25 maj, 2023

Thailändsk blick på svensk sjukvård

Mer tid med varje patient och teamarbete utan hierarki. För den första inresande ST-läkaren inom det nya sjukhusövergripande avtalet för ST-utbyten med Thailand är i princip allt annorlunda i mötet med den svenska sjukvården. Förutom diagnoser, som ju är universella.

När 30-åriga Dr Toon tittade igenom listan över partnersjukhus för utbyten på sitt hemsjukhus Ramathibodi i Bangkok, Thailand blev Sahlgrenska Universitetssjukhuset hans förstahandsval. Mycket på grund av att kunskapen om hälso- och sjukvårdssystemet i Norden är begränsat i Thailand.

Han sökte, fick platsen och några månader senare var han på väg till Göteborg. Trots att han aldrig varit i Sverige tidigare målades en tydlig bild upp i huvudet innan avfärd. Ett vackert land, liten befolkning, intressant arkitektur och infrastruktur samt bra klimat och väder. Men hur blev mötet i verkligheten?

Dr Toon på Östra sjukhuset.

– Det som slog mig mest var det teambaserade arbetssättet. Specialistläkare och ST-läkare var kollegor i samma team. Det var till och med så att en läkare som är din överordnade kan fråga dig om du vill ha kaffe när hen ska hämta till sig själv. Det skulle aldrig hända i Thailand, säger Dr Toon.

Hjärtrytmrubbningar behandlas på olika sätt

I princip allt kändes annorlunda. Systemet, arbetssättet och behandlingar. Diagnoserna och tillstånden däremot, är universella. Behandlingsprotokollen kan dock skilja sig åt.

– Ett exempel jag noterade är patienter med hjärtrytmrubbningar. I Thailand behandlar man med främst med läkemedel. Men här har jag sett att man ofta använder defibrillator eller elkonvertering. Jag har fått förklarat för mig vad som gör att läkare väljer det ena eller det andra. Det är något jag verkligen tar med mig.

Hälso- och sjukvårdssystem skiljer sig åt överallt i världen. Det finns ingen one size fits all, utan ett system måste anpassas till lokala förutsättningar. Thailand är ett mycket mer tätbefolkat land än Sverige, vilket gör att läkare i respektive land exponeras för olika miljöer.

– Svenska läkare spenderar längre tid med varje patient. Minst tio minuter per patient, enligt vad jag har sett.  I Thailand har vi väldigt många patienter så en läkare spenderar ofta max fem minuter per patient. Jag tycker det är bättre att ha längre tid med patienten. Patienter mår bättre när de känner att de får uppmärksamhet från sin läkare.

Erika Nettelbladt, Utbildningsansvarig på Sahlgrenska International Care. Dr Toon, ST-läkare på utbyte från Thailand. Charlotte Sjöberg Larsson, Internationell studierektor på SU.

Vill implementera prehospital vård

– Men personligen tycker jag inte man kan säga att det ena sjukhuset är bättre än det andra, fortsätter Toon. Det är bara helt olika miljöer som ibland kräver olika arbetssätt och till och med olika behandlingar.

Några veckor är en begränsad period och även om Toon hade önskat att han var här lite längre, så vet han redan nu vad han vill försöka implementera i sjukvården hemma.

– Prehospital vård! Det behöver vi bli bättre på. Jag fick möjlighet att följa med en akutläkarbil en dag. Det är en win-win för både patienter och sjukhus, när patienter som kan det, stannar hemma och vårdas där.

Nu blickar Toon mot Mount Sinai i Toronto och Tufts Medical Center i Boston där han ska spendera några veckor på verksamheten för mikrobiologi respektive infektionssjukdomar. Hur skiljer sig dessa tre länders hälso- och sjukvårdssystem åt? Han har lovat att höra av sig till Charlotte Sjöberg Larsson, internationell studierektor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Erika Nettelbladt, utbildningsansvarig på Sahlgrenska International Care, efteråt och berätta om sina erfarenheter.

Mer om ST-utbytet

Det är första gången som Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tecknat ett sjukhusövergripande avtal för bilaterala utbyten för ST-läkare. Valet föll på Mahidol University i Bangkok, Thailand som Göteborgs universitet haft ett pågående samarbete med sedan 2017.

Erik Andersson, ST-läkare i akutsjukvård Östra sjukhuset, gjorde fyra veckors auskultationsperiod i Bangkok i januari. I slutet av april kom Chutchaiwat Savetamornkul, Dr Toon, ST-läkare i internmedicin, till Göteborg för att auskultera under två veckor med huvudsaklig placering inom akutsjukvård/internmedicin/prehospital vård på Östra Sjukhuset.

Om du är intresserad av att resa ut eller ta emot inresande, hör av dig till Charlotte Sjöberg Larsson, internationell studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text och bild: Paulina Sarbinowska

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 25 maj 2023 10:11
Uppdaterad: 29 maj 2023 15:37
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.