15 april, 2024

SU-läkare leder nordiskt samarbete kring komplexa njurtransplantationer

Fler njurtransplantationer och bättre överlevnad – det är målet för ett unikt nordiskt samarbete som Sahlgrenska Universitetssjukhuset har initierat. Målgruppen är personer med svåra hematologiska sjukdomar och njurpåverkan, som nästan ingen i Sverige har vågat transplantera tidigare.

"Den största vinsten för patienterna hoppas vi blir fler transplantationer, bättre njuröverlevnad och bättre patientöverlevnad", säger överläkaren Sonja Gracin. Bild: Robina Weermeijer, Unsplash.

Sonja Gracin – du är överläkare på Transplantationscentrum och har varit med och initierat det här samarbetet. Vad är det för patientgrupp ni vill hjälpa?

– Det är personer med två sjukdomar som kan ge så svår njurpåverkan att det är nödvändigt med dialys eller njurtranspantation. Den ena är cancersjukdomen multipelt myelom, och den andra är den hematologiska sjukdomen MGRS. Så här svåra sjukdomar kan ses som en kontraindikation för njurtransplantation, så en del får ingen ny njure trots att de kanske skulle behöva det. Vi vet inte exakt hur många patienter som har svår njurpåverkan på grund av MGRS. De med multipelt myelom kan vi däremot följa i register, och det rör sig om fler än hundra fall varje år. Ändå har vi de senaste 20 åren bara transplanterat åtta på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och ännu färre på Sveriges övriga transplantationscentra.

Sonja Gracin.

Vad är det ni vill göra för patientgruppen?

– Det finns för närvarande inga nationella riktlinjer eller behandlingsprotokoll för patienter med MGRS och njurpåverkan, och det finns inga register vi kan följa dem i. Patienter med multipelt myelom och njursvikt kan vi följa i register, men det finns inga behandlingsriktlinjer för dem efter njurtransplantation. Andra sjukhus i landet remitterar till oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men vi vet inte heller riktigt vad som är bäst för gruppen. Det vi vill göra är att ta fram ett protokoll för diagnostik och behandling som förhoppningsvis ska börja användas på alla transplantationscentra i Norden redan till hösten.

Hur ser samarbetet med de andra nordiska länderna ut?

– Från början var vi tre läkare här på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som började diskutera frågan. Sedan kom vi på att vi behövde engagera Sveriges övriga tre transplantationscentra – Skåne, Stockholm och Uppsala. Ganska snart insåg vi att det vore allra bäst att inkludera alla i Norden. I december förra året hade vi vårt första digitala möte med representanter för sjukhus i Sverige, Finland, Norge och Danmark, och nu hjälps vi åt att ta fram ett första behandlingsprotokoll som ska vara klart i april. Samarbetet visade sig vara en underbar idé, det har kommit upp så många nya tankar.

Varifrån tar ni inspiration, om det inte finns något skrivet sedan tidigare?

– Det finns några case reports i olika tidskrifter, men vi har framför allt tagit inspiration av världens främsta expert inom detta, professor Nelson Leung på Mayo Clinic i Rochester, USA, som har stor erfarenhet av att transplantera dessa patienter. Han höll en föreläsning för oss som arbetar med detta, och han har bjudit in mig att föreläsa på International Kidney and Myeloma Group Meeting i maj om hur det har gått för oss.

Vad är målet med alltihop?

– Vi vill bota patienternas cancer, transplantera dem och fortsätta följa upp dem efteråt för att cancern inte ska komma tillbaka. Den största vinsten för patienterna hoppas vi blir fler transplantationer, bättre njuröverlevnad och bättre patientöverlevnad. För både oss och patienterna är detta ett spännande, nytt kapitel inom transplantationsmedicin.

Mer om projektet

De tre engagerade läkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sonja Gracin (Transplantation), Cecilie Hveding Blimark (Hematologi) och Marie Felldin (Transplantation).

De övriga engagerade sjukhusen i Norden finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 15 april 2024 15:05
Uppdaterad: 24 april 2024 11:09
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.