22 juni, 2022

Studenter föreslår ”en väg in” för samarbeten med näringsliv

Det finns många goda exempel på samverkan mellan sjukvård och näringsliv. Men också hinder som behöver övervinnas för att de ska bli fler och flyta smidigare. Det visar chalmersstudenterna Tilda Uddenstig och Gustaf Hjärtmyrs examensarbete som precis har presenterats.

Tilda Uddenstig och Gustaf Hjärtmyr vill råda alla som bedriver innovationsarbete att dokumentera hela arbetet för att ta vara på lärdomar. Bild: Patrik Centerwall.

Tilda Uddenstig och Gustaf Hjärtmyr är precis är klara med mastersutbildningen ”Management and economics of innovation” och har gjort sitt examensarbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De har studerat forsknings- och innovationssamverkan mellan vård och näringsliv och den 13 juni fick de tillfälle att presentera arbetet.

– Som underlag har vi, utöver litteraturen, gått igenom flera inkomna näringslivsförfrågningar och genomfört 34 intervjuer, varav 26 med anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Gustaf Hjärtmyr. Det har varit representanter inom flera olika verksamheter och nivåer inom organisationen.

Lagar och regler försvårar

Examensarbetet visar att det finns många goda samverkansinitiativ, men de kan också se att många samarbeten är underutnyttjade och att det finns en hel del hinder på olika nivåer för att samverkan ska fungera smidigare.

– Många uppfattar regelverken kring samverkan som hinder, säger Tilda Uddenstig. Främst för att det finns ett kunskapsgap om vad lagarna och reglerna verkligen säger.

De personer som intervjuats för examensarbetet nämner bland annat att reglerna för upphandling kan vara så specifika att det kan vara svårt att påbörja eller fortsätta ett innovativt samarbete. Det kan också vara problematiskt när det kommer nya lagar och hur de ska tolkas.

En annan barriär är otydlighet i hur näringslivet kan ta kontakt. Det kan både handla om ingången till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och att förfrågan kanske inte kommer till rätt person från början.

– Många vet dessutom inte vart de ska vända sig om de får en förfrågan, säger Tilda Uddenstig.

”En väg in” – möjlig lösning

Mycket riktigt så är det också lättare för företag som redan har kontakter att komma rätt och att mycket av den samverkan som finns är kliniska studier samt utvecklingsprojekt inom redan existerande upphandling.

– En lösning skulle kunna vara ”en väg in” för förfrågningar om samverkan, åtminstone för de aktörer som inte har etablerade kontakter, säger Gustaf Hjärtmyr. Då skulle en funktion kunna sortera ut de seriösa förfrågningarna och se till att de kom vidare till rätt instans i organisationen.

– Utöver det skulle det också behövas forum för att mötas, säger Tilda Uddenstig. Det gäller främst för mindre företag som inte tidigare har varit i kontakt med sjukhuset.

Ett riktigt stort, och kanske inte så förvånande, hinder är tidsbristen. För det finns ju en svårighet i att balansera tiden mellan att producera vård och utveckla vården.

– Samtidigt vet vi ju att den största drivkraften för personalen att jobba med innovation är att förbättra för patienterna, säger Gustaf Hjärtmyr.

Dokumentera hela vägen

I sitt examensarbete rekommenderar studenterna att Sahlgrenska Universitetssjukhuset skapar en samlad strategi för näringslivssamverkan som kan förankras genom hela organisationen.

– Men också att jobba med de stödjande funktionerna, bland annat genom att stärka de länkar som redan finns mellan stödfunktioner och resten av sjukhuset, säger Tilda Uddenstig. 

Tilda Uddenstig och Gustaf Hjärtmyr menar att det finns många möjligheter för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att förbättra möjligheterna till samverkan mellan näringsliv och sjukvård. Den sista framgångsfaktorn som de rekommenderar är att se till att göra en ordentlig dokumentation för varje projekt.

– Det handlar ju om att ta vara på lärdomar, men också att sprida lyckades exempel, avslutar de båda studenterna som nu är redo för examen.

Här finns hela examensarbetet att läsa.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 22 juni 2022 08:58
Uppdaterad: 23 juni 2022 10:52
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.