29 juni, 2021

Tomma operationssalar på barnsjukhuset blir enhet för att korta köer

Ett projekt med kökortning för patienter som stått i kö för operation under pandemin, är nu igång. En utvärdering av projektet kommer att genomföras och därefter återupptas operationsarbetet efter semesterperioden för att fortlöpa fram till årsskiftet. Under hösten kommer opererande specialiteter få arbeta i barnoperations tidigare lokaler på Drottning Silvias barnsjukhus.

Under pandemin har sjukvården fått göra tuffa avväganden och låta högprioriterad och akut vård gå före den vård som kan vänta något. Utmaningen är nationell och även Socialstyrelsen tittar just nu på hur det uppdämda vårdbehovet ska hanteras på kort och lång sikt. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det ett faktum att nästan 12 000 patienter står i kö till operation. Sjukhusets ledningsgrupp har under våren fattat beslut om kraftfulla åtgärder för att minska operationsköerna. En åtgärd är att använda lokaler på Östra sjukhuset, som stått tomma sedan Barnoperation 1 flyttade till den nya tillbyggnaden av barnsjukhuset i våras, i form av ett projekt för kökortning av enklare kirurgiska operationsingrepp. 

Kristian Prytz, vårdenhetschef.

Under två dagar i juni opererades elva patienter. Personalen på plats kom från olika specialiteter inom hela sjukhuset och vårdenhetschef Kristian Prytz beskriver ett väl fungerande samarbete där en teamkänsla byggdes upp ganska omgående vilket skapade en positiv känsla för personalen. 

– Jag arbetade själv i verksamheten under dessa dagar och träffade patienter och anhöriga. Att se glädjen hos dessa patienter som i vissa fall hade väntat flera år på operation var fantastiskt, man insåg hur tacksamma de var. Jag tror att alla insåg att vi alla måste hjälpas åt för att få bort dessa köer. 

En sjukhusgemensam satsning

Planen är att sjukhusets specialiteter ska kunna boka salstid på Operation 3 Östra för att kunna minska sina köer. Upplägget liknar de samarbeten sjukhuset sedan tidigare har med bland andra Carlanderska, Art Clinic, Angereds Närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus. Skillnaden är att enheten är en sjukhusgemensam satsning, inte ett enskilt projekt.

– De akuta och högprioriterade operationerna sker på de vanliga operationsenheterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Men nu är vi i ett läge där både sjukhusledningen och regionen ser ett behov av ännu mer operationssalar för att kunna erbjuda de väntande patienterna vård. Det är dagkirurgi som gäller – inga komplicerade ingrepp, säger Anna Elander, verksamhetschef för Plastikkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektägareför den nya operationsenheten.

En utvärdering av projektet kommer nu att genomföras och därefter återupptas operationsarbetet etter semesterperioden för att fortlöpa fram till årsskiftet. 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 29 juni 2021 13:09
Uppdaterad: 30 juni 2021 08:20
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.