4 september, 2023

Sjukhuset fortsätter att stiga – har nu tionde bästa AT-tjänstgöringen i landet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fortfarande den bästa AT-tjänstgöringen bland universitetssjukhusen i Sverige. Detta enligt den årliga rankingen som görs av Sveriges Yngre Läkares Förening där sjukhuset går upp till tionde plats.

"Vi arbetar för att AT-läkarna ska få längre grundplaceringar, gå lagom mycket jour så att de blir en naturlig del av klinikens bemanning. Vi jobbar helt enkelt med att ”krympa det stora sjukhuset”, säger AT-studierektorn Johan Tengroth. Bild: Ines Sebalj.

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) sammanställer varje år en utvärdering och ranking av kvaliteten på AT-tjänstgöring på alla Sveriges sjukhus. Redan förra året hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit ett stort kliv upp och rankades som det universitetssjukhus i Sverige där det är bäst att göra sin AT-tjänst.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ökat rejält de senaste åren. 2019 låg sjukhuset på 57 plats och i årets ranking har placeringen stigit till tionde plats och ett av de bästa poängen sjukhuset har haft.

– Vi har fortsatt jobba med att våra AT-läkare ska trivas. Det handlar om att få ett stort engagemang på hela sjukhuset och jobba tillsammans med studierektorer, handledare, chefer och klinikadminstratörer säger Johan Tengroth som är sektionsledare på AT-kansliet tillsammans med AT-läkarchefen Karolina Larsson.

Fakta: AT-rankingen

Sedan år 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige genom att varje år släppa en rapport och en rankingtabell som redogör för läget. Det är bara fackligt anslutna som kan svara på enkäten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har klättrat rejält på rankningen de senaste åren. 2019 låg sjukhuset på plats 57 och 2022 på plats 13. I år hamnar sjukhuset på tionde plats.

2023 års topp 10:

  1. Hallands sjukhus Varberg
  2. Hallands sjukhus Halmstad
  3. Västerviks sjukhus
  4. Kiruna sjukhus
  5. Eksjö Höglandssjukhuset
  6. Skellefteå lasarett
  7. Mora lasarett
  8. Blekinge sjukhus, huvudplacering Karlshamn
  9. Västmanlands sjukhus Västerås
  10. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Genomför även en egen enkät

AT-kansliet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter också med att förbättra och utveckla AT-tjänstgöringen och är i det arbetet lyhörda för AT-läkarnas egna synpunkter. Där kan bland annat sjukhusets AT-råd vara snabba på att lyfta vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre, vilket gör att AT-kansliet tillsammans med verksamheterna kan agera snabbt om något måste förändras.

AT-kansliet, som är en del av utbildningsenheten/FoUUI, genomför också varje år en egen enkät, på den svarar även AT-läkare som inte är anslutna till SYLF.

– Det sammanvägda betyget i den egna enkäten var högre än förra året, säger Karolina Larsson. Så vi vet att även om det alltid finns saker att jobba vidare med så är vi på rätt väg.

Johan Tengroth och Karolina Larsson.

Lyhörda för AT-läkarnas situation

Ett exempel på förändringsarbete som har gjorts den senaste tiden är att utveckla och jobba på formerna för reflektion i grupper, att stärka introduktionen till sjukhuset och skapa forum för AT-läkarna att träffas och dela med sig av sina erfarenheter.

– Det är viktigt att få ett socialt sammanhang när AT-läkarna är utspridda på ett stort universitetssjukhus. Vi arbetar för att AT-läkarna ska få längre grundplaceringar, gå lagom mycket jour så att de blir en naturlig del av klinikens bemanning. Vi jobbar helt enkelt med att ”krympa det stora sjukhuset”, säger Johan Tengroth.

– AT-läkarna är nya i sin arbetssituation och ska hitta sin professionella yrkesidentitet. Vi på AT-kansliet jobbar hårt för att de ska få den stöttning de behöver när de roterar i verksamheterna samt att vara lyhörda för AT-läkarnas arbetssituation, säger Karolina Larsson.

Betydelsefullt för rekryteringen

Att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett så bra resultat i SYLF:s ranking av AT-tjänstgöring är inte bara ett kvitto på att utbildningsenheten lever upp till sin målsättning med att ha utbildning i toppklass, utan är också betydelsefullt för rekryteringen av läkare till sjukhuset.

– Kan vi få AT-läkarna att trivas och tillgodose en bra förberedelse inför legitimation så kan vi förhoppningsvis bidra till kompetensförsörjningen för hela sjukhuset, säger Johan Tengroth.

På AT-kansliet hålls arbetet med AT-tjänstgöringen ihop av följande personer

Johan Tengroth, sjukhusövergripande AT-studierektor och sektionsledare

Karolina Larsson, AT-läkarchef och sektionsledare

Erik Hulegårdh, AT-läkarchef

Rickard Zeijlon, sjukhusövergripande AT-studierektor

Cindy Olofsson, administrativ koordinator

Disa Lyon, administrativ koordinator

Atefeh Hariri, koordinator med digital inriktning

Diana Swolin-Eide, FoUU-chef

Joakim Björås, Utbildningschef

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 04 september 2023 14:02
Uppdaterad: 04 september 2023 14:15
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.