18 september, 2023

Sjukhuset i topp när AT-läkarna får betygsätta sin tjänstgöring

Återigen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset fått en fin placering i SYLF:s årliga AT-ranking. ”Det är roligt att det är ett stort sjukhus med högspecialiserad vård och att man har lyckats få till den familjära känslan”, säger AT-läkaren Sanna Hagelberg Eng.

Sanna Hagelberg Eng och Klara Modin är AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och delar den bild som SYLF-rankingen tyder på. Bilder: privata.

Sanna Hagelberg Eng har precis slutat som ordförande i AT-rådet och ny på posten är Klara Modin. Ingen av dem är förvånade över Sahlgrenska Universitetssjukhusets fina placering i rankningen. Sjukhuset kom på tionde plats i Sverige, vilket är bäst av universitetssjukhusen.

– Jag är jättenöjd med min AT, så det är roligt att se att det speglas i rankningen, säger Sanna Hagelberg Eng.

För båda två var det självklart att söka sig till Sahlgrenska Universitetssjukhuset när det var dags för AT.

– Jag har jobbat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset tidigare, som undersköterska, medicinisk sekreterare och underläkare, och har trivts. Inte minst med den stora variationen som finns med både högspecialiserad vård och länssjukvård, säger Klara Modin som också har hört mycket gott om AT-kansliet innan.

”Krympa det stora sjukhuset”

Sanna Hagelberg Eng hade inte jobbat tidigare på sjukhuset, men också hört mycket positivt om det. Inte minst om möjligheten att fördjupa sig i olika specialistinriktningar och stödet från AT-kansliet.

– Jag fick också ett gott intryck under intervjun, säger Sanna Hagelberg Eng.

En återkommande diskussion bland medicinstudenter är om det inte är bättre att göra AT på ett mindre sjukhus. Där får du ta större ansvar under tjänstgöringen, du träffar en bredare patientgrupp och kanske lär du dig mer.

Det här är en anledning till att Sahlgrenska Universitetssjukhusets AT-kansli jobbat mycket på att ”krympa det stora sjukhuset”, utan att för den sakens skull tappa möjligheten att få känna på hur det är att jobba på ett universitetssjukhus med högspecialiserad vård. 

Detta tycker Sanna och Klara att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lyckats med.

– Det finns så många häftiga ställen att vara på och kansliet jobbar mycket på att man ska lära känna varandra och känna sig hemma på sjukhuset, säger Sanna Hagelberg Eng.

AT-kansliet och AT-rådet

AT-kansliet driver sedan många år ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. Som en del i detta arbete har AT-rådet skapats. Rådets uppdrag är att kanalisera, kommunicera och driva AT-relaterade utbildnings- och tjänstgöringsfrågor i syfte att optimera och förbättra AT-utbildningen i nära samarbete med AT-kansliet. Detta arbetssätt ger AT-läkarna möjlighet att aktivt medverka och vara delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

AT-rådet arbetar på uppdrag av, och i nära samarbete med, AT-kansliet. Antalet medlemmar i AT-rådet varierar något men det brukar finnas cirka tolv aktiva representanter fördelade på de tre sjukhusen.

Rådet och kansliet träffas två gånger per termin

En annan styrka med att göra AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att AT-läkarna är en förhållandevis stor grupp, vilket gör det lättare att påverka. Genom AT-rådet finns flera möjligheter att utveckla tjänstgöringen. Rådet har bland annat återkommande gemensamma luncher där de pratar om sådant som kan förbättras och tar sedan med det till kansliet och till studierektorerna.

– Genom de här mötena tar vi inte bara upp konkreta saker som måste förbättras utan skapar också en miljö som gör att vi kan gå från att bara identifiera och förändra problem till att vi aktivt reflekterar över vår situation, över vårt arbete, säger Klara Modin.  

Två gånger per termin träffar rådet AT-kansliet och delar då med sig av alla synpunkter de har fått in och diskuterar vad som fungerar bra och vad som kan behöva ändras.

Men det är inte den enda möjligheten för AT-läkare att påverka sin tjänstgöring. Några gånger har de fått stötta kollegor innan de vänt sig till kansliet, men oftast går det av sig själv.

– Redan under introduktionen var kansliet tydligt med att man kan höra av sig direkt för att förbättra kvaliteten på den egna utbildningen, säger Klara Modin. Det betyder mycket att de inte bara visar att de är lyhörda utan också aktivt trycker på att man ska höra av sig direkt för att kunna uppnå förändring.

Viktigt att kunna vara anonym

Snabbheten skapar möjligheter att förändra saker nästan direkt, så att ingen ska behöva ”stå ut” under placeringen och få identifiera problem eller förbättringsområden först i en utvärdering efteråt.

– Det är även viktigt att det är möjligt att vara anonym om man vill att något återkopplas vidare, säger Sanna Hagelberg Eng.

Ett exempel på något AT-rådet har bidragit till att förändra är att det alltid ska finnas en senior kollega att fråga. Det här särskilt viktigt på akuten, men även på andra ställen.

Sanna och Klara tycker att det märks att Sahlgrenska Universitetssjukhuset aktivt försöker öka kvaliteten på AT-utbildningarna, och upplever att handledarna är bra och engagerade. Handledning är något som hela tiden behöver utvecklas, men annars är det inte mycket de ser skulle behöva förändras i utbildningen så som den ser ut nu.

– Det jag hade önskat är att få lära mig mer av specialister och få feedback från dem. Det är svårt i sjukvården och oftast blir det indirekt feedback, säger Klara Modin.

”Du blir sedd som AT-läkare”

De är båda nöjda med helheten under sin AT-tjänstgöring. Klara Modin vill lyfta fram en avdelning lite extra där hon tyckte det var roligast att vara placerad.

– Urologen! Upplägget där var bra och varierande, jag fick vara med på operation, vara på mottagning och på avdelning. Studierektor och handledare var dessutom extra engagerande och välkomnande. Blocket är frivilligt, så det är ett tips att välja det om man kan.

Sanna Hagelberg Eng kan inte säga att någon placering har varit extra intressant, utan berömmer framför allt helheten.

– Det är roligt att det är ett stort sjukhus med högspecialiserad vård och att man har lyckats få till den familjära känslan. Du blir sedd som AT-läkare och du lär känna dina kollegor. Du blir sedd av övriga sjukhuset och det får dig att trivas.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 18 september 2023 09:23
Uppdaterad: 20 september 2023 13:18
Kategori: Utbildning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.