23 maj, 2022

Sjukhusövergripande samarbete ska underlätta sommaren

Årets sommarperiod förväntas bli särskilt ansträngd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, då antalet öppna vårdplatser är färre än förra sommaren. Sjukhusledningen har under våren vidtagit flera åtgärder för att hantera situationen.

Cirka 900 medarbetare har anställts på tidsbegränsade anställningar inför semesterperioden, vilket är ungefär lika många som förra sommaren. Bild: Ines Sebalj.

Ann-Marie Wennberg.

– Sommaren är alltid en period som kräver särskild planering. Delar av det akuta flödet går visserligen ner och det går att skjuta på viss vård, men det behövs ändå många medarbetare på plats för att ge patienterna den vård de behöver. Samtidigt behöver alla medarbetare semester och återhämtning. Vi behöver hjälpas åt över hela sjukhuset och i vår region, säger professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Använder erfarenheter från pandemin

Under våren har sjukhuset arbetat fram en strategi för att på bästa sätt möta sommaren och de utmaningar som sjukhuset står inför. En av åtgärderna är en särskild organisering utifrån erfarenheter från pandemin. Arbetssättet, som innebär ett slags stabsläge med bibehållet linjeansvar, har utvecklats och förfinats under pandemin. Sättet har förbättrat samarbetet över hela sjukhuset och visat sig vara ett framgångsrikt för att använda sjukhusets resurser optimalt. Det ingår också flera olika satsningar för att hantera bemanningen – läs mer i faktarutan längst ned i artikeln.

Situationen skiljer sig åt mellan sjukhusets 55 verksamhetsområden. Vissa har ett stabilt bemanningsläge inför sommaren, andra kommer tillfälligt behöva stänga vårdplatser.

Sjukhusövergripande pekar prognosen dessvärre på färre öppna vårdplatser totalt sett jämfört med föregående sommar.

Svenska sjukhus har under en längre tid haft svårt att rekrytera sjuksköterskor. Det gäller även Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under hösten 2021 valde fler sjuksköterskor än tidigare år att avsluta sin anställning men samtidigt har sjukhuset under första kvartalet 2022 har rekryterat fler sjuksköterskor än samma period föregående år.

– I år förväntas sommaren bli mer ansträngd än tidigare år. Frågan står högt på vår agenda och vi arbetar med en rad åtgärder för att ta oss an situationen, säger HR-direktör Maria Aleniusson.

”Imponeras dagligen”

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg har stor förståelse för svårigheterna och har tillsammans med sjukhusledningen varit aktiv och delaktig i sjukhusets förberedande arbete inför sommaren. Hon är också mycket tacksam för engagemanget hos alla medarbetare som bidrar till att patienterna ska kunna få den vård de behöver i sommar.

– Trots alla förberedelser kommer årets sommar sannolikt att bli tuff för sjukhuset och för alla medarbetare som redan arbetat mycket hårt under flera års pandemi. Jag imponeras dagligen av de krafter och det engagemang som våra medarbetare visar, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Åtgärder för att möta sommaren

En särskild grupp med bred representation från flera verksamheter har på uppdrag av sjukhusledningen arbetat sedan januari i år med förutsättningarna och planeringen av sommaren. Här är några av de åtgärder som har vidtagits.

  • Patientnära verksamheter lägger ut semestrar över tre semesterperioder. Då ökar förutsättningarna att kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semester till de medarbetare som vill och samtidigt ha en tillräcklig bemanning.
  • Cirka 900 medarbetare har anställts på tidsbegränsade anställningar inför semesterperioden, vilket är ungefär lika många som förra sommaren. Den interna bemanningsorganisationen nyttjas i så hög utsträckning som möjligt för att styra resurserna till prioriterad vård.
  • Sjukhuset följer regionens beslut om höjda ersättningar inför sommaren till medarbetare som under perioden 1 juni till 31 augusti 2022 frivilligt flyttar sin lagstadgade semesterrätt till en tidpunkt utanför denna period. Ersättningar är 10 000 kronor per vecka alternativt 1 800 kronor per semesterdag. Medarbetare som frivilligt tar extra arbetspass erhåller ersättning på 200 kronor per timma. Det väntas öka förutsättningarna för att kunna erbjuda alla som vill fyra veckors sammanhängande semester.
  • Facket informeras kontinuerligt via Central samverkansgrupp (CSG) och Centrala PA-gruppen (Personal och Arbetsmiljö).
  • Sjukhusdirektörerna i Västra Götalandsregionen har beslutat om en särskild satsning för sjuksköterskor inom dygnetruntvården. Läs mer om satsningen på dygnetruntvården.
  • För att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt har sjukhuset beslutat att använda en sjukhusövergripande styrmodell med dagliga möten, en fördelningsnyckel för överbeläggningar och balansering över hela sjukhuset med hjälp av interna transporter samt dynamisk ambulansstyrning.
  • Bemanningssituationen inom AnOpIva verksamheten kommer vara ansträngd under sommaren. Därför har ledningen beslutat att skärpa prioriteringen inom alla opererande verksamheter för att möjliggöra att köer betas av inför sommaren.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 23 maj 2022 10:58
Uppdaterad: 08 juni 2022 08:52
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.