7 juli, 2021

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter satsningen på AI – söker talangfulla AI-utvecklare

AI är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa sjukvården att ta stora kliv inom bilddiagnostik och administrativa processer. I ett samarbete med bland annat AstraZeneca och AI Sweden, rekryterar Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu unga talanger till utbildningsprogrammet Eye for AI.

AI som beslutsstöd i bildgivande diagnostik är en av de lågt hängande frukterna för AI i sjukvården. Nu söker Sahlgrenska Universitetssjukhuset talangfulla personer som vill driva utvecklingen framåt. Bild:. Johanna St Michaels

Vad är Eye for AI? 

Cecilia Hahn Berg.

– Eye for AI är en rekryteringskampanj för unga talangfulla AI-utvecklare där SU samarbetar med AI Sweden, AstraZeneca och Zenseact. Sex personer ska rekryteras i en första pilotomgång. Med start i oktober kommer de att rotera två och två i sexmånadersperioder mellan SU, AstraZeneca och Zenseact, med en fast dag i veckan på AI Sweden under de 18 månader som programmet löper. De får därmed chansen att jobba med tillämpade AI-projekt i olika branscher, säger Cecilia Hahn Berg, strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som jobbar med AI-frågor och representerar SU i Eye for AI.  

Varför ska man jobba med AI inom sjukvården? 

– AI är ett kraftfullt verktyg som kan användas på många olika sätt inom hälso- och sjukvården, till exempel som beslutsstöd inom bildgivande diagnostik och vid analys av stora datamängder såsom genomikdata. Men AI kan också användas för att utveckla administrativa processer, till exempel bemanningsplanering. Målet är såklart att i slutändan förbättra vården för våra patienter, säger Cecilia Hahn Berg.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset jobbar med AI redan idag, berätta om några konkreta exempel? 

Magnus Kjellberg.

– Universitetssjukhuset har flera pågående projekt inom AI, där många är samverkansprojekt med bland annat Chalmers tekniska högskola. Exempel finns inom många och skiftande verksamheter på SU. Till exempel pågår ett projekt där man använder kontinuerligt registrerade fysiologiska parametrar, bland annat EKG och EEG, för att med hjälp av AI kunna varna om en patient börjat utveckla tecken på syrebrist i hjärnan och därmed undvika stroke. Inom bilddiagnostikområdet finns flera pågående projekt idag. Inom dermatologi har man tagit fram en AI-algoritm som är lika bra som hudläkare på att avgöra om en dermatoskopisk bild innehåller invasiva melanom. Ett ytterligare exempel är att SU under pandemin har använt sig av AI för att förutsäga behov av covid-19-vårdplatser där man kunnat sammanställa olika informationskällor, bland annat statistik från kollektivtrafik och telekom, som tillsammans med vårdstatistik kunnat skapa träffsäkra prognoser, säger Magnus Kjellberg, sektionsledare för enheten Digital Forskning och Innovation, och representant för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Eye for AI.  

I programmet söker man talanger från hela världen. Vad är förhoppningen med programmet Eye for AI, för Sahlgrenskas räkning? 

– SU får chansen att rekrytera talangfulla AI-utvecklare som annars kanske inte hade sett oss som en potentiell arbetsgivare. De kommer att få jobba med intressanta AI-projekt kopplade till vårdens utmaningar och vi hoppas att de kan hjälpa oss en bit på vägen. Med Eye for AI får SU också chansen att knyta tätare samarbeten med de andra företagen, säger Cecilia Hahn Berg. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på AI som en viktig komponent i framtidens sjukvård och öppnar ett särskilt kompetenscentrum i höst. Berätta? 

– AI kommer ge stora möjligheter att hantera de utmaningar hälso-och sjukvården står inför, dels genom förbättrad diagnostik och behandling, men även innebära möjligheter till effektiviseringar. Vi bör öka vår förmåga att arbeta med data och AI och som ett steg i detta satsar vi nu på ett kompetenscentrum för AI. Syftet är att ge praktiskt stöd och skapa förutsättningar för de verksamheter som antingen har långt gångna planer, eller som är i färd, med att använda AI, säger Magnus Kjellberg.

Ansök senast 26 juli

Här hittar du mer information om Eye for AI, ansökningsprocess, viktiga datum och partnerorganisationerna. (Eye for AI – A Graduate Program for Future Leaders in AI | AI Sweden)

26 juli är sista ansökningsdag för pilotomgången som startar i oktober i år.

Har du ett projekt i din verksamhet för en AI-utvecklare?

”Vi inventerar nu möjliga projekt där dessa personen kan bidra. Har du en frågeställning eller projekt där du tror att AI kan bidra är du välkommen att höra av dig till oss.”, säger Magnus Kjellberg.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 juli 2021 08:17
Uppdaterad: 09 juli 2021 13:52
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.