21 december, 2022

Sjukhuset förberett för storhelgerna

Jul- och nyårshelgerna är en prövande tid för sjukvården, då välförtjänt semester ska tas ut samtidigt som inflödet av sjuka patienter är stort. Inför årets helger har Sahlgrenska Universitetssjukhuset förberett sig genom flera åtgärder.

"Undvik akuten om problemet inte är akut. Jourcentralerna har öppet även under helgdagar", säger Akututvecklingscentrums chef Tobias Carlson. Bild: Eng foto.

Tidig RS-säsong, vinterkräksjuka och stor spridning av infektionssjukdomar medför hög belastning för sjukvården. Sjukfrånvaron bland medarbetarna ökar, liksom frånvaron för vård av barn. Samtidigt är inflödet av sjuka patienter högt. Därtill kommer nu en jul- och nyårshelg då många medarbetare har semester.

Maria Taranger är områdeschef för område 6 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där bland annat Akutmottagning Sahlgrenska ingår. Hon känner viss oro inför helgerna som kommer – inte minst trettonhelgen som brukar innebära en hög belastning på sjukvården. Men hon berättar också att flera viktiga åtgärder redan har planerats och genomförts för att sjukhuset ska kunna ta emot och hjälpa de patienter som är i behov av akut vård.

– De som verkligen lider av att behöva vänta länge på akutmottagningen är sköra äldre. Våra närsjukvårdsteam som är bemannade med läkare i geriatrik och internmedicin är i gång hela jul- och nyårsperioden. Efter kontakt från primärvård eller ambulans kan de akut rycka ut till personer som inte själva kan ta sig till en vårdinrättning och bedöma olika tillstånd, berättar hon.

Ambulanserna i Göteborgsområdet har dessutom sedan några år tillbaka bemannat en av ambulansens bilar med specialistläkare med akutsjukvårdskompetens eftersom akutläkare är mer lämpade att bedöma sköra och äldre patienters behov av sjukhusvård.

Stängd avdelning används igen

För en tid sedan inledde sjukhuset ett arbete med vårdtyngdsmätningar i syfte att få syn på vilka patienter som har störst vård- och omsorgsbehov, och fördelar därefter patienterna per vårdlag. Detta för att se till att varje medarbetares kompetens används på ett optimalt sätt.

I anslutningen till akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset har man kunnat använda en stängd vårdavdelning och tillfälligt bemannat med medarbetare från akutmottagningen med visst stöd av personal från den närliggande akutvårdsavdelningen.

– Det är inga egentliga vårdplatser men gör att patienter som är inskrivningsklara inte blir liggande på akutmottagningen utan får en ordentlig sjukhussäng och eget rum, förklarar Maria Taranger.

Ett annat problem som sjukhuset redan i förväg försökt åtgärda handlar om de utskrivningsklara patienterna, som är färdigvårdade på sjukhuset men behöver få vissa kommunala insatser när de skrivs ut – som korttidsboende eller hemtjänst.

– Det kommer att vara helt avgörande att utskrivningsklara patienter som kan vårdas i sitt hem eller på boende inte blir kvar på sjukhuset under jul- och nyårshelgerna. Detta är något vi hade problem med under jul och nyår förra året men nu har vi haft ett bra samarbete med kommunerna, säger Maria Taranger och fortsätter:

– Tyvärr ser vi att det åter har blivit fler som ligger kvar utskrivningsklara de senaste två veckorna men vi har tät kontakt med kommunens chefer och upplever att det finns en stor vilja att lösa problemet.

”Sök rätt vårdnivå”

Den som söker vård under storhelgerna kan förvänta sig vård efter behov, men Akututvecklingscentrums chef Tobias Carlson vill varna för att det kan vara långa väntetider om man inte är akut sjuk.

– Jag vill verkligen uppmana allmänheten att söka vård på rätt vårdnivå. Undvik akuten om problemet inte är akut. Jourcentralerna har öppet även under helgdagar. Jag vill också uppmana alla att vara försiktiga i halkan, och att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. De flesta blir inte svårt sjuka men framför allt gamla och sköra kan bli rejält påverkade. Att vaccinera sig och att inte sprida smitta är både ett skydd för sig själv och en solidaritetshandling, säger han.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 21 december 2022 10:07
Uppdaterad: 21 december 2022 10:07
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.