Tillgänglighetsredogörelse

Sahlgrenska Universitetssjukhuset står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur sahlgrenskaliv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från sahlgrenskaliv.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan också skicka e-post till redaktionen.su@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgänglig 

Brister gällande texter, bilder och filmer.

  • Det finns bilder som saknar alternativtext.
  • Det finns bilder med text på.
  • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.

Hur vi har testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på sahlgrenskaliv.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Senaste bedömningen gjordes den 6 april 20201.

Webbplatsen publicerades den 10 juni 2020

Redogörelsen uppdaterades den 6 april 2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.