28 september, 2020

Snabbare hjälp till abstinensbehandling med drop-in

Patienter som är motiverade att få hjälp med sin beroendeproblematik behöver få behandling så fort som möjligt. Östra sjukhusets beroendeklinik har hittat ett sätt att erbjuda behandlingsstart inom bara en vecka – utan remiss.

Maria Millback och Helena Bergsten, vårdenhetschef och kurator som jobbar med Beroendeklinikens digitala drop-in.

Normalt behövs en remiss från läkare eller en egenremiss för att söka planerad vård på sjukhuset. På Beroendekliniken såg man en stor utmaning med sjukhusets traditionella remissförfarande.

– Vi tappade ganska många patienter. Personer som var motiverade och ville ha hjälp med sin beroendeproblematik men efter några veckor, när remissen var godkänd, kunde vi inte längre komma i kontakt med personerna, berättar Maria Millback, vårdenhetschef för beroendemottagningen på Sahlgrenska Universitetshuset.  

Hon utvecklar:

– Motivationsfönstret för våra patienter är ofta för snävt för det traditionella remissförfarandet och vi behövde erbjuda en snabbare väg in. 

Hösten 2019 startade beroendeavdelning 368 och dagvårdsavdelning 309 därför en fysisk drop in-mottagning för personer i behov av abstinensbehandling.

Till drop-in-mottagningen på Östra sjukhuset kan personer, utan varken remiss eller bokning, träffa en behandlare för ett bedömningssamtal. Detta nya sätt att söka vård snabbar på handläggningen och ökar på så sätt tillgängligheten till abstinensbehandling. Mellan november och mars hade drop-in-mottagningen i snitt fem besök per vecka.

– För personer som sökt via drop-in har vi kunnat påbörja behandling inom en vecka. Det är ett otroligt kliv framåt jämfört med det traditionella remissförfarandet, säger Maria Millback.  

Pandemin tvingade fram en digital lösning

Våren 2020 tvingades Sahlgrenska Universitetssjukhuset dessvärre ställa in en hel del planerad vård och många mottagningar fick sättas på paus. En av dem var just beroendeklinikens drop-in-mottagning.

När personer inte längre kunde komma spontant till sjukhuset påbörjades arbetet med att utveckla en digital drop-in.

– Vi hade inte kommit så långt i digitaliseringen att vi funderade på att gå över i en ren digital variant utan det har varit en lösning som pandemin tvingat fram.

I augusti 2020 startade mottagningens digitala version. Via appen Mitt vårdmöte finns bokningsbara tider, där personer kan boka ett bedömningssamtal via video hos en behandlare, redan samma dag. Den digitala drop in-mottagningen har inneburit ett ytterligare uppsving för tillgängligheten.

– Vi når betydligt fler personer nu och kan erbjuda fler bedömningssamtal per vecka än vad vi hann med på den fysiska drop in-mottagningen, säger Maria Millback.

Att gå från fysiskt till digitalt innebär också utmaningar. En digital mottagning är mindre tillgänglig för personer som inte har tillgång till eget boende, mobiltelefon, surfplatta eller dator, som inte har ett Bank-ID eller som inte kognitivt klarar av att logga in i systemet och skapa en kontakt.

– Vi har löst det på så sätt att personer, som av någon anledning inte kan boka en tid via Mitt vårdmöte, kan kontakta någon av oss behandlare så tar vi bedömningssamtalet på telefon eller vid behov fysiskt. Många tar också hjälp av socialsekreterare, behandlingsassistents eller öppenvårdskontakt för att boka ett videomöte, berättar Helena Bergsten, kurator på avdelning 368.

Så snart sjukhusets besöksförbud kan hävas planerar Beroendekliniken att komma igång med de fysiska drop-in-besöken igen.

– Då tänker vi att den digitala mottagningen ska komplettera den fysiska. För de som inte kan komma till sjukhuset eller som vi inte hinner träffa fysiskt. Så det kommer att finnas digitala tider även i framtiden, säger Maria Millback.  

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 september 2020 09:00
Uppdaterad: 29 september 2020 11:33
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.