12 december, 2022

sensLab hjälper medarbetare att förverkliga digitala idéer

7 december invigdes nya sensLab, där sjukhusets medarbetare kan utveckla och testa idéer tillsammans med utvecklare inom automation, uppkopplad hälsa och visualisering. Akutmottagning Barn har redan hunnit ta fram ett nytt sätt att visualisera sina väntetider.

"Det var många som kom på invigningen och det vittnar ju om ett stort begynnande intresse", säger Jonas Landahl.

Jonas Landahl.

Jonas Landahl, du är teknologie doktor från Chalmers tekniska högskola och sektionsledare för sensLab. Varför har ni startat sensLab?

– Jag har min bakgrund inom fordons- och flygindustrin och det som slog mig när jag började på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att det finns otroligt mycket att göra inom sjukvården – allt från att eliminera manuell administration till att visualisera data på ett på ett sätt som dagens IT-system inte klarar av. Så på något sätt är det viljan till att förändra och hjälpa som är kärnan till varför sensLab nu finns. Det är också en del av Centrum för Digital Hälsa.

sensLab arbetar dels med att utveckla och testa koncept och prototyper, men också med omvärldsbevakning. Hur kan man som medarbetare få hjälp med att förverkliga en idé?

Det kan vara svårt för medarbetare att veta vad det finns för befintliga lösningar. Det kan hända att vi hittar något som redan finns på marknaden. Om forskning visar att lösningen fungera bra så vill vi kunna testa det här på sjukhuset via sensLab. I nästa steg kan vi vara en drivkraft i att få saker och ting på plats rent tekniskt och även ge stöd i nya arbetssätt. Vi blir länken mellan att identifiera digitala lösningar med potential, och också ha vetskapen om att det finns mottagningar och användare som skulle kunna dra stora nyttor av en viss lösning.

Och om man inte har en färdig idé, utan snarare ett problem att lösa?

– Vi arbetar mycket med rena behov från verksamheterna och hjälper till att lösa dom. Eftersom vi är ganska få medarbetare i sensLab har vi möjlighet att vara flexibla i våra processer och vi har dessutom nära till användarna vilket gör att vi kan förstå deras problem på den nivå som krävs för att nå användarvänliga koncept och prototyper.

Ett projekt som sensLab redan hjälpt till med är en ny väntrumsinformation för patienter på Akutmottagning Barn. Lorna Bartram, du är IT-strateg på Digital utvecklingsavdelning och arbetar på sensLab – berätta om det här projektet.

– När patienterna kommer till akutmottagningen blir de genom en första bedömning indelade i olika färger beroende på hur akut vårdbehov de har (triagering); rött, orange, gult eller grönt. Rött är mest akut och grönt är minst akut. Med den nya bilden som visas på väntrumsskärmarna ser barnen och föräldrarna enkelt hur många som står i kö i respektive färggrupp. Informationen som visas finns redan i befintligt IT-system, men med hjälp av färger och djur visas den på ett mer tillgängligt sätt för barn och anhöriga i väntrummet. Inspirationen kommer från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. Där har det visat sig att arbetssättet avlastar personalen som får färre frågor om väntetider, samt skapar trygghet för patienterna som enkelt kan se hur många som är före i kön och förstå att vissa patienter kommer att prioriteras.

Så här ser det numera ut på skärmar inne i väntrummet på Akutmottagning barn.

Jonas Landahl – är det oftast det rent tekniska som sjukhusets medarbetare behöver hjälp med, eller är det finansiering eller coachning som är det svåra?

– Vi har inte undersökt det på djupet. Men vi vet att det finns kanaler för coachning och för att söka pengar för idéer – men sällan någon som kan hjälpa dig att göra själva jobbet. Då kan det vara svårt att komma framåt eftersom man kanske inte har kunskapen eller tillgång till rätt teknik. Det kan vi hjälpa till med.

– Samtidigt är vi pragmatiska. Vi bollar ofta idéer som potentiellt ideala lösningar, men använder oss sedan av stödfunktioner både på sjukhuset och i regionen för att med den befintliga IT-arkitekturen hitta en balans mellan ideal lösning och det som faktiskt går att realisera. För vi vill ju realisera, och det kan vi inte alltid göra med de ideala lösningarna – inte ännu i alla fall.

Fakta: sensLab

sensLab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan erbjuda möjligheter till test av konceptidéer och lösningar inom teknikområdena uppkopplad hälsa och visualisering, vilka inkluderar sensorteknologi, IoT, UX, VR och AR. Invigdes 7 december 2022. Du som är medarbetare kan läsa mer på intranätet.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 12 december 2022 13:22
Uppdaterad: 12 december 2022 13:39
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.