1 mars, 2022

Sjukhusets arbete kopplat till situationen i Ukraina

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsätter särskild grupp med anledning av situationen i Ukraina. Gruppens fokus är att skapa en lägesbild, upprätta samverkan och säkerställa beredskapen i organisationen.

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Den svenska regeringen konstaterar att Rysslands agerande inte bara är en attack på Ukraina utan även på den europeiska säkerhetsordningen. Även på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger situationen i Ukraina högt på agendan.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör.

Den 25 februari fick sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg i uppdrag av sjukhusstyrelsen att undersöka om och hur sjukhuset kan bistå i den uppkomna situationen. 

– Vi har medarbetare som har arbetat i krigs- och katastrofdrabbade områden. Tillsammans med Göteborgs universitet har vi stor kompetens inom kris- och katastrofmedicin. Vi har sedan tidigare verksamheten Sahlgrenska International Care som arbetat med bistånd i 20 år, bland annat med att just skicka materiel till behövande länder. Vi ingår också i en region med hög krisberedskap, som samverkar tätt med våra myndigheter, säger sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg.

Redo att göra det som krävs

Under måndagen gav hon en gruppering inom sjukhuset i uppdrag att arbeta särskilt med händelsen i Ukraina och hantera frågan operativt på flera nivåer i organisationen. Gruppen ska följa händelseförloppet och arbeta med de frågor som kan uppstå – som exempelvis möjligheten att behöva skicka materiel eller läkemedel till Ukraina, eller att ta emot krigsskadade patienter.

– Allt detta är frågor som behöver beredas lokalt, regionalt och nationellt. Vi är redo att göra det som krävs av ett svenskt universitetssjukhus med våra resurser i det här läget. Vi står till förfogande och ser det som självklart att vår kompetens ska komma till nytta för mänskligheten, säger Ann-Marie Wennberg.

Initialt är gruppens fokus att skapa en gemensam lägesbild och hitta samverkan med andra, men också att hantera initiativ som väcks runtom i verksamheterna. 1 mars tas frågan också upp på sjukhusledningen. 

Ann-Marie Wennberg betonar att sjukhuset, liksom Västra Götalandsregionen, följer den svenska linjen i utrikespolitiken.

– Det är vår uppgift att hjälpa människor, stå upp för humanitära värden och bidra med kompetens och resurser i krigs- och krissituationer.

Om Sverige drabbas

Under måndagen tillsatte Västra Götalandsregionen en särskild organisation som ska samordna regionens krisberedskap. I det begreppet ingår sådant som brister i sjukvårdens försörjningsbehov, brist på drivmedel, störningar i el- eller IT-system och påverkanskampanjer. 

– VGR:s organisation ska arbeta tätt ihop med myndigheter och förvaltningar, som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Pandemin lärde oss hur viktigt det är med samordning – här står vi inte ensamma, utan bidrar med vår kompetens i ett större sammanhang.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 mars 2022 10:25
Uppdaterad: 24 mars 2022 15:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.