14 januari, 2022

Stor konferens om life science: ”Stärker både regionalt och nationellt”

Life science-sektorn bidrar med läkemedel, behandlingar och tekniska lösningar till en hälso- och sjukvård i världsklass. 17 januari anordnas en stor nationell konferens om life science, med avstamp i den västsvenska sjukvården.

Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West håller i värdskapet. Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är en av talarna.

Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör. Fotograf: Ines Sebalj

– Jag är mycket engagerad i de här frågorna och det har ju delvis med min bakgrund att göra, med ett ben i sjukvården och ett i den kliniska forskningen. Det har stärkt mig mycket. I dag har Sahlgrenska Universitetssjukhuset flera starka och aktiva samarbeten över organisationsgränserna, säger hon. 

Inom life science-sektorn brukar man prata om begreppet trippelhelix: En samarbetsform där offentliga aktörer, akademi och näringsliv samarbetar för att driva utveckling och innovation. För Sahlgrenska Universitetssjukhusets del handlar det om en väletablerad samverkan med Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Och, inte minst, aktörer från näringslivet där Göteborg har en rik flora av läkemedels- och medicintekniska företag.

– En konferens som den här stärker samarbeten både regionalt och nationellt. Där kan vi vara med och bidra för att vårt land ska ligga i framkant men även vara en viktig internationell aktör, säger Ann-Marie Wennberg. 

Life science är inget nytt. Ett tidigt västsvenskt exempel på fruktbart samarbete mellan näringsliv, sjukvård och akademi är magsårsmedicinen Losec. Redan på 1950-talet etablerade Mölndalsföretaget Hässle kontakter med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, en forskningssamverkan som 1988 resulterade i lanseringen av det magsyrahämmande läkemedlet.

Anders Hyltander, strateg med ansvar för life science-frågor. Fotograf: Catharina Fyrberg

”Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger i framkant”

Sedan några år tillbaka finns en nationell strategi för life science, och det är idag en väletablerad samarbetsform för utvecklingen av framtidens sjukvård. 

Anders Hyltander är överläkare och strateg med ansvar för life science-frågor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han ger några aktuella exempel på samarbeten där sjukhuset är en av aktörerna. 

– Mikrobiota, alltså mikroflora i tarmen, är ett bra exempel där Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger i framkant tillsammans med Sahlgrenska akademin och Chalmers, säger han. 

Ska skapa bättre vård för patienterna

Ett annat konkret exempel är Center for Bionics and Pain Research, CBPR, som grundades 2020. Ett tvärvetenskapligt centrum där Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet ingår. Samarbetet har bland annat lett till utveckling av banbrytande teknik när man utvecklat tankestyrda proteser för såväl armar som ben kopplade till patientens skelett, nerver och muskler. 

– Syftet med de här samarbetena är ju att hela tiden skapa bättre vård för patienterna. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har därför som tydligt mål och ambition att vara en viktig aktör i utvecklingen av life science både regionalt och nationellt, säger Anders Hyltander.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 14 januari 2022 11:59
Uppdaterad: 14 januari 2022 11:59
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.