2 september, 2020

Symboliskt tack när Sahlgrenska Universitetssjukhuset tog emot flagga

Fredag 28 augusti överlämnade stiftelsen Sveriges nationaldag en flagga till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Flaggan är tänkt som ett symboliskt tack för vårdens insatser under pandemin.

Det är stiftelsen Sveriges Nationaldag och Länsstyrelsen i Västra Götaland som på detta sätt vill uppmärksamma Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga sjukhus i regionen.

Flaggan överlämnades till sjukhusets styrelse vid en enkel ceremoni i samband med styrelsemötet den 28 augusti. Landshövding Anders Danielsson och regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström framförde sitt tack till sjukhusets alla medarbetare.

– Många anställda har arbetat under ansträngande omständigheter, de har fått flytta sin semester och gjort andra stora uppoffringar, sa Anders Danielsson och tillade:

– En flagga kan tyckas vara ett futtigt tack för era oerhörda insatser. Men det symboliska värdet är så mycket större. Styrelsen utgörs av våra folkvalda företrädare i riksdagen – alla tre vice talmän och talmannen som ordförande. Dessutom av företrädare för kommuner, folkrörelser, organisationer och myndigheter. Det är alltså hela svenska folkets röst som uttrycks i detta uppriktiga och hjärtliga tack till dig som arbetar inom sjukvården.

Vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Cecilia Dalman Eek (S), tog emot flaggan som representant för styrelsen och hela sjukhuset.

– Efter arbetet med pandemin så är jag övertygad om att alla i Sverige är överens om en sak: att sjukvården har en grundläggande och helt avgörande betydelse för hela samhället, sa Dalman Eek i sitt tacktal och avslutade:

– Precis som personalen på sjukhuset jobbar hårt, så ska den här flaggan få jobba. Den kommer att användas väl och hissas vid alla tillfällen som sjukhuset flaggar.

Det var på nationaldagen som Andreas Norlén, riksdagens talman och ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag, offentliggjorde att det största sjukhuset i var och en av Sveriges regioner ska tilldelas en flagga för sitt hårda arbete under covid-19-pandemin. Därutöver har Västra Götalands landshövding Anders Danielsson beslutat att samtliga sjukhusförvaltningar inom Västra Götalandsregionen ska få en flagga i stiftelsens namn. Med flaggan följer ett diplom till respektive sjukhus. 

Samma dag (28 augusti) överlämnade Danielsson och Tännström en flagga till Södra Älvsborgs sjukhus. Övriga sjukhus i regionen får sina flaggor vid liknande ceremonier under de närmaste veckorna.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 02 september 2020 09:00
Uppdaterad: 03 september 2020 07:37
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.