27 mars, 2023

Sjukhuset startar sitt tionde mobila team

Under flera år har Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsat på mobila enheter som utgår från sjukhusen och gör hembesök. Nu får Östra sjukhuset ytterligare ett team. Ett nytt samverkansprojekt med Sjukvårdens Larmcentral ska också se till att fler kan få sjukhusvård i hemmet.

"Vi är som en förlängd arm för mottagningarna på sjukhuset och ambulansverksamheten, men fungerar också som en brygga mellan sjukhus, primärvård och kommunal omsorg", säger Sofia Billgren som är sektionsledare och har arbetat i de mobila teamen sedan 2018. Bilder: Paul Björkman.

För cirka sex år sedan påbörjade Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett skifte till nära vård och satsade på mobila team med specialistläkare och sjuksköterskor som ger avancerad vård till patienter i sin boendemiljö.

– Det senaste åren har det skett en kraftig utveckling av Närsjukvårdsteamen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Sofia Billgren, sektionsledare och specialistsjuksköterska.

Sofia Billgren.

Hon har jobbat i det mobila Närsjukvårdsteamet på Östra sjukhuset sedan hösten 2018, cirka ett år efter att teamet startade i liten skala. Då fanns redan ett mobilt team knutet till Geriatriken på Mölndals sjukhus.

– Teamen har gått från att i huvudsak följa upp patienterna efter besök på sjukhusets akutmottagningar eller inneliggande vård till att också göra akuta bedömningar och insatser, säger Sofia Billgren.

Hon räknar upp olika typer av behandlingar som teamet kan utföra hemma hos en patient:

– Det kan vara allt från bedömning av patientens tillstånd, provtagning och intravenösa läkemedelsbehandling till såromläggning, inläggning av infart för vätska eller näring, byte av kateter eller nasogastrisk sond.

Daniel Taghavi och Peter Wernersson. Bild: Paul Björkman.

Nytt samarbete med Sjukvårdens larmcentral

Snart får Östra sjukhuset nya resurser till ytterligare ett team och med det har Sahlgrenska Universitetssjukhuset totalt tio team. 

Personerna som teamen besöker är ofta sköra äldre eller kroniskt sjuka personer som har svårt att ta sig till sjukhus för att få vården de behöver. Syftet är att samverka mellan vårdinstanserna för att ge patienter en säkrare och mer sammanhållen vård, utan onödiga sjukhusvistelser eller besök på akutmottagningarna  Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nyligen inleddes ett projekt för bättre samverkan mellan närsjukvårdsteamen och Sjukvårdens Larmcentral (SvLc). Syftet är att fånga in undvikbara ambulans- och sjukvårdstransporter till akutmottagningen eller till och med inläggningar.

 Tio års regelbunden uppföljning har visat att det varje månad kommer cirka 100–120 patienter med ambulans eller sjuktransport från äldreboenden och särskilt boende till Östra sjukhuset akutmottagning. Av dessa är endast cirka 1 procent bedömd av läkare innan transport till sjukhus, och ungefär hälften får åka hem igen efter läkarbedömning.  

Genom det nya samarbetet kommer närsjukvårdsteamen kunna avlasta akutsjukvården och bidra till att patienter slipper påfrestande transporter. Bild: Paul Björkman.

Samarbetet innebär en ny rutin där sjuksköterska på äldreboende eller särskild boende som kontaktar SvLc för ambulans- eller sjukvårdstransport får svara på frågor gällande patientens aktuella hälsotillstånd. Är patienten är stabil och inte läkarbedömd så kommer Närsjukvårdsteamen kontaktas för att, om möjligt, undersöka och behandla patienten på plats.

– Om vi genom samarbetet kan göra snabbare läkarbedömningar och undvika onödiga akutbesök och sjukhusinläggningar så är det en stor vinst för många patienter som slipper påfrestande transporter och långa väntetider. Ytterligare en vinst är att akutsjukvården avlastas och en bättre fördelning av sjukhusets ambulansresurser, säger Sofia Billgren.

”Som en förlängd arm”

Närsjukvårdsteamen har inga inskrivna patienter, utan gör korta och tidsbegränsade insatser i samarbete med sjukhusets specialistmottagningar och vårdavdelningar, kommunal, hälso- och sjukvård, primärvård och kommunens äldreomsorg samt boende med särskilt stöd och service.

– Vi är som en förlängd arm för mottagningarna på sjukhuset och ambulansverksamheten, men fungerar också som en brygga mellan sjukhus, primärvård och kommunal omsorg, säger Sofia Billgren.

Mer om närsjukvårdsteamen

  • Idag finns totalt tio närsjukvårdsteam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Teamen består av läkare och sjuksköterska eller sjuksköterskor.
  • Varje närsjukvårdsteam gör fyra-sex besök per dag.
  • Det är endast andra vårdgivare, som kan kontakta teamet. Patienter som tidigare har haft kontakt med närsjukvårdsteamen kan själv ringa in vid behov.

Text: Karin Lerjestedt Walka
Publicerad: 27 mars 2023 10:55
Uppdaterad: 27 mars 2023 11:47
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.