hon passade också på att berättade om den unika handtransplantationen som har genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medverkade gjorde också Edvard Abel, centrumföreståndare för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre, som kort redogjorde för ackrediteringsprocessen och bildandet av Comprehensive Cancer Centre.

– Ackrediteringsprocessen har varit ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin och regionalt cancercentrum. Vi hoppas att Island kommer att ingå i ett framtida arbete inom Comprehensive Cancer Centre.

Det blev också en grundlig rundtur inne på Transplantationscentrum under ledning av Niclas Kvarnström, där delegationen fick träffa en patient från Island som nyligen genomgått en njurtransplantation.  I anslutning till mötet träffades koordinatorerna i sjukhusens transplantationsteam för att utveckla och förenkla de administrativa processerna i samarbetet till gagn för patienterna och alla berörda parter.

”Fascinerande centrumbildningar”

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör och professor, satt ner med delegationen efter verksamhetsbesöken och summerade tillsammans.

– På Sahlgrenska Universitetssjukhuset får man hela paketet, bredden och djupet, då vi arbetar nära både akademi och näringsliv, som ju finns verksamma precis i närheten. Och vår geografiska position gör att vi dessutom är tillgängliga för våra nordiska grannländer. Samarbete är otroligt viktigt, menade Ann-Marie Wennberg.  

Islands hälso-och sjukvård står inför stora utmaningar. En omorganisation av Islands universitetssjukhus, Landspitali, pågår och en översyn av vilka kliniska tjänster som ska utföras på sjukhuset respektive vilken specialistvård som kommer finnas tillgänglig för patienter hos vårdgivare utomlands genomförs. Runolfur Palsson, VD på Islands universitetssjukhus, noterade många möjligheter under besöket.

– Jag är mycket imponerad över programmet under dessa två dagar. Vi har fått träffa flera företrädare för kliniska verksamheter som presenterat den avancerade vården som utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det har varit fascinerande att se hur läkare och annan vårdpersonal från olika specialistavdelningar arbetar tillsammans i centrumbildningar, till exempel inom områden som neurologi, cancervård och organtransplantation. Nu ska vi hem och analysera vårt vårdbehov för de kommande åren och hur vi behöver utveckla samarbetet med våra partners utomlands.

– Vi var på Island i augusti för en årlig uppföljning, nu träffades vi i Göteborg. Nästa steg blir digitala möten i vår, avslutar Hanna Axelsson.

Text: Viktoria Fimmerstad och Karin Markhede

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 14 mars 2023 09:14
Uppdaterad: 14 mars 2023 12:10
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.