6 april, 2023

Synnedsatta patienter hjälpte Ögonsjukvården att bli mer tillgänglig

När Synskadades riksförbund inte var nöjda med tillgängligheten på Ögonsjukvården fick Muqaddas Manto i uppdrag att se över bristerna. Genom samarbete med SRF och med utvecklingsmedel från Kunskapscentrum för jämlik vård så har tillgängligheten blivit bättre.

Kösystemet har fått punktskrift och talsyntes och ledstråken försetts med siffror. Två åtgärder som ökat tillgängligheten på ögonkliniken. Foto: Jonna Andersson

– Är det någonstans det borde vara självklart med god tillgänglighet för personer med synnedsättning är det väl Sveriges största ögonmottagning, säger Muqaddas Manto, verksamhetsutvecklare inom Sahlgrenska universitetssjukhusets ögonsjukvård.

Muqaddas Manto.

Sommaren 2021 kontaktades verksamhetschefen på ögonsjukvården av Synskadades riksförbund med synpunkter på bemötandet och tillgänglighet på mottagningen.

– Det handlande bland annat om att vårdpersonalen på mottagningen saknade förståelse för patienten och dennes behov. Till exempel hänvisade man till att följa det röda strecket trots att patienten saknade förmåga att se färger, förklarar Muqaddas Manto.

Verksamhetschefen agerade direkt och kopplade in Muqaddas Manto som i sin tur tog kontakt med ombudsmannen på Synskadades riksförbund för att få mer information och diskutera förbättringar.

– Vi kände att vi behövde göra något åt detta och att vi ville involvera patienterna. Riksförbundets delaktighet blev otroligt värdefull för arbetet, säger Muqaddas Manto.

Tog hjälp av patienterna

Med hjälp av riksförbundet fick Muqaddas Manto kontakt med fyra patienter som bjöds in till mottagningen för att peka ut bristerna i lokalerna.

– En och en fick de orientera sig i våra lokaler och peka ut vilka brister de såg i tillgängligheten. Jag följde efter med block och penna för att fånga upp alla synpunkter. Efteråt fick de även svara på en enkät, berättar Muqaddas Manto. Patienterna fick också komma med förslag på vilka förbättringar de tyckte var lämpliga.

Muqaddas Manto samlade ihop alla synpunkter och tillsammans med riksförbundets ombudsman gjorde hon sedan en prioritering av vilka förbättringar som skulle få bäst effekt.

Utlysning av utvecklingsmedel

I samma veva damp det ned ett mejl – en utlysning av utvecklingsmedel för mer jämlik hälso- och sjukvård.

– Utvecklingsmedlen från Kunskapscentrum för jämlik vård underlättade verkligen insatsen då vi slapp äska pengar från annat håll och snabbt kunde komma vidare med de förbättringar som identifierats.

Patienternas synpunkter på tillgängligheten ledde till nya ledstråk, skyltar och belysning.

– Ledstråken har kompletterats med siffror så att man ska kunna följa dem även om man inte ser färgerna. Siffrorna hjälper även till med riktning. Texten på skyltarna har gjorts större och man har även bytt placering på skyltarna så de hamnat i blickpunkten i stället för i taket som tidigare.

Receptionen har dessutom utrustats med ett nytt system för kölappar. Den nya apparaten har en knapp med punktskrift och om patienten väljer det alternativet läses kösiffran upp.

Insiktsutbildning för all personal

Största insatsen i förbättringsarbetet har varit utbildning av all personal inom ögonsjukvården. En insiktsutbildning specifikt anpassad efter verksamheten ledd av representanter från Synskadades riksförbund.

– Med ögonbindel och speciella glasögon fick personalen känna på hur det är att ha olika grader av synnedsättning. Utbildningen innehöll utöver det många praktiska tips, till exempel vad man ska tänka på i kommunikationen med patienten – att inte peka och att förklara vad som händer i rummet om patienten inte kan se.

Under 2022 har samtliga 280 medarbetare som har patientkontakt fått erbjudande om att gå utbildningen, över två tredjedelar har gått den och övriga kommer att få nya chanser längre fram.

– Vi har fått positiv feedback från medarbetare som gått den. De säger att de haft stor nytta av verktygen de fått med sig i bemötandet av patienten och därför kommer vi att fortsätta med utbildningen, säger Muqaddas Manto.

En gång per termin kommer de som missat tidigare tillfällen samt nya medarbetare att ha möjlighet att gå utbildningen.

– Det är inte helt lätt att utvärdera insatserna men vi har inte fått in fler synpunkter efter åtgärderna. De fyra patienterna som varit med i förbättringsarbetet fick komma tillbaka och gå samma runda genom lokalerna igen och samtliga tyckte att tillgängligheten blivit mycket bättre, säger Muqaddas Manto.

– Jag är så tacksam för patienternas insats. Det har varit otroligt givande att ha med dem i alla steg av förbättringsarbetet och det är något som jag tar med mig framåt. Vi kommer att fortsätta arbetet och titta på tillgängligheten i fler lokaler framöver.

Text: Jonna Andersson
vgrfokus@vgregion.se

Fakta: Utvecklingsmedel för jämlik hälso- och sjukvård och tandvård

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyste under 2023 utvecklingsmedel för tredje året i rad, totalt 2 000 000 kronor, med syfte att bidra till att utveckla arbetssätt, metoder och material som syftar till att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen.

105 ansökningar kom in. Se vilka verksamheter som tilldelas utvecklingsmedel för jämlik hälso- och sjukvård och tandvård 2023 på Kunskapscentrum för jämlik vårds webbsida. Utlysning utvecklingsmedel – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Läs mer hos Jämlik vård.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 06 april 2023 11:54
Uppdaterad: 06 april 2023 11:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.